Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen

Jukka Hietaniemi, Jukka Vaari, Tuula Hakkarainen, Jaakko Huhta, Ulla-Maija Jumppanen, Timo Korhonen, Ilpo Kouhia, Jaakko Siiskonen, Henry Weckman

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Rakennusten suljetut ja usein piilossa olevat tilat, ontelotilat, muodostavat merkittävän tulipalovaaran. Tässä työssä esitetään yhteenveto kolmiosaisen ontelotilojen palojen tutkimushankekokonaisuuden tuloksista. Hankekokonaisuuden osat ovat Ontelopalojen ominaispiirteet, Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen ja Ontelopalojen sammutus. Ne suoritettiin VTT rakennus- yhdyskuntatekniikassa vuosina 2000-2004. Hankekokonaisuuden ensimmäisessä osassa, Ontelopalojen ominaispiirteet, kartoitettiin ontelopalotapauksia ja -tilastoja sekä aiempia alan tutkimuksia samoin kuin tutkittiin ontelopaloja sekä kokeellisesti että mallinnuksen avulla. Tässä osahankkeessa luotiin perusteet ontelotilojen paloturvallisuuden parantamiseksi muuttamalla tilojen teknisiä ratkaisuja paloturvallisemmiksi tunnistamalla ja kuvaamalla ne ontelotilojen ominaispiirteet, jotka ovat kriittisiä ontelotilojen palojen kehittymisen ja leviämisen suhteen. Hankkeen tuloksena saatuja tietoja ja mallinnuskeinoja käytettiin työn jatko-osissa. Tutkimuksessa selvitettyjä asioita ovat mm. miten ontelon eri ominaisuudet, kuten koko, palavan aineen määrä ja laatu, tilaa reunustavat rakenteet sekä tilassa kulkevat virtaukset, vaikuttavat tulipalon kehittymisen ja etenemiseen ontelotiloissa. Tutkitut tapaukset liittyvät pääasiassa seuraaviin ontelotilojen tulipalotapausten kartoituksen perusteella tunnistettuihin tyyppitapauksiin: yläpohjan ontelot, alaslaskettujen kattojen tai nostettujen lattioiden ontelotilat, julkisivujen ja seinärakenteiden ontelot sekä kaksoislasijulkisivujen muodostamat ontelotilat. Hankkeessa Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen tutkittiin ontelopalojen leviämisen katkaisemista erilaisten liekkien, lämmön ja savun etenemistä rajoittavien asennusten avulla. Lisäksi esitetään myös joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymistä ja leviämistä. Tutkimuksessa käytetään lähestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja mahdolliset seuraamukset. Tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitetään konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietynä. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelijöiden tarpeita silmällä pitäen työssä esitetään myös rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksiä ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitetään ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitystyötä varten. Työssä keskityttiin viiteen ongelma-alueeseen: yläpohjan ontelon tulipalot ja räystään vaikutus niihin, palon leviäminen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasijulkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyvät palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknistä toimintaa tarkastellaan yhdessä kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yhtäaikainen toteuttaminen. Hankekokonaisuuden kolmas osa, Ontelopalojen sammuttaminen, käsittelee aktiivisia toimenpiteitä ontelossa alkaneen tai sinne levinneen palon sammuttamiseksi tai rajaamiseksi. Tutkimus on luonteeltaan laskennallinen, ja se perustuu uhkakuville, jotka hankekokonaisuuden aiemmissa osissa on todettu keskeisen tärkeiksi. Laskennallisena työkaluna on käytetty palonsimulointiin tarkoitettua virtauslaskentaohjelmaa Fire Dynamics Simulator (FDS). Tutkituiksi uhkakuviksi valittiin harjakattoisen rakennuksen ullakkotilaan levinnyt palo ja teollisuushallin tuuletettuun kattorakenteeseen levinnyt palo. Tutkitut sammutusmenetelmät olivat luonnollinen tai koneellinen tuuletus, sammutus sprinklerein tai pistosuihkuin sekä sammutuksen ja koneellisen tuuletuksen yhdistäminen. Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että palavaan onteloon on ensisijaisesti pyrittävä johtamaan sammutusvettä, ja ontelo on vasta toissijaisesti pyrittävä raivaamaan auki. Tulos poikkeaa palokuntien tavanomaisesti noudattamasta taktiikasta, jossa ontelon pyritään ensin avaamaan, jotta sammutusvesi voitaisiin kohdistaa palopesäkkeisiin tehokkaasti.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages103
  ISBN (Electronic)951-38-6475-8
  ISBN (Print)951-38-6474-X
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2249
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  Valsartan
  Safety

  Keywords

  • fire safety
  • fire prevention
  • cavity spaces
  • buildings
  • extinguishing
  • building voids
  • fire stop
  • fire simulation
  • fire spread

  Cite this

  Hietaniemi, J., Vaari, J., Hakkarainen, T., Huhta, J., Jumppanen, U-M., Korhonen, T., ... Weckman, H. (2004). Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2249
  Hietaniemi, Jukka ; Vaari, Jukka ; Hakkarainen, Tuula ; Huhta, Jaakko ; Jumppanen, Ulla-Maija ; Korhonen, Timo ; Kouhia, Ilpo ; Siiskonen, Jaakko ; Weckman, Henry. / Ontelotilojen paloturvallisuus : Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 103 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2249).
  @book{2d1cd4a45bdd445e9289cba5368ff7f9,
  title = "Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen ominaispiirteet sek{\"a} palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen",
  abstract = "Rakennusten suljetut ja usein piilossa olevat tilat, ontelotilat, muodostavat merkitt{\"a}v{\"a}n tulipalovaaran. T{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ss{\"a} esitet{\"a}{\"a}n yhteenveto kolmiosaisen ontelotilojen palojen tutkimushankekokonaisuuden tuloksista. Hankekokonaisuuden osat ovat Ontelopalojen ominaispiirteet, Ontelopalojen levi{\"a}misen katkaiseminen ja Ontelopalojen sammutus. Ne suoritettiin VTT rakennus- yhdyskuntatekniikassa vuosina 2000-2004. Hankekokonaisuuden ensimm{\"a}isess{\"a} osassa, Ontelopalojen ominaispiirteet, kartoitettiin ontelopalotapauksia ja -tilastoja sek{\"a} aiempia alan tutkimuksia samoin kuin tutkittiin ontelopaloja sek{\"a} kokeellisesti ett{\"a} mallinnuksen avulla. T{\"a}ss{\"a} osahankkeessa luotiin perusteet ontelotilojen paloturvallisuuden parantamiseksi muuttamalla tilojen teknisi{\"a} ratkaisuja paloturvallisemmiksi tunnistamalla ja kuvaamalla ne ontelotilojen ominaispiirteet, jotka ovat kriittisi{\"a} ontelotilojen palojen kehittymisen ja levi{\"a}misen suhteen. Hankkeen tuloksena saatuja tietoja ja mallinnuskeinoja k{\"a}ytettiin ty{\"o}n jatko-osissa. Tutkimuksessa selvitettyj{\"a} asioita ovat mm. miten ontelon eri ominaisuudet, kuten koko, palavan aineen m{\"a}{\"a}r{\"a} ja laatu, tilaa reunustavat rakenteet sek{\"a} tilassa kulkevat virtaukset, vaikuttavat tulipalon kehittymisen ja etenemiseen ontelotiloissa. Tutkitut tapaukset liittyv{\"a}t p{\"a}{\"a}asiassa seuraaviin ontelotilojen tulipalotapausten kartoituksen perusteella tunnistettuihin tyyppitapauksiin: yl{\"a}pohjan ontelot, alaslaskettujen kattojen tai nostettujen lattioiden ontelotilat, julkisivujen ja sein{\"a}rakenteiden ontelot sek{\"a} kaksoislasijulkisivujen muodostamat ontelotilat. Hankkeessa Ontelopalojen levi{\"a}misen katkaiseminen tutkittiin ontelopalojen levi{\"a}misen katkaisemista erilaisten liekkien, l{\"a}mm{\"o}n ja savun etenemist{\"a} rajoittavien asennusten avulla. Lis{\"a}ksi esitet{\"a}{\"a}n my{\"o}s joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymist{\"a} ja levi{\"a}mist{\"a}. Tutkimuksessa k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n l{\"a}hestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja mahdolliset seuraamukset. Tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitet{\"a}{\"a}n konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietyn{\"a}. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelij{\"o}iden tarpeita silm{\"a}ll{\"a} pit{\"a}en ty{\"o}ss{\"a} esitet{\"a}{\"a}n my{\"o}s rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksi{\"a} ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitet{\"a}{\"a}n ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitysty{\"o}t{\"a} varten. Ty{\"o}ss{\"a} keskityttiin viiteen ongelma-alueeseen: yl{\"a}pohjan ontelon tulipalot ja r{\"a}yst{\"a}{\"a}n vaikutus niihin, palon levi{\"a}minen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasijulkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyv{\"a}t palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknist{\"a} toimintaa tarkastellaan yhdess{\"a} kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yht{\"a}aikainen toteuttaminen. Hankekokonaisuuden kolmas osa, Ontelopalojen sammuttaminen, k{\"a}sittelee aktiivisia toimenpiteit{\"a} ontelossa alkaneen tai sinne levinneen palon sammuttamiseksi tai rajaamiseksi. Tutkimus on luonteeltaan laskennallinen, ja se perustuu uhkakuville, jotka hankekokonaisuuden aiemmissa osissa on todettu keskeisen t{\"a}rkeiksi. Laskennallisena ty{\"o}kaluna on k{\"a}ytetty palonsimulointiin tarkoitettua virtauslaskentaohjelmaa Fire Dynamics Simulator (FDS). Tutkituiksi uhkakuviksi valittiin harjakattoisen rakennuksen ullakkotilaan levinnyt palo ja teollisuushallin tuuletettuun kattorakenteeseen levinnyt palo. Tutkitut sammutusmenetelm{\"a}t olivat luonnollinen tai koneellinen tuuletus, sammutus sprinklerein tai pistosuihkuin sek{\"a} sammutuksen ja koneellisen tuuletuksen yhdist{\"a}minen. Tutkimuksen keskeisimp{\"a}n{\"a} tuloksena voidaan pit{\"a}{\"a} sit{\"a}, ett{\"a} palavaan onteloon on ensisijaisesti pyritt{\"a}v{\"a} johtamaan sammutusvett{\"a}, ja ontelo on vasta toissijaisesti pyritt{\"a}v{\"a} raivaamaan auki. Tulos poikkeaa palokuntien tavanomaisesti noudattamasta taktiikasta, jossa ontelon pyrit{\"a}{\"a}n ensin avaamaan, jotta sammutusvesi voitaisiin kohdistaa palopes{\"a}kkeisiin tehokkaasti.",
  keywords = "fire safety, fire prevention, cavity spaces, buildings, extinguishing, building voids, fire stop, fire simulation, fire spread",
  author = "Jukka Hietaniemi and Jukka Vaari and Tuula Hakkarainen and Jaakko Huhta and Ulla-Maija Jumppanen and Timo Korhonen and Ilpo Kouhia and Jaakko Siiskonen and Henry Weckman",
  year = "2004",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-6474-X",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2249",
  address = "Finland",

  }

  Hietaniemi, J, Vaari, J, Hakkarainen, T, Huhta, J, Jumppanen, U-M, Korhonen, T, Kouhia, I, Siiskonen, J & Weckman, H 2004, Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2249, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Ontelotilojen paloturvallisuus : Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen. / Hietaniemi, Jukka; Vaari, Jukka; Hakkarainen, Tuula; Huhta, Jaakko; Jumppanen, Ulla-Maija; Korhonen, Timo; Kouhia, Ilpo; Siiskonen, Jaakko; Weckman, Henry.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 103 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2249).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Ontelotilojen paloturvallisuus

  T2 - Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen

  AU - Hietaniemi, Jukka

  AU - Vaari, Jukka

  AU - Hakkarainen, Tuula

  AU - Huhta, Jaakko

  AU - Jumppanen, Ulla-Maija

  AU - Korhonen, Timo

  AU - Kouhia, Ilpo

  AU - Siiskonen, Jaakko

  AU - Weckman, Henry

  PY - 2004

  Y1 - 2004

  N2 - Rakennusten suljetut ja usein piilossa olevat tilat, ontelotilat, muodostavat merkittävän tulipalovaaran. Tässä työssä esitetään yhteenveto kolmiosaisen ontelotilojen palojen tutkimushankekokonaisuuden tuloksista. Hankekokonaisuuden osat ovat Ontelopalojen ominaispiirteet, Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen ja Ontelopalojen sammutus. Ne suoritettiin VTT rakennus- yhdyskuntatekniikassa vuosina 2000-2004. Hankekokonaisuuden ensimmäisessä osassa, Ontelopalojen ominaispiirteet, kartoitettiin ontelopalotapauksia ja -tilastoja sekä aiempia alan tutkimuksia samoin kuin tutkittiin ontelopaloja sekä kokeellisesti että mallinnuksen avulla. Tässä osahankkeessa luotiin perusteet ontelotilojen paloturvallisuuden parantamiseksi muuttamalla tilojen teknisiä ratkaisuja paloturvallisemmiksi tunnistamalla ja kuvaamalla ne ontelotilojen ominaispiirteet, jotka ovat kriittisiä ontelotilojen palojen kehittymisen ja leviämisen suhteen. Hankkeen tuloksena saatuja tietoja ja mallinnuskeinoja käytettiin työn jatko-osissa. Tutkimuksessa selvitettyjä asioita ovat mm. miten ontelon eri ominaisuudet, kuten koko, palavan aineen määrä ja laatu, tilaa reunustavat rakenteet sekä tilassa kulkevat virtaukset, vaikuttavat tulipalon kehittymisen ja etenemiseen ontelotiloissa. Tutkitut tapaukset liittyvät pääasiassa seuraaviin ontelotilojen tulipalotapausten kartoituksen perusteella tunnistettuihin tyyppitapauksiin: yläpohjan ontelot, alaslaskettujen kattojen tai nostettujen lattioiden ontelotilat, julkisivujen ja seinärakenteiden ontelot sekä kaksoislasijulkisivujen muodostamat ontelotilat. Hankkeessa Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen tutkittiin ontelopalojen leviämisen katkaisemista erilaisten liekkien, lämmön ja savun etenemistä rajoittavien asennusten avulla. Lisäksi esitetään myös joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymistä ja leviämistä. Tutkimuksessa käytetään lähestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja mahdolliset seuraamukset. Tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitetään konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietynä. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelijöiden tarpeita silmällä pitäen työssä esitetään myös rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksiä ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitetään ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitystyötä varten. Työssä keskityttiin viiteen ongelma-alueeseen: yläpohjan ontelon tulipalot ja räystään vaikutus niihin, palon leviäminen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasijulkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyvät palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknistä toimintaa tarkastellaan yhdessä kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yhtäaikainen toteuttaminen. Hankekokonaisuuden kolmas osa, Ontelopalojen sammuttaminen, käsittelee aktiivisia toimenpiteitä ontelossa alkaneen tai sinne levinneen palon sammuttamiseksi tai rajaamiseksi. Tutkimus on luonteeltaan laskennallinen, ja se perustuu uhkakuville, jotka hankekokonaisuuden aiemmissa osissa on todettu keskeisen tärkeiksi. Laskennallisena työkaluna on käytetty palonsimulointiin tarkoitettua virtauslaskentaohjelmaa Fire Dynamics Simulator (FDS). Tutkituiksi uhkakuviksi valittiin harjakattoisen rakennuksen ullakkotilaan levinnyt palo ja teollisuushallin tuuletettuun kattorakenteeseen levinnyt palo. Tutkitut sammutusmenetelmät olivat luonnollinen tai koneellinen tuuletus, sammutus sprinklerein tai pistosuihkuin sekä sammutuksen ja koneellisen tuuletuksen yhdistäminen. Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että palavaan onteloon on ensisijaisesti pyrittävä johtamaan sammutusvettä, ja ontelo on vasta toissijaisesti pyrittävä raivaamaan auki. Tulos poikkeaa palokuntien tavanomaisesti noudattamasta taktiikasta, jossa ontelon pyritään ensin avaamaan, jotta sammutusvesi voitaisiin kohdistaa palopesäkkeisiin tehokkaasti.

  AB - Rakennusten suljetut ja usein piilossa olevat tilat, ontelotilat, muodostavat merkittävän tulipalovaaran. Tässä työssä esitetään yhteenveto kolmiosaisen ontelotilojen palojen tutkimushankekokonaisuuden tuloksista. Hankekokonaisuuden osat ovat Ontelopalojen ominaispiirteet, Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen ja Ontelopalojen sammutus. Ne suoritettiin VTT rakennus- yhdyskuntatekniikassa vuosina 2000-2004. Hankekokonaisuuden ensimmäisessä osassa, Ontelopalojen ominaispiirteet, kartoitettiin ontelopalotapauksia ja -tilastoja sekä aiempia alan tutkimuksia samoin kuin tutkittiin ontelopaloja sekä kokeellisesti että mallinnuksen avulla. Tässä osahankkeessa luotiin perusteet ontelotilojen paloturvallisuuden parantamiseksi muuttamalla tilojen teknisiä ratkaisuja paloturvallisemmiksi tunnistamalla ja kuvaamalla ne ontelotilojen ominaispiirteet, jotka ovat kriittisiä ontelotilojen palojen kehittymisen ja leviämisen suhteen. Hankkeen tuloksena saatuja tietoja ja mallinnuskeinoja käytettiin työn jatko-osissa. Tutkimuksessa selvitettyjä asioita ovat mm. miten ontelon eri ominaisuudet, kuten koko, palavan aineen määrä ja laatu, tilaa reunustavat rakenteet sekä tilassa kulkevat virtaukset, vaikuttavat tulipalon kehittymisen ja etenemiseen ontelotiloissa. Tutkitut tapaukset liittyvät pääasiassa seuraaviin ontelotilojen tulipalotapausten kartoituksen perusteella tunnistettuihin tyyppitapauksiin: yläpohjan ontelot, alaslaskettujen kattojen tai nostettujen lattioiden ontelotilat, julkisivujen ja seinärakenteiden ontelot sekä kaksoislasijulkisivujen muodostamat ontelotilat. Hankkeessa Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen tutkittiin ontelopalojen leviämisen katkaisemista erilaisten liekkien, lämmön ja savun etenemistä rajoittavien asennusten avulla. Lisäksi esitetään myös joitain muita keinoja rajoittaa ontelopalojen kehittymistä ja leviämistä. Tutkimuksessa käytetään lähestymistapaa, jossa perustana ovat tilaa uhkaava palo ja mahdolliset seuraamukset. Tutkimus nojaa aiemmassa VTT:n tutkimuksessa, Ontelopalojen ominaispiirteet, saatuihin tuloksiin. Useimmat tulokset esitetään konkreettisina rakenteina, osa detaljitasolle asti vietynä. Alalla toimivien suunnittelijoiden ja tuotekehittelijöiden tarpeita silmällä pitäen työssä esitetään myös rakenneratkaisujen perusteita, toiminnallisia edellytyksiä ja periaatteita. Joitain ongelmia koskien tulokset esitetään ehdotuksena suuntaviivoiksi aihetta koskevia keskusteluja ja jatkokehitystyötä varten. Työssä keskityttiin viiteen ongelma-alueeseen: yläpohjan ontelon tulipalot ja räystään vaikutus niihin, palon leviäminen julkisivun tuuletusraoissa, alaslaskettujen kattojen ja nostettujen asennuslattioiden muodostamien ontelotilojen palot, kaksoislasijulkisivurakenteeseen mahdollisesti liittyvät palovaarat ja teollisuushallien tuuletettujen kattojen ontelopalot. Paloteknistä toimintaa tarkastellaan yhdessä kosteusteknisen toimivuuden kanssa, koska ontelojen paloturvallisen rakentamisen perusongelma on juuri palo- ja kosteusteknisten vaatimusten yhtäaikainen toteuttaminen. Hankekokonaisuuden kolmas osa, Ontelopalojen sammuttaminen, käsittelee aktiivisia toimenpiteitä ontelossa alkaneen tai sinne levinneen palon sammuttamiseksi tai rajaamiseksi. Tutkimus on luonteeltaan laskennallinen, ja se perustuu uhkakuville, jotka hankekokonaisuuden aiemmissa osissa on todettu keskeisen tärkeiksi. Laskennallisena työkaluna on käytetty palonsimulointiin tarkoitettua virtauslaskentaohjelmaa Fire Dynamics Simulator (FDS). Tutkituiksi uhkakuviksi valittiin harjakattoisen rakennuksen ullakkotilaan levinnyt palo ja teollisuushallin tuuletettuun kattorakenteeseen levinnyt palo. Tutkitut sammutusmenetelmät olivat luonnollinen tai koneellinen tuuletus, sammutus sprinklerein tai pistosuihkuin sekä sammutuksen ja koneellisen tuuletuksen yhdistäminen. Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että palavaan onteloon on ensisijaisesti pyrittävä johtamaan sammutusvettä, ja ontelo on vasta toissijaisesti pyrittävä raivaamaan auki. Tulos poikkeaa palokuntien tavanomaisesti noudattamasta taktiikasta, jossa ontelon pyritään ensin avaamaan, jotta sammutusvesi voitaisiin kohdistaa palopesäkkeisiin tehokkaasti.

  KW - fire safety

  KW - fire prevention

  KW - cavity spaces

  KW - buildings

  KW - extinguishing

  KW - building voids

  KW - fire stop

  KW - fire simulation

  KW - fire spread

  M3 - Report

  SN - 951-38-6474-X

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Ontelotilojen paloturvallisuus

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Hietaniemi J, Vaari J, Hakkarainen T, Huhta J, Jumppanen U-M, Korhonen T et al. Ontelotilojen paloturvallisuus: Ontelopalojen ominaispiirteet sekä palojen etenemisen rakenteellinen katkaiseminen ja sammuttaminen. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 103 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2249).