Ohran RFLP-kartoitus

Translated title of the contribution: RFLP mapping in barley (Hordeum vulgare)

Riitta Hannus, Jussi Tammisola, Veli Kauppinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Sopivien geneettisten markkerien puute on vaikeuttanut tärkeiden viljelykasvien geneettistä kartoitusta. Molekyylibiologia on kuitenkin viime vuosina kehittänyt menetelmiä, joilla voidaan tuottaa uusia geneettisiä markkereita. Saman lajin eri yksilöiden genominen DNA voidaan pilkkoa restriktioendonukleaaseilla, ja erottaa syntyneet fragmentit kokoonsa perustuen agaroosigeelillä elektrofo reettisesti. Näin erotetuissa genomisissa DNA-fragmenteissa voidaan havaita pituuseroja eri kasviyksilöiden välillä. Tätä muuntelua kutsutaan restriktiofragmentin pituusmuunteluksi, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism). Pituusmuuntelun syynä ovat mutaatiot (yhden emäksen mutaatiot, insertiot tai deleetiot), jotka vaikuttavat restriktioendonukleaasien tunnistussekvensseihin tai niiden etäisyyksiin toisistaan. Koska nämä mutaatiot ovat periytyviä, niitä voidaan käyttää geneettisinä markkereina. RFLP-menetelmiä käytetään sekä tutkimuksen että kasvinjalostuksen apuna. RFLP-markkerit avaavat monia mahdollisuuksia erilaisten genotyyppien ja yksittäisten kromosomien selvittämiseksi. Useissa sovelluksissa hyödynnetään RFLP-markkerien perusteella laadittuja geneettisiä kytkentäkarttoja. Kytkentäkarttojen avulla voidaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin valikoida haluttuja geenejä perustuen niiden tiukkaan kytkeytymiseen helposti havaittaviin RFLP-markkereihin. RFLP-menetelmiä voidaan lisäksi käyttää kasvilajikkeiden identifiointiin, taloudellisesti merkittävien ominaisuuksien geneettiseen analysointiin ja jalostusohjelmien kehittämiseen. Tulevaisuudessa RFLP-menetelmiä voidaan käyttää myös sellaisten geenien löytämiseen ja kloonaukseen, joiden tuotetta ei tunneta. Tänä päivänä RFLP-kytkentäkarttoja konstruoidaan monista tärkeistä viljelykasveista. Ohran kartoituksesta on pääasiallisesti vastannut kolme tutkimusryhmää, kaksi Yhdysvalloissa ja yksi Saksassa. Näiden ryhmien toimesta on vuonna 1991 myös ilmestynyt kaksi ohran RFLP-markkereihin perustuvaa kytkentäkarttaa. Kaikkiaan tunnetaan jo noin 800 markkerin paikat ohran kromosomeissa. Näistä miltei kaikki ovat RFLP-markkereita. Tutkimusryhmät ovat sopineet, että kartoitetuista RFLP-koettimista kootaan vuoden 1992 aikana standardikoettimisto, joka olisi julkisesti käytettävissä tieteelliseen ja jalostukselliseen tutkimukseen. Pohjoismaista ainoastaan Tanskassa on tehty enemmälti ohran RFLP-kartoitusta. Ruotsi on aloittanut ohran kartoituksen yhteistyössä tanskalaisten kanssa. Myös Suomessa on hiljattain aloitettu ohran kartoitukseen liittyvä tutkimus.
Translated title of the contributionRFLP mapping in barley (Hordeum vulgare)
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages28
ISBN (Print)951-38-4343-2
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1450
ISSN1235-0605

Keywords

  • plant genetics
  • markers
  • barley
  • breeding
  • mutations
  • mapping

Fingerprint

Dive into the research topics of 'RFLP mapping in barley (Hordeum vulgare)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this