Ohjelmistokomponenttien rajapintojen kuvaaminen

Timo Pyhäluoto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sulautettujen ohjelmistojen ominaisuuksien ja toimintojen määrä lisääntyy jatkuvasti. Samalla ohjelmistojen koko kasvaa ja hallittavuus heikkenee. Erilaisia tuotevariaatioita omaavien ohjelmistojen kokoaminen ja ylläpito vaikeutuu perinteisillä ohjelmistokehitysmenetelmillä. Julkaisussa selvitellään rajapintakuvauskielten ja graafisten komponenttinotaatioiden soveltuvuutta sulautettujen ohjelmistojen komponenttirajapintojen mallintamiseen. Lisäksi tutkitaan komponentointia tukevien ohjelmistoarkkitehtuurien soveltuvuutta sulautettujen ohjelmistojen komponentointiin. Julkaisussa vertaillaan viittä erilaista ohjelmistokomponentointia tukevaa ohjelmistoarkkitehtuuria. Lisäksi vertaillaan kahdeksaa komponentti-rajapintakuvauskieltä. Kielistä osa liittyy esiteltäviin ohjelmistoarkkitehtuureihin. Kielivertailun yhteydessä vertaillaan myös kuvauskieliin ja arkkitehtuureihin liittyviä graafisia komponenttinotaatioita. Kuvauskieliä ja graafisia komponenttinotaatioita havainnollistetaan työssä esimerkeillä. Olemassa olevien komponenttinotaatioiden ja kuvauskielten lisäksi esitellään sulautettuja ohjelmistoja varten kehitetty graafinen komponenttinotaatio ja työssä kehitetty komponenttirajapintakuvauskieli. Sekä komponenttinotaation että kuvauskielen käyttöä havainnollistetaan esimerkkisovelluksen komponentoinnilla. Esimerkkisovelluksella näytetään, miten kuvauskielellä mallinnettu rajapinta toteutuu ohjelmointikielitasolla. Esiteltävien arkkitehtuurien ja rajapintakuvauskielten kohdeympäristöinä ovat hajautetut järjestelmät. Yksi arkkitehtuuri suunnitelteltiin nimenomaan reaaliaikaisten ja sulautettujen ohjelmistojen toteuttamiseen. Kielten ja arkkitehtuurien laajempi käyttö sulautettuihin ohjelmistoihin vaatii niiden jatkokehittämistä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages77
ISBN (Print)951-38-5091-9
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1816
ISSN1235-0605

Keywords

  • computer programs
  • embedded software
  • interfaces
  • description languages
  • programming languages
  • software architecture
  • computer components
  • computer graphics
  • models

Cite this