Nykyinen suunnittelu-rakentamisprosessi: Lähtötilannekuvaus tuotemalliteknologiaa hyödyntävälle prosessille

Kristiina Sulankivi, Veijo Nykänen, Lauri Koskela, Olli Teriö

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Käsillä oleva väliraportti on ensimmäinen osaraportti VTT Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan työstä Rakennusteollisuuden tuotemallitieto rakennusprosessissa -tutkimushankkeessa. Projektissa kehitetään tuotemallipohjaista suunnittelu-toteutus-ylläpitoprosessia ja sen menettelyjä siten, että rakennuksen kolmiulotteinen tuotemalli palvelee tietolähteenä mahdollisimman hyvin prosessin eri osapuolia. Projekti sisältää
tuotemallipohjaisen prosessin kehittämisen ja sen tiedonsiirron mallintamisen,
tuotemallintamisessa tarvittavien suunnitteluohjeiden määrittämisen sekä
tuotekirjastojen (objektikirjastot) mallirakenteiden luomisen.
Nykyprosessin tilannekuvaus luo pohjaa tuotemalliteknologiaa hyödyntävän prosessin kehitystyölle. Tilannekuvauksen ovat laatineet Kristiina Sulankivi, Veijo Nykänen, Lauri Koskela ja Olli Teriö ja se perustuu perinteisen prosessin kuvausten osalta pitkälti VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan Rakentamisen prosessit ja Tiedonhallinta -tutkimusryhmien aiempiin prosessin kehittämiseen ja tietotekniikan käyttöä rakennushankkeissa edistäviin ja analysoiviin tutkimuksiin. Rakennusteollisuuden tutkimushankkeessa etenee rinnan prosessin kehittämistyön kanssa tiedonsiirtovaatimuksien, suunnitteluohjeiden ja objektiteknologian kehittäminen, jotka kaikki pyrkivät vahvistamaan uuden teknologian käyttöönoton edellytyksiä rakennusalalla. Lisäksi projekti tarjoaa tukea rakennusteollisuuden jäsenyrityksille IFC-tiedonsiirtotapauksien ja uusien toimintatapojen pilotoinnissa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages36
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this