Oikoradan junaliikenteen lippujärjestelmä ja kuntatalous Mäntsälässä

Marja Rosenberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa on selvitetty oikoradan junaliikenteen lippujärjestelmän kustannusvaikutuksia säännöllisillä matkoilla Mäntsälän ja pääkaupunkiseudun sekä Lahden välillä. Vuonna 2002 Mäntsälästä kävi pääkaupunkiseudulla töissä noin 2 100 asukasta. Säännöllisiä työ- tai opiskelumatkalaisia joukkoliikenteessä Mäntsälästä pääkaupunkiseudulle on ennustettu olevan yhteensä noin 840 oikoradan käyttöön oton jälkeen, joista pääosa käyttäisi junaa. Lisäksi ennusteissa on mukana 50 junamatkustajaa Mäntsälästä Järvenpäähän, samoin 50 matkustajaa Keravalle ja 13 Lahteen. Lippujärjestelmän kehittämistä on tutkittu kahden vaihtoehtoisen mallin perusteella. Toisessa mallissa lipputuki kohdennetaan sekä runko- että liityntämatkoihin ja toisessa ainoastaan liityntämatkoihin. YTV-alueen lipun hinnan alennus perustuu kaikissa vaihtoehdoissa YTV:n lippuyhteistyösopimusten malliin, jossa Mäntsälän kunnan tuella Mäntsälässä asuvat voisivat ostaa YTV-alueen kausikortin runko-matkalippuun samaan hintaan kuin pääkaupunkiseudulla asuvat. Järjestelmä on sama kuin nykyisin bussiliikenteessä käytössä olevassa Mäntsälälipussa. Mikäli julkinen lipputuki kohdistetaan sekä runko- että liityntämatkoihin matkan molemmissa päissä, kustannus lipputuesta Mäntsälälle on noin 0,5 miljoonaa € vuodessa. Mikäli runkomatkan lippu kelpaisi maksutta Mäntsälän liityntäliikenteessä, kustannukset kasvaisivat tämän lisäksi noin 200 000 euroa vuodessa. Jos Haarajoelta alkavia junamatkoja ei tuettaisi kunnan lipputuella, runkomatkaan käytettävä lipputuki olisi 23 000 euroa vuodessa pienempi. Jos tuki kohdennetaan vain liityntämatkojen lippuihin, kustannukset pienenevät noin 200 000 euroa vuodessa. Pääkaupunkiseudun liityntään kohdistuva tuki on molemmissa vaihtoehdoissa yhteensä noin 37 000 € vuodessa. Kunnan verotulot kasvavat noin 0,4-0,7 miljoonaa euroa vuodessa, kun työmatkakuluvähennysten määrä kaikilla oikoradan sektorissa työssäkäyvillä pienenee. Kun otetaan huomioon, että kunta voi saada valtion avustusta liityntälippuihin kohdistettuun lipputukeen enintään 48 %, kunnan kustannukset alenevat noin 132 000 euroa vuodessa. Kun verotulojen kasvu ja valtion avustus otetaan huomioon, lippujärjestelmän tukeminen parantaa laskennallisesti Mäntsälän kunnan taloutta noin 0,2-0,3 miljoonalla eurolla vuodessa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages21
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE2905/05

Cite this