Ohutlevyrakenteiden palonkesto: Rakenteiden analysointi tietokoneella - ohjelmat ja menetelmät

Tapio Leino, Pekka Salmi, Jukka Myllymäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus tarkastelee ohutlevyrakenteiden palonkeston laskentaa eri menetelmillä ja tietokoneohjelmilla. Raportissa esitellään ohutlevyjen paloteknisiä materiaaliominaisuuksia ja ohutlevyistä tehtyjen rakenteiden paloteknisiä erityispiirteitä sekä selvitetään palotilanteen ulkoiset kuormitukset ja niiden yhdistely. Raportissa on vertailtu suomalaisia teräs- ja ohutlevyrakenteiden suunnitteluohjeita sekä ECCS:n ja CEN:n suosituksia palonkeston laskemiseksi. Ulkomaisista alan tutkimuslaitoksista on etsitty sopivia tietokoneohjelmistoja palonkeston laskemiseksi erilaisille rakenteille. Ohutlevyjen palonkestolaskelmia on tehty kaupallisella ABAQUS-FEM -ohjelmistolla, jota on käytetty Valtion tietokonekeskuksen Cray X-MP/432 -supertietokoneessa. Raportissa on käsitelty rakennus- ja erityisesti palosuojamateriaalien paloteknisiä ominaisuuksia sekä niiden arvojen (tarkkuus, olemassaolo ym.) vaikutusta analyysien lopputuloksiin. Raportissa on esitelty myös palosuojamateriaalien lämmönjohtavuuden mittausmenetelmiä. Raportin lopussa on esitetty eräitä analyysituloksia, joilla selvitettiin ohutlevyjen liitoksiin syntyviä rasituksia ja liitosten ominaisuuksien vaikutusta palonkestoon. Sekä lämpötilajakautumien analyysien että rakenneanalyysien laskentatuloksia on vertailtu vastaaviin polttokoetuloksiin. Tutkimuksen aikana kehitettiin joukko työkaluja (atk -ohjelmia) erilaisten rakenteiden palonkeston analysointia varten. FEM-laskennalla saatavien tuloksien tarkkuus riippuu suuresti käytettävissä olevista tiedoista ko. rakennusmateriaalien ominaisuuksista. Laskentaa voidaan kuitenkin aina hyödyntää rakenteen (tuotteen) suunnitteluun, jolloin polttokokeiden lukumäärä pienenee, kun polttokoetta käytetään laskentatulosten verifiointiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages113
ISBN (Print)951-38-4053-0
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1320
ISSN1235-0605

Keywords

 • fire resistance
 • fire prevention
 • thermal resistance
 • metal sheets
 • metal plates
 • steel construction
 • structural analysis
 • methods
 • calculations
 • computer programs
 • properties
 • building codes
 • standards
 • comparison
 • loads (forces)
 • temperature
 • thermal conductivity

Cite this