Nya tekniker för att upplysa konsumenten om hennes ekologiska fotavtryck

Caj Södergård

  Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

  Abstract

  Man har alltmera börjat uppmärksamma den inverkan på miljön, som vi konsumenter förorsakar genom våra dagliga val. Det ekologiska fotavtrycket uppskattar hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram och ta hand om det vi konsumerar. Fotavtrycket är idag klart större än vad jorden förmår bära. Speciellt gäller detta växthusgaser, där länderna har förbundit sig till radikala reduceringar i utsläppen. För att vi konsumenter skall kunna dra vårt strå till stacken och minska vårt avtryck, behöver vi veta hur fotavtrycket byggs upp. Föredraget beskriver hur digital medieteknik kan utnyttjas för denna informationsspridning. Konkret beskrivs ett mediesystem, där information om CO2 avtrycket från livsmedel, boende och transportmedel förmedlas över Internet till konsumentens PC och mobiltelefon. Systemet har utvecklats och provanvänts inom Climate Bonus projektet. Pilotanvändarna visade sig värdesätta att de kunde följa med sin dagliga konsumtion med hjälp av systemet och de flesta trodde att tjänsten kunde medverka till att göra deras konsumtion mer ekologisk.
  Original languageSwedish
  Number of pages29
  Publication statusPublished - 2010
  MoE publication typeNot Eligible
  EventTekniikan päivät - Espoo, Finland
  Duration: 14 Jan 201015 Jan 2010

  Conference

  ConferenceTekniikan päivät
  Country/TerritoryFinland
  CityEspoo
  Period14/01/1015/01/10

  Cite this