Objektiv bestämning av textilprodukters känselegenskaper med Kawabata-systemet

Harriet Meinander

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Inom ramen för ett nordiskt samarbetsprojekt undersöktes sambandet mellan mekaniska tygegenskaper och olika aspekter på sybarhet. Målsättningarna för det finlandska delprojektet var att på bred front introducera det japanska Kawabata-systemet för mätning av textilmekaniska egenskaper samt att studera sambandet mellan risken för sömskador och Kawabata-egenskapema. Kawabata-mätningar utfördes för ett stort antal textilprov av olika typ (vända beklädnads- och inredningstyg, väft- och varptrika, non-woven och löst fibermaterial), och resultaten har i detalj behandlats med respektive producenter. I denna rapport studeras skillnader i de mekaniska egenskaperna mellan de olika produktgrupperna. Två materialtyper (vävda konfektionstyg för sportkIäder och vafttrikåmaterial med olika beredningar) utvaldes för sybarhetsmätningarna, och resultaten indikerar en god korrelation med de mekaniska egenskaperna. Ett interlaboratorieförsök mellan de deltagande institutionerna visade en god överensstämmelse mellan resultaten. Variationerna i egenskaper mellan prov från olika delar av en packe ger större avvikelser i mätresultaten än skillnaderna mellan olika laboratorier eller olika personer. Om mätmetodiken är tillräckligt väl definierad kan resultat från olika laboratorier anses vara fullt jämförbara.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages56
ISBN (Print)951-38-3999-0
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number751
ISSN0358-5077

Keywords

  • textiles
  • fabrics
  • sewing
  • testing equipment
  • physical properties

Cite this