Ohjeet muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutusten arvioinnista

Risto Kulmala, Pirkko Rämä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työn tavoitteena oli laatia ohjeet siitä, miten muuttuvien nopeusrajoitusten kokeilujen vaikutuksia tulisi arvioida. Tielaitos voi hyödyntää ohjeita silloin, kun halutaan selvittää järjestelmien sopivuus ja tehokkuus ennen niiden laajamittaista toteuttamista. Ohjeistossa muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutuksia tarkastellaan järjestelmätyypeittäin. Käsiteltävät järjestelmät ovat (1) sään ja kelin mukaan ohjatut nopeusrajoitukset, (2) nopeuksien harmonisointi, (3) häiriöiden hallinta, (4) liittymisen helpottaminen sekä (5) pistemäiset, esimerkiksi koulujen kohdalla käytetyt nopeusrajoitukset. Kullakin järjestelmätyypillä on toisistaan jonkin verran poikkeavat tavoitteet ja sen vuoksi kunkin mahdollisia vaikutuksia eli vaikutushypoteeseja tarkastellaan erikseen. Vaikutushypoteesien jälkeen esitetään, minkälaisella mittareilla eri tyyppisiä vaikutuksia voidaan selvittää ja mitkä vaikutukset ovat kullekin järjestelmätyypille keskeisimmät. Tämän jälkeen tarkastellaan, minkälaisella tutkimusasetelmalla ja aineistojen järjestämistavalla muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutukset voidaan erotella muiden tekijöiden vaikutuksista mahdollisimman luotettavasti. Vaikutusten tilastollista testausta tarkastellaan yleisimpien testien osalta. Lopuksi tarkastellaan minkälaisilla mittauksilla eri vaikutusmittareita kuvaavia tietoja voidaan kerätä. Samalla esitetään kunkin järjestelmän kohdalla olennaisimmat mittaukset, jotka kannattaa tehdä järjestelmän keskeisten vaikutusten selvittämiseksi. Lopuksi käsitellään käytännön koejärjestelyja, mittauspaikkojen valintaa ja aineiston kokovaatimuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikennevirasto
Number of pages46
ISBN (Print)951-726-466
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTielaitoksen selvityksiä
Volume41
ISSN0788-3722

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ohjeet muuttuvien nopeusrajoitusten vaikutusten arvioinnista'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this