Organisaatiokulttuuri ja turvallisuus: Kirjallisuuskatsaus

Teemu Reiman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä julkaisussa tarkastellaan organisaatiokulttuuria ja sen vaikutusta turvallisuuteen korkean käyttöluotettavuuden organisaatioissa. Scheinin terminologiassa käsitteellä organisaatiokulttuuri tarkoitetaan "perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen ja sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea". Scheinin mukaan kulttuuri on ryhmäkokemusten opittu tulos, ja se on suurelta osin tiedostamaton. Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan turvallisuuden merkitystä korostavia yksilöllisiä asenteita, jotka varmistavat, että turvallisuus saa tärkeytensä mukaisen huomion päätöksenteossa. Tässä raportissa näiden käsitteiden välinen yhteys määritellään niin, että turvallisuuskulttuuri ja organisaatiokulttuuri viittaavat samaan ilmiöön. Turvallisuuskulttuuri määritellään perusoletuksiksi, joissa korostuvat turvallisuuden tärkeys ja tiedon epävarmuus ja jotka manifestoituvat niin toiminnan kuin virallisen filosofian ja organisaation strategian tasolla. Turvallisuutta korostavan organisaation kulttuurin tulee myös olla riittävän voimakas ja yhteneväinen organisaation eri tasoilla. Julkaisussa korostetaan johtajien merkitystä kulttuurin luojina ja kehittäjinä ja tarkastellaan erilaisia mekanismeja, joilla johtaja vaikuttaa organisaationsa kulttuuriin. Lisäksi tarkastellaan kulttuurin muutoshallintaa ja muutosvastarintaa sekä oppivaa organisaatiokulttuuria. Todetaan, että kulttuurin muutos on pitkällinen prosessi ja usein on hyödyllistä pyrkiä kulttuurin muutoksen sijaan muutokseen toimintatavoissa olemassa olevan kulttuurin puitteissa. Lopuksi korostetaan, että turvallisuuden kannalta on tärkeää ottaa teknisten ratkaisujen lisäksi huomioon myös kulttuurilliset, toimintatapoihin ja tiedostamattomiin perusoletuksiin liittyvät seikat. Perinteiset inhimilliset virheet voivat aiheutua toimintatavoista, jotka ovat sisäistyneet organisaation tiedostamattomiksi oletuksiksi ja joita ei osata kyseenalaistaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages49
ISBN (Electronic)951-38-5630-5
ISBN (Print)951-38-5629-1
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2009
ISSN1235-0605

Keywords

  • organizational culture
  • safety culture
  • process industry
  • cultural change management

Cite this