Osajärjestelmän vaikutus prosessijärjestelmän elinjaksotuottoon: LCP-laskentamalli

Ville Taipale

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kehittiin LCP-laskentamalli, jonka avulla pystytään arvioimaan Safematic Oy:n suunnittelemien ja valmistamien keskusvoitelujärjestelmien elin-jaksokustannukset sekä kyseisten järjestelmien vaikutus eri prosessijärjestelmien elinjaksokustannuksiin ja -tuottoihin. Yleisemmin voitelujärjestelmä voidaan ymmärtää prosessin osajärjestelmänä. Työ rajattiin keskusvoitelujärjestelmien elinjaksokustan-nusten tarkasteluun, mutta saaduista tuloksista voidaan kehittää jatkossa samankaltainen laskentamalli myös tiivistejärjestelmille sekä muille komponenteille. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin häiriö- ja vikatiedon keruu kahdelta eri sellutehtaalta. Tiedot hankittiin kohdetehtaiden kunnossapitojärjestelmistä ja niitä tarkennettiin asiantuntija-arvioilla. Näitä tietoja käytettiin hyväksi sekä esimerkki-tapauksia laadittaessa että lopullista laskentamallia kehitettäessä. Kohdetehtaiden kunnossapidon tietojärjestelmien häiriö- ja vikatiedosta laaditut esimerkkitapaukset osoittavat, että laakerivaurioiden ja suunnittelemattomien seisokkien määrä on vähentynyt olennaisesti keskusvoitelujärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tutkimuksessa on pystytty osoittamaan, että keskusvoitelujärjestelmän käyttöönotolla on selkeä yhteys käyttövarmuuden paranemiseen. Tutkimuksen aikana kävi myös ilmi, että laakerivaurioiden aiheuttamat seisokit saattavat olla yhteydessä myös muista mekaanisista syistä aiheutuviin seisokkeihin. Näiden taloudellinen vaikutus on hyvin suuri Suomen paperi- ja selluteollisuudelle. Näitä ei kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista tutkia. Laskentamallin avulla suoritetut laskelmat osoittavat, että investointi keskusvoitelu-järjestelmään on kannattava. Kehitetty laskentamalli perustuu todelliseen käyttö-kokemustietoon useammalta vuodelta. LCP-laskentamallien luotettavuus tarkistettiin herkkyysanalyysiä hyväksikäyttäen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages53
ISBN (Electronic)951-38-5326-8
ISBN (Print)951-38-5325-x
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1920
ISSN1235-0605

Keywords

  • lubrication systems
  • life cycle analysis
  • reliability
  • performance
  • benefit cost analysis
  • Life Cycle Profit

Cite this