Omakotitalojen taloudellisuus Tornion asuntomessuilla

Martti Hekkanen, Tauno Kestilä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin Tornion asuntomessujen omakotitalojen suunnitteluratkaisujen taloudellisuutta, viimeistely- ja varustelutason laadun kustannusvaikutusta sekä talviaikaisen rakentamisen ongelmia. Taloudellisuustarkastelun tuloksia verrattiin Joutsenon asuntomessujen (1979) yhteydessä tehtyyn selvitykseen. Tornion asuntomessujen omakotitalokohteet olivat rakenteellisesti vertailutasoa kalliimpia. Asetettu vertailutaso ylittyi noin 25 % sekä yksi- että kaksikerroksisissa kohteissa. Rakennuksen tyyppi vaikutti kustannuksiin siten, että yleensä kaksikerroksiset kohteet olivat noin 5 % kalliimpia kuin yksikerroksiset. Kohteen laajuudella ei ollut suhteellisia rakennuskustannuksia pienentävää vaikutusta. Isot hankkeet oli suunniteltu yksilöllisesti, minkä vuoksi ne yhtä kohdetta lukuun ottamatta olivat joko kalliita tai erittäin kalliita. Suunnitteluratkaisujen huono taloudellisuus johtui suurista erillisistä varasto-autotallirakennuksista, joiden vuoksi hankkeet olivat tehokkuudeltaan heikkoja. Myös rakennuksen pohjamuodon jäsentely ja täydentävien rakenteiden suuri määrä lisäsivät kustannuksia. Rakenneratkaisut olivat tavanomaisia. Viimeistely- ja varustetasoltaan asuntomessujen erillistalot olivat selvästi vertailutasoa (asuntohallituksen taso) kalliimpia. Viimeistelytasolla tarkoitetaan sisätilojen pintarakenteita ja varustelutasolla kalusteita, varusteita ja laitteita. Keskimäärin ylitys oli noin 320 mk/ asm2, mutta ääritapauksessa jopa 675 mk/asm2 (kustannustaso oli 6/87). Prosentuaalinen viimeistely- ja varustelutason laadun vaikutus rakennuskustannuksiin oli keskimäärin noin 6 % ja ääritapauksessa noin 14 %. Vain yhden ruotsalaistuottajan talot alittivat vertailutason. Viimeistely- ja varustelutason korkeat kustannukset johtuivat sisätilojen kalliista materiaalivalinnoista, kalusteiden suurista suhteellisista määristä ja laitteiden suurista määristä. Talvirakentamisen ongelmat selvitettiin rakentajia haastattelemalla. Keskimäärin talvesta aiheutuneet lisäkustannukset arvioitiin 0 - 3 %:ksi rakennuskustannuksista. Taloudellisuustarkastelu osoitti, että erillispientalojen suunnitelmat ovat kallistuneet kuluneiden kahdeksan vuoden aikana. Joutsenossa erillistalot olivat keskimäärin 10 % vertailutasoa kalliimpia, Torniossa ero oli 25 - 30 %. Asuntomessurakentamiselle ovat kuitenkin vanhastaan olleet tyypillisiä sekä kalliit suunnitteluratkaisut että viimeistely- ja varustelutasoltaan normaalia korkeampi laatu. Tuloksia ei siten voida yleistää koskemaan kaikkea pientalorakentamista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages82
ISBN (Print)951-38-3185-X
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
ISSN0358-5085

Keywords

  • small houses
  • economy
  • economic comparison
  • economic evaluations
  • building costs
  • Finland
  • structural analysis
  • housing

Cite this