Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla: Open Wave - projektin tutkimusraportti

M. Jakobsson, J. Pekkala, A. Hissa, Annele Eerola, Jouko Myllyoja, Tatu Lyytinen, Raija Koivisto

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Raportissa kerrotaan Open Wave –hankkeen tavoitteista, sisällöstä ja tuloksista. Hankkeessa tutkittiin avoimen innovoinnin menetelmiä tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa veneilyalalla. Tavoitteena oli tuoda käyttäjä- ja muotoilulähtöisiä sekä ennakoinnin menetelmiä hyödyntäviä toimintatapoja venealan yritysten innovaatiotoimintaan. Projektin yhtenä tuloksena syntyi avoimen innovoinnin toimintamalli veneilyalan tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseksi. Hankkeessa tunnistettiin veneilyn esteitä ja luotiin konsepteja ratkaisuista, joilla voidaan vähentää veneilyharrastuksen esteitä ja joilla ei-veneilijät voisivat siirtyä potentiaalisiksi veneilijöiksi. Näiden tulosten avulla pyritään tuomaan uudenlaista näkökulmaa tulevaisuuden veneilyä sekä veneilytuotteita ja -palveluita koskevaan pohdintaan. Tarkoituksena on edistää perinteisellä pk-toimialalla toimivien yritysten kykyä toimia tuotekehitysyhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Raportissa luodaan katsaus soveltuvien aihealueiden keskeiseen tutkimukseen, samoin kuin suomalaiseen venealaan ja sitä koskevaan tutkimukseen. Open Wave –hankkeen puitteissa toteutetut haastattelu-, kyselytutkimus- ja pilotointiosiot täydentävät katsauksen pohjalta syntynyttä tietämystä valituilla osa-alueilla ja niiden sisältö ja tulokset muodostavat tärkeän osan raportista. Hankkeessa mm. muodostettiin venealan tulevaa kehitystä kuvaava yleinen tiekartta (teknologiaroadmap) sekä kolme suppeampaa temaattista tiekarttaa (ympäristömyötäinen, vaivaton, elämyksellinen vene ja veneily) osallistamalla työhön yrityksiä, tutkijoita ja tunnistettuja innovoivia veneilijöitä, ns. edelläkävijäveneilijöitä. Projektissa toteutettiin myös avoin konseptointikilpailu ja tutkittiin, miten tällainen menetelmä toimii tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa ja miten näin kerättyä tietoa voidaan hyödyntää venealan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi avoimen innovoinnin toimintamallia tukevaa sosiaalista mediaa Owela Open Wave -yhteiskehittelyfoorumin muodossa ja kerättiin näin ymmärrystä sosiaalisen median mahdollisuuksista tukea venealan avointa innovointia. Hankkeessa selvitettiin myös kyselyn avulla venealan yritysten tekemää yhteistyötä tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheissa, sekä kiinnostusta veneilyalan kehittämiseen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Samalla selvitettiin venetoimialan valmiuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kyselyn tulokset palvelevat uudentyyppisen toimintamallin tarvekartoitusta ja luovat myös pohjan venealalle soveltuvan avoimen innovoinnin toimintamallin kehittämiselle. Raportin lopussa esitellään avoimen innovoinnin toimintamalli, jossa hyödynnetään hankkeen eri tutkimusosioissa tuotettua tietoa. Open Wave –hanke oli yksi Tekesin Vene –ohjelman tutkimushankkeista. Se toteutettiin v. 2010-2012 Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan ja VTT:n välisenä yhteistyönä. Muova koordinoimassa hankkeessa olivat yrityskumppaneina Finnboat ry, Marino, Marinetek, Vmax, sekä Teknologiakeskus Merinova.
  Original languageFinnish
  PublisherAalto University
  Number of pages234
  ISBN (Electronic)978-952-60-5046-1
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI
  Number2/2013
  ISSN1799-4837

  Keywords

  • boating industry
  • concept design
  • open innovation
  • roadmaps

  Cite this

  Jakobsson, M., Pekkala, J., Hissa, A., Eerola, A., Myllyoja, J., Lyytinen, T., & Koivisto, R. (2013). Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla: Open Wave - projektin tutkimusraportti. Aalto University. TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, No. 2/2013
  Jakobsson, M. ; Pekkala, J. ; Hissa, A. ; Eerola, Annele ; Myllyoja, Jouko ; Lyytinen, Tatu ; Koivisto, Raija. / Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla : Open Wave - projektin tutkimusraportti. Aalto University, 2013. 234 p. (TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI; No. 2/2013).
  @book{ca89478455384d25bc2643dd56dfbfb8,
  title = "Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla: Open Wave - projektin tutkimusraportti",
  abstract = "Raportissa kerrotaan Open Wave –hankkeen tavoitteista, sis{\"a}ll{\"o}st{\"a} ja tuloksista. Hankkeessa tutkittiin avoimen innovoinnin menetelmi{\"a} tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa veneilyalalla. Tavoitteena oli tuoda k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}- ja muotoilul{\"a}ht{\"o}isi{\"a} sek{\"a} ennakoinnin menetelmi{\"a} hy{\"o}dynt{\"a}vi{\"a} toimintatapoja venealan yritysten innovaatiotoimintaan. Projektin yhten{\"a} tuloksena syntyi avoimen innovoinnin toimintamalli veneilyalan tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseksi. Hankkeessa tunnistettiin veneilyn esteit{\"a} ja luotiin konsepteja ratkaisuista, joilla voidaan v{\"a}hent{\"a}{\"a} veneilyharrastuksen esteit{\"a} ja joilla ei-veneilij{\"a}t voisivat siirty{\"a} potentiaalisiksi veneilij{\"o}iksi. N{\"a}iden tulosten avulla pyrit{\"a}{\"a}n tuomaan uudenlaista n{\"a}k{\"o}kulmaa tulevaisuuden veneily{\"a} sek{\"a} veneilytuotteita ja -palveluita koskevaan pohdintaan. Tarkoituksena on edist{\"a}{\"a} perinteisell{\"a} pk-toimialalla toimivien yritysten kyky{\"a} toimia tuotekehitysyhteisty{\"o}ss{\"a} ulkopuolisten tahojen kanssa. Raportissa luodaan katsaus soveltuvien aihealueiden keskeiseen tutkimukseen, samoin kuin suomalaiseen venealaan ja sit{\"a} koskevaan tutkimukseen. Open Wave –hankkeen puitteissa toteutetut haastattelu-, kyselytutkimus- ja pilotointiosiot t{\"a}ydent{\"a}v{\"a}t katsauksen pohjalta syntynytt{\"a} tiet{\"a}myst{\"a} valituilla osa-alueilla ja niiden sis{\"a}lt{\"o} ja tulokset muodostavat t{\"a}rke{\"a}n osan raportista. Hankkeessa mm. muodostettiin venealan tulevaa kehityst{\"a} kuvaava yleinen tiekartta (teknologiaroadmap) sek{\"a} kolme suppeampaa temaattista tiekarttaa (ymp{\"a}rist{\"o}my{\"o}t{\"a}inen, vaivaton, el{\"a}myksellinen vene ja veneily) osallistamalla ty{\"o}h{\"o}n yrityksi{\"a}, tutkijoita ja tunnistettuja innovoivia veneilij{\"o}it{\"a}, ns. edell{\"a}k{\"a}vij{\"a}veneilij{\"o}it{\"a}. Projektissa toteutettiin my{\"o}s avoin konseptointikilpailu ja tutkittiin, miten t{\"a}llainen menetelm{\"a} toimii tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa ja miten n{\"a}in ker{\"a}tty{\"a} tietoa voidaan hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} venealan tuotteiden ja palveluiden kehitt{\"a}misess{\"a}. Hankkeessa pilotoitiin lis{\"a}ksi avoimen innovoinnin toimintamallia tukevaa sosiaalista mediaa Owela Open Wave -yhteiskehittelyfoorumin muodossa ja ker{\"a}ttiin n{\"a}in ymm{\"a}rryst{\"a} sosiaalisen median mahdollisuuksista tukea venealan avointa innovointia. Hankkeessa selvitettiin my{\"o}s kyselyn avulla venealan yritysten tekem{\"a}{\"a} yhteisty{\"o}t{\"a} tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheissa, sek{\"a} kiinnostusta veneilyalan kehitt{\"a}miseen yhteisty{\"o}ss{\"a} muiden alan toimijoiden kanssa. Samalla selvitettiin venetoimialan valmiuksia sosiaalisen median hy{\"o}dynt{\"a}miseen. Kyselyn tulokset palvelevat uudentyyppisen toimintamallin tarvekartoitusta ja luovat my{\"o}s pohjan venealalle soveltuvan avoimen innovoinnin toimintamallin kehitt{\"a}miselle. Raportin lopussa esitell{\"a}{\"a}n avoimen innovoinnin toimintamalli, jossa hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n hankkeen eri tutkimusosioissa tuotettua tietoa. Open Wave –hanke oli yksi Tekesin Vene –ohjelman tutkimushankkeista. Se toteutettiin v. 2010-2012 L{\"a}nsi-Suomen muotoilukeskus Muovan ja VTT:n v{\"a}lisen{\"a} yhteisty{\"o}n{\"a}. Muova koordinoimassa hankkeessa olivat yrityskumppaneina Finnboat ry, Marino, Marinetek, Vmax, sek{\"a} Teknologiakeskus Merinova.",
  keywords = "boating industry, concept design, open innovation, roadmaps",
  author = "M. Jakobsson and J. Pekkala and A. Hissa and Annele Eerola and Jouko Myllyoja and Tatu Lyytinen and Raija Koivisto",
  note = "Project code: 71234",
  year = "2013",
  language = "Finnish",
  series = "TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI",
  publisher = "Aalto University",
  number = "2/2013",
  address = "Finland",

  }

  Jakobsson, M, Pekkala, J, Hissa, A, Eerola, A, Myllyoja, J, Lyytinen, T & Koivisto, R 2013, Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla: Open Wave - projektin tutkimusraportti. TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, no. 2/2013, Aalto University.

  Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla : Open Wave - projektin tutkimusraportti. / Jakobsson, M.; Pekkala, J.; Hissa, A.; Eerola, Annele; Myllyoja, Jouko; Lyytinen, Tatu; Koivisto, Raija.

  Aalto University, 2013. 234 p. (TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI; No. 2/2013).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla

  T2 - Open Wave - projektin tutkimusraportti

  AU - Jakobsson, M.

  AU - Pekkala, J.

  AU - Hissa, A.

  AU - Eerola, Annele

  AU - Myllyoja, Jouko

  AU - Lyytinen, Tatu

  AU - Koivisto, Raija

  N1 - Project code: 71234

  PY - 2013

  Y1 - 2013

  N2 - Raportissa kerrotaan Open Wave –hankkeen tavoitteista, sisällöstä ja tuloksista. Hankkeessa tutkittiin avoimen innovoinnin menetelmiä tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa veneilyalalla. Tavoitteena oli tuoda käyttäjä- ja muotoilulähtöisiä sekä ennakoinnin menetelmiä hyödyntäviä toimintatapoja venealan yritysten innovaatiotoimintaan. Projektin yhtenä tuloksena syntyi avoimen innovoinnin toimintamalli veneilyalan tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseksi. Hankkeessa tunnistettiin veneilyn esteitä ja luotiin konsepteja ratkaisuista, joilla voidaan vähentää veneilyharrastuksen esteitä ja joilla ei-veneilijät voisivat siirtyä potentiaalisiksi veneilijöiksi. Näiden tulosten avulla pyritään tuomaan uudenlaista näkökulmaa tulevaisuuden veneilyä sekä veneilytuotteita ja -palveluita koskevaan pohdintaan. Tarkoituksena on edistää perinteisellä pk-toimialalla toimivien yritysten kykyä toimia tuotekehitysyhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Raportissa luodaan katsaus soveltuvien aihealueiden keskeiseen tutkimukseen, samoin kuin suomalaiseen venealaan ja sitä koskevaan tutkimukseen. Open Wave –hankkeen puitteissa toteutetut haastattelu-, kyselytutkimus- ja pilotointiosiot täydentävät katsauksen pohjalta syntynyttä tietämystä valituilla osa-alueilla ja niiden sisältö ja tulokset muodostavat tärkeän osan raportista. Hankkeessa mm. muodostettiin venealan tulevaa kehitystä kuvaava yleinen tiekartta (teknologiaroadmap) sekä kolme suppeampaa temaattista tiekarttaa (ympäristömyötäinen, vaivaton, elämyksellinen vene ja veneily) osallistamalla työhön yrityksiä, tutkijoita ja tunnistettuja innovoivia veneilijöitä, ns. edelläkävijäveneilijöitä. Projektissa toteutettiin myös avoin konseptointikilpailu ja tutkittiin, miten tällainen menetelmä toimii tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa ja miten näin kerättyä tietoa voidaan hyödyntää venealan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi avoimen innovoinnin toimintamallia tukevaa sosiaalista mediaa Owela Open Wave -yhteiskehittelyfoorumin muodossa ja kerättiin näin ymmärrystä sosiaalisen median mahdollisuuksista tukea venealan avointa innovointia. Hankkeessa selvitettiin myös kyselyn avulla venealan yritysten tekemää yhteistyötä tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheissa, sekä kiinnostusta veneilyalan kehittämiseen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Samalla selvitettiin venetoimialan valmiuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kyselyn tulokset palvelevat uudentyyppisen toimintamallin tarvekartoitusta ja luovat myös pohjan venealalle soveltuvan avoimen innovoinnin toimintamallin kehittämiselle. Raportin lopussa esitellään avoimen innovoinnin toimintamalli, jossa hyödynnetään hankkeen eri tutkimusosioissa tuotettua tietoa. Open Wave –hanke oli yksi Tekesin Vene –ohjelman tutkimushankkeista. Se toteutettiin v. 2010-2012 Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan ja VTT:n välisenä yhteistyönä. Muova koordinoimassa hankkeessa olivat yrityskumppaneina Finnboat ry, Marino, Marinetek, Vmax, sekä Teknologiakeskus Merinova.

  AB - Raportissa kerrotaan Open Wave –hankkeen tavoitteista, sisällöstä ja tuloksista. Hankkeessa tutkittiin avoimen innovoinnin menetelmiä tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa veneilyalalla. Tavoitteena oli tuoda käyttäjä- ja muotoilulähtöisiä sekä ennakoinnin menetelmiä hyödyntäviä toimintatapoja venealan yritysten innovaatiotoimintaan. Projektin yhtenä tuloksena syntyi avoimen innovoinnin toimintamalli veneilyalan tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseksi. Hankkeessa tunnistettiin veneilyn esteitä ja luotiin konsepteja ratkaisuista, joilla voidaan vähentää veneilyharrastuksen esteitä ja joilla ei-veneilijät voisivat siirtyä potentiaalisiksi veneilijöiksi. Näiden tulosten avulla pyritään tuomaan uudenlaista näkökulmaa tulevaisuuden veneilyä sekä veneilytuotteita ja -palveluita koskevaan pohdintaan. Tarkoituksena on edistää perinteisellä pk-toimialalla toimivien yritysten kykyä toimia tuotekehitysyhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Raportissa luodaan katsaus soveltuvien aihealueiden keskeiseen tutkimukseen, samoin kuin suomalaiseen venealaan ja sitä koskevaan tutkimukseen. Open Wave –hankkeen puitteissa toteutetut haastattelu-, kyselytutkimus- ja pilotointiosiot täydentävät katsauksen pohjalta syntynyttä tietämystä valituilla osa-alueilla ja niiden sisältö ja tulokset muodostavat tärkeän osan raportista. Hankkeessa mm. muodostettiin venealan tulevaa kehitystä kuvaava yleinen tiekartta (teknologiaroadmap) sekä kolme suppeampaa temaattista tiekarttaa (ympäristömyötäinen, vaivaton, elämyksellinen vene ja veneily) osallistamalla työhön yrityksiä, tutkijoita ja tunnistettuja innovoivia veneilijöitä, ns. edelläkävijäveneilijöitä. Projektissa toteutettiin myös avoin konseptointikilpailu ja tutkittiin, miten tällainen menetelmä toimii tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa ja miten näin kerättyä tietoa voidaan hyödyntää venealan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi avoimen innovoinnin toimintamallia tukevaa sosiaalista mediaa Owela Open Wave -yhteiskehittelyfoorumin muodossa ja kerättiin näin ymmärrystä sosiaalisen median mahdollisuuksista tukea venealan avointa innovointia. Hankkeessa selvitettiin myös kyselyn avulla venealan yritysten tekemää yhteistyötä tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheissa, sekä kiinnostusta veneilyalan kehittämiseen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Samalla selvitettiin venetoimialan valmiuksia sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kyselyn tulokset palvelevat uudentyyppisen toimintamallin tarvekartoitusta ja luovat myös pohjan venealalle soveltuvan avoimen innovoinnin toimintamallin kehittämiselle. Raportin lopussa esitellään avoimen innovoinnin toimintamalli, jossa hyödynnetään hankkeen eri tutkimusosioissa tuotettua tietoa. Open Wave –hanke oli yksi Tekesin Vene –ohjelman tutkimushankkeista. Se toteutettiin v. 2010-2012 Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan ja VTT:n välisenä yhteistyönä. Muova koordinoimassa hankkeessa olivat yrityskumppaneina Finnboat ry, Marino, Marinetek, Vmax, sekä Teknologiakeskus Merinova.

  KW - boating industry

  KW - concept design

  KW - open innovation

  KW - roadmaps

  M3 - Report

  T3 - TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI

  BT - Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla

  PB - Aalto University

  ER -

  Jakobsson M, Pekkala J, Hissa A, Eerola A, Myllyoja J, Lyytinen T et al. Open Wave - tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla: Open Wave - projektin tutkimusraportti. Aalto University, 2013. 234 p. (TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI; No. 2/2013).