Ohituskaistatutkimus valtatiellä 3

Risto Kulmala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Valtatielle 3 Tampereen ja Hämeenkyrön välille rakennettiin vuonna 1984 tieosille 204 ja 205 sijaitseviin kahteen jyrkkään nousuun ohi-tuskaistat. Ohituskaistojen vaikutuksia liikennevirtaan tutkittiin ns. ennen ja jälkeen -selvityksenä. Kenttämittaukset tehtiin touko- ja kesäkuussa "normaaleina" perjan-taipäivinä hyvissä sääolosuhteissa sekä vuonna 1983 ennen kaistojen rakentamista ja vuonna 1985 kaistojen rakentamisen jälkeen. Mittaus-ajat olivat klo 5.45 - 8.45 ja 15.00 - 18.00. Mittaukset tehtiin ns. rekisteritunnusmenetelmän avulla neljässä mittauspisteessä. Lähes 12 kilometriä pitkä tutkimusosuus kattoi molemmat ohituskaistat. Ohituskaistat luonnollisesti lisäsivät ohituksia huomattavasti niissä nousuissa, joihin ohituskaistat oli rakennettu. Ohitusten kasvu oli sitä selvempi, mitä vilkkaampaa liikenne oli. Vilkkaampana aikana keskimäärin jokainen ajoneuvo teki kaistalla ennen-mittauksiin nähden uuden ohituksen. Ohitusten seurauksena liikenteen matkanopeudet nousuosuuksilla kas-voivat liikennemääristä riippuen 3 - 9 km/h. Samalla jonot purkautui-vat niin, että hiljaisimpia mittaustunteja lukuun ottamatta jonossa ajavien osuus väheni 7 - 13 prosenttiyksikköä. Ohituskaistan vaikutus liikennevirtaan näkyi myös kaistan jälkeisellä tieosuudella. Jonojen purkauduttua ajoneuvojen keskinopeudet kasvoi-vat ohituskaistan jälkeisellä osuudella liikennemäärien kasvusta huolimatta vajaat 2 km/h. Ohituskaistan vaikutus kaistan jäl-keisiin liikenneolosuhteisiin on kuitenkin rajallinen. Noin 5 kilo-metrin päässä ohituskaistan lopusta jonoprosentti oli likimain sama kuin ennen ohituskaistaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Print)951-38-2622-8
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number586
ISSN0358-5085

Keywords

  • climbing lanes
  • highways
  • traffic surveys
  • Finland
  • traffic flow
  • overtaking
  • speed
  • vehicles
  • volume

Cite this