Ohjelmoitavan automaation kelpoistamiseen soveltuvia standardeja ja ohjeita

Translated title of the contribution: Standards and guidelines applicable for the validation of programmable automation systems

Pentti Haapanen, Matti Maskuniitty

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ohjelmoitavan automaatiojärjestelmän kelpoistaminen johonkin ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeään sovellukseen edellyttää monipuolisen kuvan muodostamista järjestelmän korkeasta laadusta ja luotettavuudesta. Yksi keskeinen menettely on varmistaa, että järjestelmä suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa noudatetaan sopivia kansainvälisiä ohjeita ja standardeja. Selvityksessä etsittiin ohjelmoitavien järjestelmien kelpoistamista tukevia kansainvälisiä ohjeita ja standardeja sekä arvioitiin niiden soveltuvuutta eri vaatimustasoa edustavien järjestelmien kelpoistamiseen järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa. Julkaisussa tarkastellaan tärkeimpiä kansainvälisiä standardeja (IAEA, ISO, IEC, IEEE), ja niissä esiintyviä periaatteita sekä perusjärjestelmille että sovellusvaiheelle. Projektissa käytiin läpi joukko ydinvoima-alan standardeja, joille annettiin pääpaino, sekä yleisiä ohjelmoitavaa automaatiota käsitteleviä standardeja. Lisäksi käytiin läpi yksi käytännön automaatiojär- jestelmä ja perehdyttiin sen kautta oleellisiin kysymyksiin. Näiden perusteella "seuloontui" esiin joukko kelpoistamisen kannalta tärkeitä asioita. Useimpien ohjelmoitavan automaation ydinvoimasovelluksia käsittelevien standardien lähestymistapa on projektin hallintaan liittyvä. Tämä soveltuu hyvin käytettäväksi tietyn organisaation toiminnan alusta lähtien kontrolloimaan kurinalaisesti tehtävää ohjelmointityötä, mutta sitä on hankalampi käyttää arvioitaessa valmista työvaihetta jälkikäteen esim. jo olemassa olevien järjestelmien perusohjelmistoa. Perusstandardeja ovat standardit IEC 780 (Qualification of Electrical Items of the Safety Systems of Nuclear Power Plants) ja IEEE 323 (Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations). Muita ohjelmoitavan järjestelmän kelpoistamisen kannalta keskeisiä standardeja ovat ennen kaikkea IEC 880 (Software for Computers in Safety Systems of Nuclear Power Plants) ja ISO 9000-3 (Quality Management and Quality Assurance Standards - Guidelines for the Application of ISO 9001 to the Development, Supply and Maintenance of Software).
Translated title of the contributionStandards and guidelines applicable for the validation of programmable automation systems
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages75
ISBN (Print)951-38-4340-8
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1446
ISSN1235-0605

Keywords

 • nuclear power plants
 • automation
 • automatic control equipment
 • process control
 • automation control
 • computer systems programs
 • safety
 • reliability
 • verifying
 • risk analysis
 • quality assurance
 • validity
 • standars
 • regulations
 • specifications

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Standards and guidelines applicable for the validation of programmable automation systems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this