Opastusta mallipohjaisen tuotemäärittelyn (MBD) käyttöönottoon

Translated title of the contribution: Guidelines for the utilization of Model Based Definition

Antti Henell, Mikko Hinkkanen, Mikko Kellokoski, Mikko Kähäri, Timo Laaksonen, Joni Nieminen, Antti Pulkkinen, Jukka-Pekka Rapinoja, Joakim Simons, Pekka Uski

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mallipohjaisessa tuotemäärittelyssä (Model-based Definition, MBD) tuotteen geometria ja vaatimusmäärittely esitetään digitaalisena 3D-mallina. MBD-tuotemalliin voidaan linkittää myös muuta dataa, kuten asiakirjoja ja ohjeita. MBD-tuotemalli korvaa perinteisen piirustuksen kokonaan tai osittain. MBD:n kantavana ajatuksena on käyttää samaa digitaalista tuotemallia koko arvoketjussa. Tuotteen arvoketjun voidaan tässä yhteydessä katsoa sisältävän kaikki yrityksen sekä sen toimitusverkon toiminnot ja mukaan luettuna jopa loppuasiakas. Jokaisella arvoketjun toimijalla on oma näkökulmansa tuotemalliin ja he voivat jalostaa tuotemallia edelleen oman prosessinsa osalta. Tuotemallissa olevaa tietoa voidaan suodattaa, rajata ja visualisoida toimijan näkökulmaan sopivalla tavalla.

MBD-toimintatavan pyrkimyksinä ovat esimerkiksi täsmällisempi ja täydellisempi vaatimusmäärittely CAx-sovelluksen ohjaamana, ajansäästö suunnittelu- ja valmistusprosessien eri vaiheissa, kaikkialla ajantasainen ja ristiriidaton tietomalli, virheetön ja mahdollisimman automaattinen tiedonsiirto tietojärjestelmien ja eri toimijoiden välillä sekä muutosprosessien luotettava hallinta. Tiedonsiirrossa MBD-tuotemallin koneluettavuutta pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon.

Näin siis teoriassa.

Käytännössä rajoituksia ja haasteita on sekä CAx-ohjelmistojen toiminnallisuuksissa, MBD-tietomallin luomisessa, sen jakamisessa eteenpäin arvoketjussa ja mahdollisten ohjelmistorajapintojen läpi, tiedon koneluettavuudessa, eri osastojen ja alihankkijoiden nykyisissä toimintatavoissa, koulutuksessa ja tietämyksessä sekä asenteissa. Kaikkia lueteltuja osa-alueita olisi kyettävä kehittämään eteenpäin, mutta ei pelkästään yrityksen sisällä. Kaikille toimitusketjussa oleville olisi tarjottava toimiva ja luonteva tapa käyttää MBD-dataa. Toimintatapojen olisi lisäksi oltava yhteisiä ja standardisoituja. ISO onkin julkaissut viime vuosina useita MBD-toimintamallia tukevia standardeja, tärkeimpinä mainittakoon ISO 16792, ISO 1101 ja ISO 10303-242. Suomessa METSTA on pyrkinyt lisäämään tietoisuutta eri tavoilla.

Tässä oppaassa pyritään antamaan ohjeistusta MBD:n käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Opas ei ole sisällöiltään millään tavalla tyhjentävä, vaan toimii lähinnä hyvänä ohjenuorana ja muistilistana huomioon otettavien asioiden osalta. Aihealueen laajuuden vuoksi käsiteltäviä aiheita on jouduttu rajaamaan. Esimerkiksi MBD:n suhdetta yrityksen muihin tietojärjestelmiin ja yleisempiä tietoteknisiä vaatimuksia käsitellään varsin suppeasti.

Yksityiskohtaisempi kuvaus MBD:n perusteista on esimerkiksi METSTAn julkaisemassa MBD-raportissa [ks. 13.1, [4]). Myös internetistä löytyy paljon aiheitta koskevia julkaisuja.
Translated title of the contributionGuidelines for the utilization of Model Based Definition
Original languageFinnish
PublisherMetalliteollisuuden standardisoimisyhdistys ry
Number of pages47
Publication statusPublished - 13 Dec 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Guidelines for the utilization of Model Based Definition'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this