Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen

Jukka Hietaniemi, Tuula Hakkarainen, Jaakko Huhta, Ulla-Maija Jumppanen, Ilpo Kouhia, Jukka Vaari, Henry Weckman

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Julkaisussa käsitellään ontelopalojen leviämisen katkaisemista erilaisten liekkien, lämmön ja savun etenemistä rajoittavien asennusten avulla. Lisäksi esitetään myös joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymistä ja leviämistä. Tutkimuksessa käytetään lähestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja sen mahdolliset seuraamukset. Tältä osin tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitetään konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietynä. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelijöiden tarpeita silmällä pitäen työssä esitetään myös rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksiä ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitetään ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitystyötä varten. Tutkimuksessa keskitytään viiteen ongelma-alueeseen: yläpohjan ontelon tulipalot ja räystään vaikutus niihin, palon leviäminen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasi-julkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyvät palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknistä toimintaa tarkastellaan yhdessä kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yhtäaikainen toteuttaminen. Laajimmin käsitelty aihepiiri on yläpohjan onteloiden ja räystäiden muodostama ongelmakokonaisuus. Sen tutkimuksessa pääpaino on annettu rivitalojen osastoinnin ongelmille sekä niiden ja muiden pientalojen räystäiden kehittämiselle paloturvallisemmaksi. Yläpohjan ontelon osastointia tutkittiin täyden mittakaavan rakenteilla tehdyllä uunikokeella. Sen tulosten perusteella esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia paloteknisesti toimivista rakenteellisista ratkaisuista (osastoiva seinä, sen vesikattoliittymä ja luukku sekä palon mahdollinen kiertäminen räystään kautta). Yläpohjaan etenevien palojen vähentämiseksi kehitettiin lähinnä rivitaloihin ja muihin pientaloihin tarkoitettu ulkopuolista palon etenemistä tietyn ajan, 10-15 minuuttia, pidättävä räystästyyppi. Myös muiden kohteiden yläpohjan ontelopalojen rakenteellista palontorjuntaa käsitellään, esimerkkinä 3-4-kerroksiset P2-luokan rakennukset. Julkisivujen tuuletusraoissa leviävän tulipalon ongelmaan liittyen tutkittiin kokeellisesti kahden erityyppisen palokatkoratkaisun toimintaa sekä kerättiin yhteen ja analysoitiin aiempien VTT:llä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tutkimus keskittyy tapaukseen, jossa julkisivu on palavaa ainetta. Tulokset luovat perustan sille, miten palokatkoilla suojatun seinän tulee toimia, jotta sitä voidaan pitää riittävän hyvin palon etenemistä estävänä, sekä tuovat esille kaksi ratkaisua perustaksi käytännön toteutuksille. Alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palovaaroista keskitytään kaapelipalokuorman muodostamaan uhkaan. Työssä tarkastellaan tätä uhkaa ja sen torjuntaa rakenteellisin keinoin: tuloksena esitetään suositus näiden tilojen osiin jakamiselle sekä joitain rakenteellisia keinoja niiden osiin jakamiseen. Kaksoislasijulkisivuissa sisemmän ja ulomman lasikuoren väliin syntyvän ontelon oleellisin palovaara on se, että ontelo edistää palon leviämistä palotilasta muihin tiloihin. Tätä vaaraa punnitaan ottaen huomioon se, että kaksoislasijulkisivulla varustetut rakennukset on yleensä suojattu sprinklerilaitteistoilla, mikä voimakkaasti vähentää em. uhkakuvan todennäköisyyttä. Tuloksena esitetään julkisivun ontelon syvyyden mitoitusohje, jota noudattaen palon leviämisen vaaraa em. kaltaisessa uhkakuvassa voidaan merkittävästi pienentää, sekä tarkastellaan kaksoislasijulkisivujen osastointiratkaisuja ja niihin liittyviä ongelmia. Teollisuushallien tuuletetuissa kattorakenteissa leviävien palojen katkaisemista tarkastellaan lähtökohtana pienten alkupalojen aiheuttamien suhteettoman suurten omaisuusvahinkojen välttäminen. Tuloksena esitetään arvio tuuletun peltikattoratkaisun osiin jakamisen taloudellisesta kannattavuudesta ja tarkastellaan osiin jakamiseen käytettäviä rakenteita. Myös bitumikermikaton osiin jakamista tarkastellaan. Lopulta esitetään yleisluonteinen arvio tuulettuvien teollisuushallien osiin jakamisesta ottaen huomioon myös muut paloturvallisuustavoitteet, etenkin palokunnan turvallisen toiminnan takaaminen.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages228
  ISBN (Electronic)951-38-6157-0
  ISBN (Print)951-38-6156-2
  Publication statusPublished - 2003
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2202
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  fire safety
  fire spread

  Keywords

  • fire safety
  • structural fire prevention
  • fire spread
  • cavity spaces
  • building voids
  • eaves
  • attics
  • facade
  • air vent slot
  • suspended ceilings
  • double skin facades
  • fire stop
  • roofs
  • ceilings
  • fire simulation

  Cite this

  Hietaniemi, J., Hakkarainen, T., Huhta, J., Jumppanen, U-M., Kouhia, I., Vaari, J., & Weckman, H. (2003). Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2202
  Hietaniemi, Jukka ; Hakkarainen, Tuula ; Huhta, Jaakko ; Jumppanen, Ulla-Maija ; Kouhia, Ilpo ; Vaari, Jukka ; Weckman, Henry. / Ontelotilojen paloturvallisuus : Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 228 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2202).
  @book{fa2ace8d5a924cf28cadd71a06ff83b8,
  title = "Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen levi{\"a}misen katkaiseminen",
  abstract = "Julkaisussa k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n ontelopalojen levi{\"a}misen katkaisemista erilaisten liekkien, l{\"a}mm{\"o}n ja savun etenemist{\"a} rajoittavien asennusten avulla. Lis{\"a}ksi esitet{\"a}{\"a}n my{\"o}s joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymist{\"a} ja levi{\"a}mist{\"a}. Tutkimuksessa k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n l{\"a}hestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja sen mahdolliset seuraamukset. T{\"a}lt{\"a} osin tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitet{\"a}{\"a}n konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietyn{\"a}. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelij{\"o}iden tarpeita silm{\"a}ll{\"a} pit{\"a}en ty{\"o}ss{\"a} esitet{\"a}{\"a}n my{\"o}s rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksi{\"a} ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitet{\"a}{\"a}n ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitysty{\"o}t{\"a} varten. Tutkimuksessa keskityt{\"a}{\"a}n viiteen ongelma-alueeseen: yl{\"a}pohjan ontelon tulipalot ja r{\"a}yst{\"a}{\"a}n vaikutus niihin, palon levi{\"a}minen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasi-julkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyv{\"a}t palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknist{\"a} toimintaa tarkastellaan yhdess{\"a} kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yht{\"a}aikainen toteuttaminen. Laajimmin k{\"a}sitelty aihepiiri on yl{\"a}pohjan onteloiden ja r{\"a}yst{\"a}iden muodostama ongelmakokonaisuus. Sen tutkimuksessa p{\"a}{\"a}paino on annettu rivitalojen osastoinnin ongelmille sek{\"a} niiden ja muiden pientalojen r{\"a}yst{\"a}iden kehitt{\"a}miselle paloturvallisemmaksi. Yl{\"a}pohjan ontelon osastointia tutkittiin t{\"a}yden mittakaavan rakenteilla tehdyll{\"a} uunikokeella. Sen tulosten perusteella esitet{\"a}{\"a}n johtop{\"a}{\"a}t{\"o}ksi{\"a} ja suosituksia paloteknisesti toimivista rakenteellisista ratkaisuista (osastoiva sein{\"a}, sen vesikattoliittym{\"a} ja luukku sek{\"a} palon mahdollinen kiert{\"a}minen r{\"a}yst{\"a}{\"a}n kautta). Yl{\"a}pohjaan etenevien palojen v{\"a}hent{\"a}miseksi kehitettiin l{\"a}hinn{\"a} rivitaloihin ja muihin pientaloihin tarkoitettu ulkopuolista palon etenemist{\"a} tietyn ajan, 10-15 minuuttia, pid{\"a}tt{\"a}v{\"a} r{\"a}yst{\"a}styyppi. My{\"o}s muiden kohteiden yl{\"a}pohjan ontelopalojen rakenteellista palontorjuntaa k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n, esimerkkin{\"a} 3-4-kerroksiset P2-luokan rakennukset. Julkisivujen tuuletusraoissa levi{\"a}v{\"a}n tulipalon ongelmaan liittyen tutkittiin kokeellisesti kahden erityyppisen palokatkoratkaisun toimintaa sek{\"a} ker{\"a}ttiin yhteen ja analysoitiin aiempien VTT:ll{\"a} tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tutkimus keskittyy tapaukseen, jossa julkisivu on palavaa ainetta. Tulokset luovat perustan sille, miten palokatkoilla suojatun sein{\"a}n tulee toimia, jotta sit{\"a} voidaan pit{\"a}{\"a} riitt{\"a}v{\"a}n hyvin palon etenemist{\"a} est{\"a}v{\"a}n{\"a}, sek{\"a} tuovat esille kaksi ratkaisua perustaksi k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n toteutuksille. Alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palovaaroista keskityt{\"a}{\"a}n kaapelipalokuorman muodostamaan uhkaan. Ty{\"o}ss{\"a} tarkastellaan t{\"a}t{\"a} uhkaa ja sen torjuntaa rakenteellisin keinoin: tuloksena esitet{\"a}{\"a}n suositus n{\"a}iden tilojen osiin jakamiselle sek{\"a} joitain rakenteellisia keinoja niiden osiin jakamiseen. Kaksoislasijulkisivuissa sisemm{\"a}n ja ulomman lasikuoren v{\"a}liin syntyv{\"a}n ontelon oleellisin palovaara on se, ett{\"a} ontelo edist{\"a}{\"a} palon levi{\"a}mist{\"a} palotilasta muihin tiloihin. T{\"a}t{\"a} vaaraa punnitaan ottaen huomioon se, ett{\"a} kaksoislasijulkisivulla varustetut rakennukset on yleens{\"a} suojattu sprinklerilaitteistoilla, mik{\"a} voimakkaasti v{\"a}hent{\"a}{\"a} em. uhkakuvan todenn{\"a}k{\"o}isyytt{\"a}. Tuloksena esitet{\"a}{\"a}n julkisivun ontelon syvyyden mitoitusohje, jota noudattaen palon levi{\"a}misen vaaraa em. kaltaisessa uhkakuvassa voidaan merkitt{\"a}v{\"a}sti pienent{\"a}{\"a}, sek{\"a} tarkastellaan kaksoislasijulkisivujen osastointiratkaisuja ja niihin liittyvi{\"a} ongelmia. Teollisuushallien tuuletetuissa kattorakenteissa levi{\"a}vien palojen katkaisemista tarkastellaan l{\"a}ht{\"o}kohtana pienten alkupalojen aiheuttamien suhteettoman suurten omaisuusvahinkojen v{\"a}ltt{\"a}minen. Tuloksena esitet{\"a}{\"a}n arvio tuuletun peltikattoratkaisun osiin jakamisen taloudellisesta kannattavuudesta ja tarkastellaan osiin jakamiseen k{\"a}ytett{\"a}vi{\"a} rakenteita. My{\"o}s bitumikermikaton osiin jakamista tarkastellaan. Lopulta esitet{\"a}{\"a}n yleisluonteinen arvio tuulettuvien teollisuushallien osiin jakamisesta ottaen huomioon my{\"o}s muut paloturvallisuustavoitteet, etenkin palokunnan turvallisen toiminnan takaaminen.",
  keywords = "fire safety, structural fire prevention, fire spread, cavity spaces, building voids, eaves, attics, facade, air vent slot, suspended ceilings, double skin facades, fire stop, roofs, ceilings, fire simulation",
  author = "Jukka Hietaniemi and Tuula Hakkarainen and Jaakko Huhta and Ulla-Maija Jumppanen and Ilpo Kouhia and Jukka Vaari and Henry Weckman",
  note = "Project code: R2SU00150",
  year = "2003",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-6156-2",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2202",
  address = "Finland",

  }

  Hietaniemi, J, Hakkarainen, T, Huhta, J, Jumppanen, U-M, Kouhia, I, Vaari, J & Weckman, H 2003, Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2202, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Ontelotilojen paloturvallisuus : Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. / Hietaniemi, Jukka; Hakkarainen, Tuula; Huhta, Jaakko; Jumppanen, Ulla-Maija; Kouhia, Ilpo; Vaari, Jukka; Weckman, Henry.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 228 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2202).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Ontelotilojen paloturvallisuus

  T2 - Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen

  AU - Hietaniemi, Jukka

  AU - Hakkarainen, Tuula

  AU - Huhta, Jaakko

  AU - Jumppanen, Ulla-Maija

  AU - Kouhia, Ilpo

  AU - Vaari, Jukka

  AU - Weckman, Henry

  N1 - Project code: R2SU00150

  PY - 2003

  Y1 - 2003

  N2 - Julkaisussa käsitellään ontelopalojen leviämisen katkaisemista erilaisten liekkien, lämmön ja savun etenemistä rajoittavien asennusten avulla. Lisäksi esitetään myös joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymistä ja leviämistä. Tutkimuksessa käytetään lähestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja sen mahdolliset seuraamukset. Tältä osin tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitetään konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietynä. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelijöiden tarpeita silmällä pitäen työssä esitetään myös rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksiä ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitetään ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitystyötä varten. Tutkimuksessa keskitytään viiteen ongelma-alueeseen: yläpohjan ontelon tulipalot ja räystään vaikutus niihin, palon leviäminen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasi-julkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyvät palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknistä toimintaa tarkastellaan yhdessä kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yhtäaikainen toteuttaminen. Laajimmin käsitelty aihepiiri on yläpohjan onteloiden ja räystäiden muodostama ongelmakokonaisuus. Sen tutkimuksessa pääpaino on annettu rivitalojen osastoinnin ongelmille sekä niiden ja muiden pientalojen räystäiden kehittämiselle paloturvallisemmaksi. Yläpohjan ontelon osastointia tutkittiin täyden mittakaavan rakenteilla tehdyllä uunikokeella. Sen tulosten perusteella esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia paloteknisesti toimivista rakenteellisista ratkaisuista (osastoiva seinä, sen vesikattoliittymä ja luukku sekä palon mahdollinen kiertäminen räystään kautta). Yläpohjaan etenevien palojen vähentämiseksi kehitettiin lähinnä rivitaloihin ja muihin pientaloihin tarkoitettu ulkopuolista palon etenemistä tietyn ajan, 10-15 minuuttia, pidättävä räystästyyppi. Myös muiden kohteiden yläpohjan ontelopalojen rakenteellista palontorjuntaa käsitellään, esimerkkinä 3-4-kerroksiset P2-luokan rakennukset. Julkisivujen tuuletusraoissa leviävän tulipalon ongelmaan liittyen tutkittiin kokeellisesti kahden erityyppisen palokatkoratkaisun toimintaa sekä kerättiin yhteen ja analysoitiin aiempien VTT:llä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tutkimus keskittyy tapaukseen, jossa julkisivu on palavaa ainetta. Tulokset luovat perustan sille, miten palokatkoilla suojatun seinän tulee toimia, jotta sitä voidaan pitää riittävän hyvin palon etenemistä estävänä, sekä tuovat esille kaksi ratkaisua perustaksi käytännön toteutuksille. Alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palovaaroista keskitytään kaapelipalokuorman muodostamaan uhkaan. Työssä tarkastellaan tätä uhkaa ja sen torjuntaa rakenteellisin keinoin: tuloksena esitetään suositus näiden tilojen osiin jakamiselle sekä joitain rakenteellisia keinoja niiden osiin jakamiseen. Kaksoislasijulkisivuissa sisemmän ja ulomman lasikuoren väliin syntyvän ontelon oleellisin palovaara on se, että ontelo edistää palon leviämistä palotilasta muihin tiloihin. Tätä vaaraa punnitaan ottaen huomioon se, että kaksoislasijulkisivulla varustetut rakennukset on yleensä suojattu sprinklerilaitteistoilla, mikä voimakkaasti vähentää em. uhkakuvan todennäköisyyttä. Tuloksena esitetään julkisivun ontelon syvyyden mitoitusohje, jota noudattaen palon leviämisen vaaraa em. kaltaisessa uhkakuvassa voidaan merkittävästi pienentää, sekä tarkastellaan kaksoislasijulkisivujen osastointiratkaisuja ja niihin liittyviä ongelmia. Teollisuushallien tuuletetuissa kattorakenteissa leviävien palojen katkaisemista tarkastellaan lähtökohtana pienten alkupalojen aiheuttamien suhteettoman suurten omaisuusvahinkojen välttäminen. Tuloksena esitetään arvio tuuletun peltikattoratkaisun osiin jakamisen taloudellisesta kannattavuudesta ja tarkastellaan osiin jakamiseen käytettäviä rakenteita. Myös bitumikermikaton osiin jakamista tarkastellaan. Lopulta esitetään yleisluonteinen arvio tuulettuvien teollisuushallien osiin jakamisesta ottaen huomioon myös muut paloturvallisuustavoitteet, etenkin palokunnan turvallisen toiminnan takaaminen.

  AB - Julkaisussa käsitellään ontelopalojen leviämisen katkaisemista erilaisten liekkien, lämmön ja savun etenemistä rajoittavien asennusten avulla. Lisäksi esitetään myös joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymistä ja leviämistä. Tutkimuksessa käytetään lähestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja sen mahdolliset seuraamukset. Tältä osin tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitetään konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietynä. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelijöiden tarpeita silmällä pitäen työssä esitetään myös rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksiä ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitetään ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitystyötä varten. Tutkimuksessa keskitytään viiteen ongelma-alueeseen: yläpohjan ontelon tulipalot ja räystään vaikutus niihin, palon leviäminen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasi-julkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyvät palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknistä toimintaa tarkastellaan yhdessä kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yhtäaikainen toteuttaminen. Laajimmin käsitelty aihepiiri on yläpohjan onteloiden ja räystäiden muodostama ongelmakokonaisuus. Sen tutkimuksessa pääpaino on annettu rivitalojen osastoinnin ongelmille sekä niiden ja muiden pientalojen räystäiden kehittämiselle paloturvallisemmaksi. Yläpohjan ontelon osastointia tutkittiin täyden mittakaavan rakenteilla tehdyllä uunikokeella. Sen tulosten perusteella esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia paloteknisesti toimivista rakenteellisista ratkaisuista (osastoiva seinä, sen vesikattoliittymä ja luukku sekä palon mahdollinen kiertäminen räystään kautta). Yläpohjaan etenevien palojen vähentämiseksi kehitettiin lähinnä rivitaloihin ja muihin pientaloihin tarkoitettu ulkopuolista palon etenemistä tietyn ajan, 10-15 minuuttia, pidättävä räystästyyppi. Myös muiden kohteiden yläpohjan ontelopalojen rakenteellista palontorjuntaa käsitellään, esimerkkinä 3-4-kerroksiset P2-luokan rakennukset. Julkisivujen tuuletusraoissa leviävän tulipalon ongelmaan liittyen tutkittiin kokeellisesti kahden erityyppisen palokatkoratkaisun toimintaa sekä kerättiin yhteen ja analysoitiin aiempien VTT:llä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tutkimus keskittyy tapaukseen, jossa julkisivu on palavaa ainetta. Tulokset luovat perustan sille, miten palokatkoilla suojatun seinän tulee toimia, jotta sitä voidaan pitää riittävän hyvin palon etenemistä estävänä, sekä tuovat esille kaksi ratkaisua perustaksi käytännön toteutuksille. Alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palovaaroista keskitytään kaapelipalokuorman muodostamaan uhkaan. Työssä tarkastellaan tätä uhkaa ja sen torjuntaa rakenteellisin keinoin: tuloksena esitetään suositus näiden tilojen osiin jakamiselle sekä joitain rakenteellisia keinoja niiden osiin jakamiseen. Kaksoislasijulkisivuissa sisemmän ja ulomman lasikuoren väliin syntyvän ontelon oleellisin palovaara on se, että ontelo edistää palon leviämistä palotilasta muihin tiloihin. Tätä vaaraa punnitaan ottaen huomioon se, että kaksoislasijulkisivulla varustetut rakennukset on yleensä suojattu sprinklerilaitteistoilla, mikä voimakkaasti vähentää em. uhkakuvan todennäköisyyttä. Tuloksena esitetään julkisivun ontelon syvyyden mitoitusohje, jota noudattaen palon leviämisen vaaraa em. kaltaisessa uhkakuvassa voidaan merkittävästi pienentää, sekä tarkastellaan kaksoislasijulkisivujen osastointiratkaisuja ja niihin liittyviä ongelmia. Teollisuushallien tuuletetuissa kattorakenteissa leviävien palojen katkaisemista tarkastellaan lähtökohtana pienten alkupalojen aiheuttamien suhteettoman suurten omaisuusvahinkojen välttäminen. Tuloksena esitetään arvio tuuletun peltikattoratkaisun osiin jakamisen taloudellisesta kannattavuudesta ja tarkastellaan osiin jakamiseen käytettäviä rakenteita. Myös bitumikermikaton osiin jakamista tarkastellaan. Lopulta esitetään yleisluonteinen arvio tuulettuvien teollisuushallien osiin jakamisesta ottaen huomioon myös muut paloturvallisuustavoitteet, etenkin palokunnan turvallisen toiminnan takaaminen.

  KW - fire safety

  KW - structural fire prevention

  KW - fire spread

  KW - cavity spaces

  KW - building voids

  KW - eaves

  KW - attics

  KW - facade

  KW - air vent slot

  KW - suspended ceilings

  KW - double skin facades

  KW - fire stop

  KW - roofs

  KW - ceilings

  KW - fire simulation

  M3 - Report

  SN - 951-38-6156-2

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Ontelotilojen paloturvallisuus

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Hietaniemi J, Hakkarainen T, Huhta J, Jumppanen U-M, Kouhia I, Vaari J et al. Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 228 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2202).