Onnettomuusriski kevyen liikenteen kannalta ongelmallisilla teillä

Veli-Pekka Kallberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Onnettomuusriskin riippuvuutta tie- ja liikenneympäristöstä tutkittiin tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) kevyen liikenteen tarveselvitysaineston perusteella. Aineisto koostuu kohteista, joissa kevyen liikenteen järjestelyt on todettu puutteellisiksi. Tutkimusaineistoon tuli 4206 kohdetta, joista noin puolet oli taajamissa ja kolmasosa taajamien lähialueilla. Kevyelle liikenteelle oli jo olemassa jalkakäytävä tai jalankulku- ja pyörätie vain alle 360 kohteessa. Koska aineistoon ei keruutavan vuoksi sisältynyt nykytilanteessakin toimivia ratkaisuja, ei erilaisten kevyen liikenteen järjestelyjen turvallisuuseroja voitu tutkia. Tie- ja liikenneteknisten tekijöiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen tutkittiin laatimalla onnettomuuksien lukumäärää selittäviä lineaarisia malleja. Malleissa käytettiin riskistönä moottoriajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen vakiopotensseihin korotettuja liikennesuoritteita, jotka kerrottiin keskenään. Mallien mukaan kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien riskiin vaikuttavat kohteen sijainti (taajama/taajaman lähialue/haja-asutusalue), taajaman koko, tien toiminnallinen luokka, taajamatietyyppi (kauppakatu/asuntokatu), nopeusrajoitus ja moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Kohteisiin tehtyjen tutustumiskäyntien perusteella kevyen liikenteen turvallisuutta taajamissa arvioitiin voitavan usein parantaa ajorataa kaventamalla, rakentamalla ajoradalle keskikoroke suojateiden kohdalle, liittymien järjestelyillä sekä pysäköintijärjestelyillä. Turvallisille kevyen liikenteen järjestelyille olivat tyypillisiä onnistunut kaavoitus ja kevyen liikenteen reittien suunnittelu. Vähäliikenteisillä paikallisliikenteen väylillä moottoriajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne voivat eräin edellytyksin käyttää samaakin väylää. Tavallisesti tämä edellyttää moottoriajoneuvoliikenteen nopeutta alentavia rakenteellisia ratkaisuja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages82
ISBN (Print)951-38-3187-6
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number872
ISSN0358-5085

Keywords

  • road construction
  • traffic safety
  • traffic accidents
  • risk analysis
  • databases
  • pedestrians
  • cyclists
  • models
  • townplanning

Cite this