Organisaation turvallisuusanalyysi MORT: Käsikirja

Kaarin Ruuhilehto, Jouko Suokas

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Organisaation turvallisuusanalyysi soveltuu erityisesti yritysjohdon työvälineeksi tuotantolaitoksen turvallisuustoimien tavoitteelliseen johtamiseen. Tässä käsikirjassa esitetyn MORT-menetelmän avulla voidaan tutkia organisaation turvallisuustoiminnan riittävyyttä ja tavoitteiden toteutumista. Poikkeamat suunnitellusta ja tavanomaisesta toiminnasta, kuten tapaturmat, vahinko ja vaaratilanteet, ovat oireita siitä, että turvallisuuden organisoinnissa ja ohjauksessa on puutteita. MORT-analyysin avulla voidaan puutteet ja ongelmat tunnistaa ja valita toimenpiteet niiden poistamiseksi. Analyysin tavoitteena on parantaa työolosuhteita ja työturvallisuutta. Turvallinen toiminta parantaa myös toiminnan laatua ja tuottavuutta. Analyysi tehdään pääasiassa ryhmätyönä, johon osallistuu henkilöitä organisaation eri tasoilta ja tehtäväalueilta. Toimintaa tutkitaan systemaattisten avainkysymysten avulla, jotka kohdistuvat päivittäisten toimintojen turvallisuuteen, turvallisuuden johtamiseen ja turvallisuussuunnitteluun investointiprojekteissa sekä muutostöissä. Toimintoja verrataan avainkysymyksistä koostuvaan turvallisuustoiminnan ihannemalliin. Kokemusten mukaan analyysin tuloksia on hyödynnetty tehtävien suunnittelussa, yhteistoimintatapojen ja työnjaon täsmentämisessä, työvälineiden, -ohjeiden ja -menetelmien parantamisessa, tiedonkulun kehittämisessä sekä turvallisuustoiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Tämä käsikirja sisältää kysymysluettelon, ohjeet analyysin tekemiseen yrityksessä sekä materiaalia analyysiin liittyvään tiedottamiseen yrityksessä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages73
ISBN (Print)951-38-4151-0
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1338
ISSN1235-0605

Keywords

 • occupational safety
 • systems analysis
 • accident prevention
 • analyzing
 • management systems
 • accident investigations
 • hazards
 • safety
 • organisations
 • instructions
 • manuals

Cite this