Omatoimisuuden lisääminen asuinkiinteistöjen ylläpidossa

Translated title of the contribution: Increasing independent initiatives in the maintenance of buildings

Kari Juntunen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esitutkimuksen tavoitteena oli määrittää laskennallisesti ne ylläpitotoimenpiteet, jotka on taloudellisesti tarkoituksenmukaista toteuttaa asukkaiden toimesta. Lisäksi tutkimuksessa selvittiin niitä lainsäädännöllisiä ja organisatorisia esteitä, jotka omatoimisuuden lisääminen mahdollisesti tuo mukanaan. Omatoimisen toteutuksen merkittävimmät kustannuserät muodostuvat yleishoidon, kunnossapidon, yhteistehtävien, siivouksen sekä ulkoalueiden hoidon kiinteistötöistä. Talkoot perustuvat aina vapaaehtoisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ketään ei voi pakottaa talkootyöhön, ja sitä, että talkoisiin osallistumatonta ei voi velvoittaa teettämään omaa osuuttaan jollakin toisella tai maksamaan ylimääräistä vastiketta. Hyötyä talkoilla saavutetusta säästöstä ei voi kohdistaa vain talkoisiin osallistuville. Jos talkooväelle annetaan muiden suostumuksella hyvitystä esimerkiksi vastikkeen maksusta, kyseessä on ennakonpidätyksenalainen etuus talkootyön tekijälle. Lainsäädäntö ja työturvallisuus rajoittavat omatoimisuuden lisäämistä asuinkiinteistöjen ylläpidossa määrittelemällä osan kiinteistötöistä luvanvaraisiksi tai erityistä vakuutusturvaa vaativaksi. Näistä tärkeimpiä ovat hissien huolto, sähköalan asennus , korjaus ja huoltotyöt, käsisammuttimien sekä pesula ja kylmälaitteiden huolto, jätehuolto sekä sellaiset kunnossapitotöissä eteen tulevat seikat kuten asukkaiden kyky käyttää erilaisia työkaluja ja telineitä, nostolavoja, kelkkoja ja turvaköysiä sekä rakennustarvikehissejä. Yhtiön normaalit korjausmenot kuuluvat yhtiövastikkeella katettaviin menoihin. Kunnossapitotöitä ja eräitä lisärakennushankkeita voidaan tehdä myös siten, että uudistusta haluavat osakkeenomistajat jakavat keskenään kustannukset niin, että kukaan hanketta vastustavista ei joudu maksamaan vastiketta. Menettely edellyttää yhtiökokouksen hyväksymisen. Asukkaiden velvoittaminen asunto osakeyhtiöissä tietyn vuorottain toistuvan hoitotehtävän, esimerkiksi siivouksen, ulkoalueiden hoidon tai yhteistehtävien, hoitamiseen ei ole mahdollista nykyisen asunto osakeyhtiölain mukaan. Sitä vastoin Ruotsissa porrassiivous ja ulkoalueiden hoito on voitu antaa asukkaiden hoitoon joissain asuinkerrostaloyhteisöissä.
Translated title of the contributionIncreasing independent initiatives in the maintenance of buildings
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-4488-9
Publication statusPublished - 1994
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1554
ISSN1235-0605

Keywords

 • residential buildings
 • housing corporations
 • voluntary work
 • economic analysis
 • economic factors
 • costs
 • expenses
 • residents
 • maintenance management
 • facilities management
 • legislation
 • regulations
 • services
 • cleaning
 • taxes

Cite this