Organisaatiokulttuurin metaforatutkimus metalliteollisuudessa: 11 tapaustutkimusta suomalaisissa pk-yrityksissä

Reetta Kurtti

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä julkaisu on osa Metafora-projektia, jossa tarkastellaan metaforien käyttöä organisaatioiden kulttuurin tutkimisen ja arvioimisen menetelmänä. Tärkeänä lähtökohtana ovat organisaatioiden henkilöstön käyttämät metaforat ja metaforisen menetelmän kehittäminen löydettyjen metaforien avulla. Tässä julkaisussa raportoidaan vuosina 2004-2005 tehdyn pro gradu -tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten konepajojen henkilöstön käyttämiä metaforia ja arvioitiin organisaation kulttuuria käytettyjen metaforien avulla. Tutkimuksen aineistona oli 11 pk-yrityksessä tehdyt 54 haastattelua, jotka kerättiin Laatuali-projektin yhteydessä organisaatioiden kulttuurinkartoitusta varten. Koko Laatuali-projektin tavoitteena oli tarkastella suomalaisten konepajayritysten laaduntuotantokykyä ja niiden toimintakulttuuria. Metaforatutkimuksen jälkeen voitiin todeta, että metaforia käytettiin näissä 11 suomalaisessa konepajassa paljon ja niillä oli erityinen funktio henkilöstön puheessa ja ajattelussa. Metaforien avulla kuvattiin vaikeita ja ongelmallisia tilanteita, asioita, jotka vaikuttivat olevan haasteellisia tehtaissa tutkimuksen teon ajankohtana. Metaforien avulla myös havainnollistettiin työhön liittyviä asioita ja kuvattiin ilmiöitä, joiden kuvaamiseen oli vaikea löytää kirjaimellista ilmaisutapaa. Metaforat toivat esiin erityisiä juuri konepajateollisuudelle ominaisia piirteitä, kuten ulkoistamiseen ja tehokkuusajatteluun liittyviä asioita. Metaforien avulla voitiin luoda yleiskuva konepajateollisuuden henkilöstön mielikuvista työtään ja organisaatiotaan kohtaan. Yleisimmät metaforaluokat, joita löydettiin, olivat kone, organismi/luonto, pelit, sota, perhe/koti, laitos, orkesteri ja potilas. Metaforien avulla kuvattiin myös organisaatioiden asiakkaita ja henkilöstöä. Organisaatioiden välillä oli eroja metaforien käytössä. Metaforat näyttävät olevan yksi tehokas menetelmä arvioida organisaatioiden kulttuuria, sillä metaforat paljastavat sellaisia alitajuisia asenteita ja mielikuvia, joita kirjaimellinen kieli ei välttämättä tuo esille. Tehdyssä tutkimuksessa käytettyjä metodeja pyritään tässä Metafora-projektissa edelleen kehittämään niin, että niitä voitaisiin hyödyntää työyhteisöjen tutkimus- ja kehityshankkeissa ja myös muilla aloilla kuin konepajateollisuudessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Electronic)951-38-6773-0
ISBN (Print)951-38-6772-2
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2328
ISSN1235-0605

Keywords

  • organizational culture
  • organizationel studies
  • metaphors
  • Finland
  • manufacturing companies
  • metaphoric studies
  • mechanical engineering
  • engineering workshops
  • customers
  • personnel

Cite this