Kunnossapidon organisaatiokulttuuri: Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa

Translated title of the contribution: Organisational culture in maintenance: A case study at Olkiluoto nuclear power plant

Teemu Reiman, Pia Oedewald

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan CAOC-metodologiaan (Contextual Assessment of Or-ganisational Culture) perustuva organisaation kulttuurin arviointi kunnossapito-organisaatiossa. Tutkimuksen pohjalta pohditaan kunnossapitotyön kehityspaineita organisaatiossa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta. Tapaustutkimus kohdistui TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kunnossapito-yksikköön. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe käsitti kyselyn, haastattelut, väliseminaarin ja työryhmätyöskentelyn. Näiden pohjalta luotiin kuvaus kulttuurista. Toisessa vaiheessa tutkijat suhteuttivat kulttuurin piirteitä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin eli arvioivat kulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia. Tämän jälkeen järjestettiin kaksi kehittämisseminaaria, joissa pyrittiin osallistamaan henkilöstöä pohtimaan kulttuuriaan ja konkretisoimaan kehitystarpeita ja -keinoja. Tutkimuksen perusteella TVO:n kunnossapidon työntekijät olivat hyvin työhönsä sitoutuneita ja useimmat olivat ylpeitä laitoksestaan ja ammatillisesta osaamisestaan. Työtyytyväisyys oli melko hyvä ja kunnossapitotyötä pidettiin merkityksellisenä. Heikkoutena olivat henkilöstön matala oman työn hallinnan tunne, laimea yhteishenki ja vähäinen henkilökohtainen positiivinen palaute työsuorituksista. Resurssien riittämättömyyden ja epätasaisen työnjaon koettiin heikentävän työn hallinnan tunnetta ja nostavan työstressiä. TVO:lla oli onnistuttu hyvin siinä, että henkilöstö ymmärsi työnsä merkityksen laitoksen kokonaistavoitteiden kannalta (joitakin rutiineita lukuun ottamatta). Kuitenkin päivittäinen työ näyttäytyi henkilöstölle melko rutiininomaisena ja monen oli vaikea havaita siinä mitään erityisen haastavia piirteitä. Turvallisuutta ja siihen liittyvää huolellisuutta pidetään erittäin tärkeinä arvoina organisaatiossa. Työyhteisön arvoista eniten ongelmia oli yhteisöllisyys-arvoissa, joihin toivottiin parannusta. Taloudellista tehokkuutta ja hierarkiaa (mm. keskitetty päätöksenteko) koettiin myös arvostettavan paljon. Niihin ei kuitenkaan toivottu enempää painotusta. TVO:lla on kehitetty pääosin toimivia käytäntöjä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin vastaamiseksi. Laitoksen ja laitteiden toiminnan analysoimiseen ja tiedon käsittelyyn liittyvää teknologiaa ja käytäntöjä on kehitetty voimakkaasti. Eli edellytykset tehokkaaseen ja luotettavaan toimintaan ovat hyvät. Organisaation toimivuus perustuu kuitenkin paljolti henkilöstön hyvään laitostuntemukseen ja kokemukseen laitteista, eikä kenttähenkilöstö välttämättä näe kaikkien virallisten toimintamallien mielekkyyttä. Kenttähenkilöstön mukaan kunnossapidon toimivuus on ennenmuuta hiljaisen osaamisen ja vastuuntuntoisen henkilöstön ansiota. Sukupolvenvaihdosta pidettiinkin henkilöstön keskuudessa suurena haasteena. Sukupolven vaihtuminen ydinvoimalaitoksen kunnossapito-organisaatiossa onkin perinteistä "osaamisen siirtämistä" mutkikkaampi ongelma, jota julkaisussa tarkastellaan vertaamalla TVO:n tapaustutkimuksen havaintoja Loviisassa ja Forsmarkissa suoritettuihin vastaaviin kulttuurinarviointeihin. Yhteistä laitosten kulttuureille oli turvallisuuden vahva korostaminen, ja työn mielekkyyden liittäminen ydinturvallisuuden ylläpitämiseen. Havaittiin, että kaikilla laitoksilla henkilöstön työn mielekkyys ja kiinnostavuus tulee paljolti konkreettisesti lait-teiden kanssa toimimisesta ja työn yllätyksellisyydestä (viat). Keskeinen kysymys tulevaisuudessa on, miten ylläpitää työn mielekkyyttä tietotyömäistyvässä kunnossapidossa, jossa myös viat ovat harvinaisia?
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Electronic)951-38-6372-7
ISBN (Print)951-38-6371-9
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Publications
Number527
ISSN1235-0621

Fingerprint

Valsartan
Oman
Organizational Culture
Nuclear Power Plants
Maintenance
chloropentaammineosmium(III) chloride

Keywords

  • Contextual Assessment of Organisational Culture CAOC
  • maintenance culture
  • nuclear power plants
  • case study

Cite this

Reiman, T., & Oedewald, P. (2004). Kunnossapidon organisaatiokulttuuri: Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Publications, No. 527
Reiman, Teemu ; Oedewald, Pia. / Kunnossapidon organisaatiokulttuuri : Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 76 p. (VTT Publications; No. 527).
@book{276b1c35c2184d4ab51c2e5702b32774,
title = "Kunnossapidon organisaatiokulttuuri: Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa",
abstract = "Julkaisussa kuvataan CAOC-metodologiaan (Contextual Assessment of Or-ganisational Culture) perustuva organisaation kulttuurin arviointi kunnossapito-organisaatiossa. Tutkimuksen pohjalta pohditaan kunnossapitoty{\"o}n kehityspaineita organisaatiossa ty{\"o}skentelevien henkil{\"o}iden n{\"a}k{\"o}kulmasta. Tapaustutkimus kohdistui TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kunnossapito-yksikk{\"o}{\"o}n. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta. Ensimm{\"a}inen vaihe k{\"a}sitti kyselyn, haastattelut, v{\"a}liseminaarin ja ty{\"o}ryhm{\"a}ty{\"o}skentelyn. N{\"a}iden pohjalta luotiin kuvaus kulttuurista. Toisessa vaiheessa tutkijat suhteuttivat kulttuurin piirteit{\"a} kunnossapidon perusteht{\"a}v{\"a}n vaatimuksiin eli arvioivat kulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia. T{\"a}m{\"a}n j{\"a}lkeen j{\"a}rjestettiin kaksi kehitt{\"a}misseminaaria, joissa pyrittiin osallistamaan henkil{\"o}st{\"o}{\"a} pohtimaan kulttuuriaan ja konkretisoimaan kehitystarpeita ja -keinoja. Tutkimuksen perusteella TVO:n kunnossapidon ty{\"o}ntekij{\"a}t olivat hyvin ty{\"o}h{\"o}ns{\"a} sitoutuneita ja useimmat olivat ylpeit{\"a} laitoksestaan ja ammatillisesta osaamisestaan. Ty{\"o}tyytyv{\"a}isyys oli melko hyv{\"a} ja kunnossapitoty{\"o}t{\"a} pidettiin merkityksellisen{\"a}. Heikkoutena olivat henkil{\"o}st{\"o}n matala oman ty{\"o}n hallinnan tunne, laimea yhteishenki ja v{\"a}h{\"a}inen henkil{\"o}kohtainen positiivinen palaute ty{\"o}suorituksista. Resurssien riitt{\"a}m{\"a}tt{\"o}myyden ja ep{\"a}tasaisen ty{\"o}njaon koettiin heikent{\"a}v{\"a}n ty{\"o}n hallinnan tunnetta ja nostavan ty{\"o}stressi{\"a}. TVO:lla oli onnistuttu hyvin siin{\"a}, ett{\"a} henkil{\"o}st{\"o} ymm{\"a}rsi ty{\"o}ns{\"a} merkityksen laitoksen kokonaistavoitteiden kannalta (joitakin rutiineita lukuun ottamatta). Kuitenkin p{\"a}ivitt{\"a}inen ty{\"o} n{\"a}ytt{\"a}ytyi henkil{\"o}st{\"o}lle melko rutiininomaisena ja monen oli vaikea havaita siin{\"a} mit{\"a}{\"a}n erityisen haastavia piirteit{\"a}. Turvallisuutta ja siihen liittyv{\"a}{\"a} huolellisuutta pidet{\"a}{\"a}n eritt{\"a}in t{\"a}rkein{\"a} arvoina organisaatiossa. Ty{\"o}yhteis{\"o}n arvoista eniten ongelmia oli yhteis{\"o}llisyys-arvoissa, joihin toivottiin parannusta. Taloudellista tehokkuutta ja hierarkiaa (mm. keskitetty p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteko) koettiin my{\"o}s arvostettavan paljon. Niihin ei kuitenkaan toivottu enemp{\"a}{\"a} painotusta. TVO:lla on kehitetty p{\"a}{\"a}osin toimivia k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a} kunnossapidon perusteht{\"a}v{\"a}n vaatimuksiin vastaamiseksi. Laitoksen ja laitteiden toiminnan analysoimiseen ja tiedon k{\"a}sittelyyn liittyv{\"a}{\"a} teknologiaa ja k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a} on kehitetty voimakkaasti. Eli edellytykset tehokkaaseen ja luotettavaan toimintaan ovat hyv{\"a}t. Organisaation toimivuus perustuu kuitenkin paljolti henkil{\"o}st{\"o}n hyv{\"a}{\"a}n laitostuntemukseen ja kokemukseen laitteista, eik{\"a} kentt{\"a}henkil{\"o}st{\"o} v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"a} n{\"a}e kaikkien virallisten toimintamallien mielekkyytt{\"a}. Kentt{\"a}henkil{\"o}st{\"o}n mukaan kunnossapidon toimivuus on ennenmuuta hiljaisen osaamisen ja vastuuntuntoisen henkil{\"o}st{\"o}n ansiota. Sukupolvenvaihdosta pidettiinkin henkil{\"o}st{\"o}n keskuudessa suurena haasteena. Sukupolven vaihtuminen ydinvoimalaitoksen kunnossapito-organisaatiossa onkin perinteist{\"a} {"}osaamisen siirt{\"a}mist{\"a}{"} mutkikkaampi ongelma, jota julkaisussa tarkastellaan vertaamalla TVO:n tapaustutkimuksen havaintoja Loviisassa ja Forsmarkissa suoritettuihin vastaaviin kulttuurinarviointeihin. Yhteist{\"a} laitosten kulttuureille oli turvallisuuden vahva korostaminen, ja ty{\"o}n mielekkyyden liitt{\"a}minen ydinturvallisuuden yll{\"a}pit{\"a}miseen. Havaittiin, ett{\"a} kaikilla laitoksilla henkil{\"o}st{\"o}n ty{\"o}n mielekkyys ja kiinnostavuus tulee paljolti konkreettisesti lait-teiden kanssa toimimisesta ja ty{\"o}n yll{\"a}tyksellisyydest{\"a} (viat). Keskeinen kysymys tulevaisuudessa on, miten yll{\"a}pit{\"a}{\"a} ty{\"o}n mielekkyytt{\"a} tietoty{\"o}m{\"a}istyv{\"a}ss{\"a} kunnossapidossa, jossa my{\"o}s viat ovat harvinaisia?",
keywords = "Contextual Assessment of Organisational Culture CAOC, maintenance culture, nuclear power plants, case study",
author = "Teemu Reiman and Pia Oedewald",
note = "Project code: G4SU00277",
year = "2004",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-6371-9",
series = "VTT Publications",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "527",
address = "Finland",

}

Reiman, T & Oedewald, P 2004, Kunnossapidon organisaatiokulttuuri: Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa. VTT Publications, no. 527, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Kunnossapidon organisaatiokulttuuri : Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa. / Reiman, Teemu; Oedewald, Pia.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 76 p. (VTT Publications; No. 527).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Kunnossapidon organisaatiokulttuuri

T2 - Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa

AU - Reiman, Teemu

AU - Oedewald, Pia

N1 - Project code: G4SU00277

PY - 2004

Y1 - 2004

N2 - Julkaisussa kuvataan CAOC-metodologiaan (Contextual Assessment of Or-ganisational Culture) perustuva organisaation kulttuurin arviointi kunnossapito-organisaatiossa. Tutkimuksen pohjalta pohditaan kunnossapitotyön kehityspaineita organisaatiossa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta. Tapaustutkimus kohdistui TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kunnossapito-yksikköön. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe käsitti kyselyn, haastattelut, väliseminaarin ja työryhmätyöskentelyn. Näiden pohjalta luotiin kuvaus kulttuurista. Toisessa vaiheessa tutkijat suhteuttivat kulttuurin piirteitä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin eli arvioivat kulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia. Tämän jälkeen järjestettiin kaksi kehittämisseminaaria, joissa pyrittiin osallistamaan henkilöstöä pohtimaan kulttuuriaan ja konkretisoimaan kehitystarpeita ja -keinoja. Tutkimuksen perusteella TVO:n kunnossapidon työntekijät olivat hyvin työhönsä sitoutuneita ja useimmat olivat ylpeitä laitoksestaan ja ammatillisesta osaamisestaan. Työtyytyväisyys oli melko hyvä ja kunnossapitotyötä pidettiin merkityksellisenä. Heikkoutena olivat henkilöstön matala oman työn hallinnan tunne, laimea yhteishenki ja vähäinen henkilökohtainen positiivinen palaute työsuorituksista. Resurssien riittämättömyyden ja epätasaisen työnjaon koettiin heikentävän työn hallinnan tunnetta ja nostavan työstressiä. TVO:lla oli onnistuttu hyvin siinä, että henkilöstö ymmärsi työnsä merkityksen laitoksen kokonaistavoitteiden kannalta (joitakin rutiineita lukuun ottamatta). Kuitenkin päivittäinen työ näyttäytyi henkilöstölle melko rutiininomaisena ja monen oli vaikea havaita siinä mitään erityisen haastavia piirteitä. Turvallisuutta ja siihen liittyvää huolellisuutta pidetään erittäin tärkeinä arvoina organisaatiossa. Työyhteisön arvoista eniten ongelmia oli yhteisöllisyys-arvoissa, joihin toivottiin parannusta. Taloudellista tehokkuutta ja hierarkiaa (mm. keskitetty päätöksenteko) koettiin myös arvostettavan paljon. Niihin ei kuitenkaan toivottu enempää painotusta. TVO:lla on kehitetty pääosin toimivia käytäntöjä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin vastaamiseksi. Laitoksen ja laitteiden toiminnan analysoimiseen ja tiedon käsittelyyn liittyvää teknologiaa ja käytäntöjä on kehitetty voimakkaasti. Eli edellytykset tehokkaaseen ja luotettavaan toimintaan ovat hyvät. Organisaation toimivuus perustuu kuitenkin paljolti henkilöstön hyvään laitostuntemukseen ja kokemukseen laitteista, eikä kenttähenkilöstö välttämättä näe kaikkien virallisten toimintamallien mielekkyyttä. Kenttähenkilöstön mukaan kunnossapidon toimivuus on ennenmuuta hiljaisen osaamisen ja vastuuntuntoisen henkilöstön ansiota. Sukupolvenvaihdosta pidettiinkin henkilöstön keskuudessa suurena haasteena. Sukupolven vaihtuminen ydinvoimalaitoksen kunnossapito-organisaatiossa onkin perinteistä "osaamisen siirtämistä" mutkikkaampi ongelma, jota julkaisussa tarkastellaan vertaamalla TVO:n tapaustutkimuksen havaintoja Loviisassa ja Forsmarkissa suoritettuihin vastaaviin kulttuurinarviointeihin. Yhteistä laitosten kulttuureille oli turvallisuuden vahva korostaminen, ja työn mielekkyyden liittäminen ydinturvallisuuden ylläpitämiseen. Havaittiin, että kaikilla laitoksilla henkilöstön työn mielekkyys ja kiinnostavuus tulee paljolti konkreettisesti lait-teiden kanssa toimimisesta ja työn yllätyksellisyydestä (viat). Keskeinen kysymys tulevaisuudessa on, miten ylläpitää työn mielekkyyttä tietotyömäistyvässä kunnossapidossa, jossa myös viat ovat harvinaisia?

AB - Julkaisussa kuvataan CAOC-metodologiaan (Contextual Assessment of Or-ganisational Culture) perustuva organisaation kulttuurin arviointi kunnossapito-organisaatiossa. Tutkimuksen pohjalta pohditaan kunnossapitotyön kehityspaineita organisaatiossa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta. Tapaustutkimus kohdistui TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kunnossapito-yksikköön. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe käsitti kyselyn, haastattelut, väliseminaarin ja työryhmätyöskentelyn. Näiden pohjalta luotiin kuvaus kulttuurista. Toisessa vaiheessa tutkijat suhteuttivat kulttuurin piirteitä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin eli arvioivat kulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia. Tämän jälkeen järjestettiin kaksi kehittämisseminaaria, joissa pyrittiin osallistamaan henkilöstöä pohtimaan kulttuuriaan ja konkretisoimaan kehitystarpeita ja -keinoja. Tutkimuksen perusteella TVO:n kunnossapidon työntekijät olivat hyvin työhönsä sitoutuneita ja useimmat olivat ylpeitä laitoksestaan ja ammatillisesta osaamisestaan. Työtyytyväisyys oli melko hyvä ja kunnossapitotyötä pidettiin merkityksellisenä. Heikkoutena olivat henkilöstön matala oman työn hallinnan tunne, laimea yhteishenki ja vähäinen henkilökohtainen positiivinen palaute työsuorituksista. Resurssien riittämättömyyden ja epätasaisen työnjaon koettiin heikentävän työn hallinnan tunnetta ja nostavan työstressiä. TVO:lla oli onnistuttu hyvin siinä, että henkilöstö ymmärsi työnsä merkityksen laitoksen kokonaistavoitteiden kannalta (joitakin rutiineita lukuun ottamatta). Kuitenkin päivittäinen työ näyttäytyi henkilöstölle melko rutiininomaisena ja monen oli vaikea havaita siinä mitään erityisen haastavia piirteitä. Turvallisuutta ja siihen liittyvää huolellisuutta pidetään erittäin tärkeinä arvoina organisaatiossa. Työyhteisön arvoista eniten ongelmia oli yhteisöllisyys-arvoissa, joihin toivottiin parannusta. Taloudellista tehokkuutta ja hierarkiaa (mm. keskitetty päätöksenteko) koettiin myös arvostettavan paljon. Niihin ei kuitenkaan toivottu enempää painotusta. TVO:lla on kehitetty pääosin toimivia käytäntöjä kunnossapidon perustehtävän vaatimuksiin vastaamiseksi. Laitoksen ja laitteiden toiminnan analysoimiseen ja tiedon käsittelyyn liittyvää teknologiaa ja käytäntöjä on kehitetty voimakkaasti. Eli edellytykset tehokkaaseen ja luotettavaan toimintaan ovat hyvät. Organisaation toimivuus perustuu kuitenkin paljolti henkilöstön hyvään laitostuntemukseen ja kokemukseen laitteista, eikä kenttähenkilöstö välttämättä näe kaikkien virallisten toimintamallien mielekkyyttä. Kenttähenkilöstön mukaan kunnossapidon toimivuus on ennenmuuta hiljaisen osaamisen ja vastuuntuntoisen henkilöstön ansiota. Sukupolvenvaihdosta pidettiinkin henkilöstön keskuudessa suurena haasteena. Sukupolven vaihtuminen ydinvoimalaitoksen kunnossapito-organisaatiossa onkin perinteistä "osaamisen siirtämistä" mutkikkaampi ongelma, jota julkaisussa tarkastellaan vertaamalla TVO:n tapaustutkimuksen havaintoja Loviisassa ja Forsmarkissa suoritettuihin vastaaviin kulttuurinarviointeihin. Yhteistä laitosten kulttuureille oli turvallisuuden vahva korostaminen, ja työn mielekkyyden liittäminen ydinturvallisuuden ylläpitämiseen. Havaittiin, että kaikilla laitoksilla henkilöstön työn mielekkyys ja kiinnostavuus tulee paljolti konkreettisesti lait-teiden kanssa toimimisesta ja työn yllätyksellisyydestä (viat). Keskeinen kysymys tulevaisuudessa on, miten ylläpitää työn mielekkyyttä tietotyömäistyvässä kunnossapidossa, jossa myös viat ovat harvinaisia?

KW - Contextual Assessment of Organisational Culture CAOC

KW - maintenance culture

KW - nuclear power plants

KW - case study

M3 - Report

SN - 951-38-6371-9

T3 - VTT Publications

BT - Kunnossapidon organisaatiokulttuuri

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Reiman T, Oedewald P. Kunnossapidon organisaatiokulttuuri: Tapaustutkimus Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 76 p. (VTT Publications; No. 527).