Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa

Anna Aminoff, Lappeteläinen, Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Kaisa Tahvanainen, Pertti Järventausta, Petri Trygg

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Sähköverkkotoimialalla ostopalveluiden käyttö on kasvanut, ja verkkoyhtiöissä on keskitytty tarkemmin omiin ydinprosesseihin. Erityisesti 1990-luvun puolivälissä ja 2000-luvun vaihteessa voidaan tunnistaa murroskohdat, jolloin kehitys oli poikkeuksellisen nopeaa. Tällä hetkellä ostopalveluiden käytössä on yrityskohtaisia eroja mutta erityisesti sähköverkkojen urakointi- ja kunnossapitotyöt ostetaan monesti verkkoyhtiöiden ulkopuolelta. Toimintoja, joita on vaikeampi erottaa muusta toiminnasta, kuten suunnittelutehtäviä, on puolestaan hankittu selvästi vähemmän ulkopuolelta. Verkkoliiketoiminnassa on monia erityispiirteitä, joilla on myös vaikutusta ostopalveluiden käyttöä koskeviin ratkaisuihin. Toimialalle on tyypillistä, että yritykset eivät ole täysin toisistaan riippumattomia omistuksen suhteen, mikä monimutkaistaa normaalia kilpailutilannetta markkinoiden toiminnassa. Palvelumarkkinoiden olemassaolo on edellytys palvelun hankinnalle, mutta toisaalta palveluntarjoajia ei ole, jos palveluita ei hankita. Sähköverkkoalan erityispiirteinä ovat myös kunnallisen omistajuuden vahva rooli ja verkkojen luonnollinen monopoliasema. Myös tietojärjestelmien keskeinen rooli on nähty alalla usein yritysten välisiä rajapintoja ohjaavaksi tekijäksi. Julkaisussa kuvataan ostopalveluiden käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia tuloksia palvelukohtaisesti. Verkkoliiketoiminnan ostopalvelut jaetaan 18 eri toimintoon ja tulkitaan näiden pohjalta ostopalveluiden käyttöä yleisesti. Palveluiden hankintaa ohjaavat tavoitteet voivat vaihdella eri ostopalvelujen kohdalla. Päätösten taustalla ovat usein tehokkuuden ja laadun parantaminen. Kustannustavoitteiden lisäksi tavoitellaan monesti mm. omaan ydintoimintaan keskittymistä tai lisäresurssien saantia. Riskeinä nähdään mm. kilpailun puuttuminen markkinoilla tai kriittisten tietovirtojen katkeaminen. Lopulliset päätökset siirtyä ostopalveluiden käyttöön perustuvat odotettavien hyötyjen ja mahdollisten riskien yhteisvaikutukseen. Kokemukset ostopalveluiden käytöstä ovat positiivisia. Noin 90 prosenttia kyselyihin vastanneista verkkoyhtiöistä olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ostopalveluiden käyttöön. Näyttäisi siltä, että vain poikkeustapauksissa tavoitteita ei saavutettaisi pidemmänkään ajan puitteissa. Ostopalveluiden käyttö edellyttää huolellista valmistelua onnistuakseen. Palveluntarjoajat ja verkkoyhtiöt ovat kokeneet, että ostopalveluiden hankintataidot ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. Hankinta edellyttää mm. tietämystä hankintaprosessista, -strategioista ja -menetelmistä sekä ymmärrystä kyseisen palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tärkeää on pohtia kustannuksiin ja laatuun sekä mm. tietojärjestelmäkysymyksiin liittyviä tekijöitä. Palvelun tuotanto ja hankinta edellyttävät yhteispeliä verkkoyhtiöltä sekä toimittajalta - puolin ja toisin. Monesti ostopalveluun siirrytään askel kerrallaan. Näin voidaan ehkäistä virheitä ja kasvattaa tietämystä hankintaan ja toimintoihin liittyvistä asioista. Toistaiseksi sähköverkkoyhtiöt ovat hankkineet ostopalveluina lähinnä sellaisia palveluita, joita ne aiemmin ovat itse tehneet, ja täysin uusia palveluja on syntynyt vähän. Tulevaisuuden verkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan myös alaa suuremmat megatrendit. Jatkossa energian käytön tehostamista tullaan vaatimaan samoin kuin häiriötöntä sähkönjakelua kaikissa olosuhteissa. Kuten tähänkin asti myös tulevaisuudessa sähköverkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan poliittiset linjanvedot. Myös uhkakuvat ilmaston ääriolosuhteiden yleistymisestä saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa esimerkiksi maakaapeleiden suosimisena. Näillä tekijöillä tulee varmasti olemaan vaikutuksensa myös ostopalveluiden käyttöön ja ne saattavat synnyttää uutta liiketoimintaa palveluntuottajamarkkinoille.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages124
  ISBN (Electronic)978-951-38-7259-5
  Publication statusPublished - 2009
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2462
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  Anadelphia
  electricity
  silt
  industry

  Keywords

  • distribution of electricity
  • service purchasing
  • outsourcing
  • service market

  Cite this

  Aminoff, A., Lappeteläinen, Partanen, J., Viljainen, S., Tahvanainen, K., Järventausta, P., & Trygg, P. (2009). Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Research Notes, No. 2462
  Aminoff, Anna ; Lappeteläinen ; Partanen, Jarmo ; Viljainen, Satu ; Tahvanainen, Kaisa ; Järventausta, Pertti ; Trygg, Petri. / Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2009. 124 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2462).
  @book{988575f0accb4456adc056be0c98dfbc,
  title = "Ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o} verkkoliiketoiminnassa",
  abstract = "S{\"a}hk{\"o}verkkotoimialalla ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o} on kasvanut, ja verkkoyhti{\"o}iss{\"a} on keskitytty tarkemmin omiin ydinprosesseihin. Erityisesti 1990-luvun puoliv{\"a}liss{\"a} ja 2000-luvun vaihteessa voidaan tunnistaa murroskohdat, jolloin kehitys oli poikkeuksellisen nopeaa. T{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} ostopalveluiden k{\"a}yt{\"o}ss{\"a} on yrityskohtaisia eroja mutta erityisesti s{\"a}hk{\"o}verkkojen urakointi- ja kunnossapitoty{\"o}t ostetaan monesti verkkoyhti{\"o}iden ulkopuolelta. Toimintoja, joita on vaikeampi erottaa muusta toiminnasta, kuten suunnitteluteht{\"a}vi{\"a}, on puolestaan hankittu selv{\"a}sti v{\"a}hemm{\"a}n ulkopuolelta. Verkkoliiketoiminnassa on monia erityispiirteit{\"a}, joilla on my{\"o}s vaikutusta ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o}{\"a} koskeviin ratkaisuihin. Toimialalle on tyypillist{\"a}, ett{\"a} yritykset eiv{\"a}t ole t{\"a}ysin toisistaan riippumattomia omistuksen suhteen, mik{\"a} monimutkaistaa normaalia kilpailutilannetta markkinoiden toiminnassa. Palvelumarkkinoiden olemassaolo on edellytys palvelun hankinnalle, mutta toisaalta palveluntarjoajia ei ole, jos palveluita ei hankita. S{\"a}hk{\"o}verkkoalan erityispiirtein{\"a} ovat my{\"o}s kunnallisen omistajuuden vahva rooli ja verkkojen luonnollinen monopoliasema. My{\"o}s tietoj{\"a}rjestelmien keskeinen rooli on n{\"a}hty alalla usein yritysten v{\"a}lisi{\"a} rajapintoja ohjaavaksi tekij{\"a}ksi. Julkaisussa kuvataan ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n liittyvi{\"a} yksityiskohtaisia tuloksia palvelukohtaisesti. Verkkoliiketoiminnan ostopalvelut jaetaan 18 eri toimintoon ja tulkitaan n{\"a}iden pohjalta ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o}{\"a} yleisesti. Palveluiden hankintaa ohjaavat tavoitteet voivat vaihdella eri ostopalvelujen kohdalla. P{\"a}{\"a}t{\"o}sten taustalla ovat usein tehokkuuden ja laadun parantaminen. Kustannustavoitteiden lis{\"a}ksi tavoitellaan monesti mm. omaan ydintoimintaan keskittymist{\"a} tai lis{\"a}resurssien saantia. Riskein{\"a} n{\"a}hd{\"a}{\"a}n mm. kilpailun puuttuminen markkinoilla tai kriittisten tietovirtojen katkeaminen. Lopulliset p{\"a}{\"a}t{\"o}kset siirty{\"a} ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n perustuvat odotettavien hy{\"o}tyjen ja mahdollisten riskien yhteisvaikutukseen. Kokemukset ostopalveluiden k{\"a}yt{\"o}st{\"a} ovat positiivisia. Noin 90 prosenttia kyselyihin vastanneista verkkoyhti{\"o}ist{\"a} olivat tyytyv{\"a}isi{\"a} tai eritt{\"a}in tyytyv{\"a}isi{\"a} ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n. N{\"a}ytt{\"a}isi silt{\"a}, ett{\"a} vain poikkeustapauksissa tavoitteita ei saavutettaisi pidemm{\"a}nk{\"a}{\"a}n ajan puitteissa. Ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o} edellytt{\"a}{\"a} huolellista valmistelua onnistuakseen. Palveluntarjoajat ja verkkoyhti{\"o}t ovat kokeneet, ett{\"a} ostopalveluiden hankintataidot ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. Hankinta edellytt{\"a}{\"a} mm. tiet{\"a}myst{\"a} hankintaprosessista, -strategioista ja -menetelmist{\"a} sek{\"a} ymm{\"a}rryst{\"a} kyseisen palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. T{\"a}rke{\"a}{\"a} on pohtia kustannuksiin ja laatuun sek{\"a} mm. tietoj{\"a}rjestelm{\"a}kysymyksiin liittyvi{\"a} tekij{\"o}it{\"a}. Palvelun tuotanto ja hankinta edellytt{\"a}v{\"a}t yhteispeli{\"a} verkkoyhti{\"o}lt{\"a} sek{\"a} toimittajalta - puolin ja toisin. Monesti ostopalveluun siirryt{\"a}{\"a}n askel kerrallaan. N{\"a}in voidaan ehk{\"a}ist{\"a} virheit{\"a} ja kasvattaa tiet{\"a}myst{\"a} hankintaan ja toimintoihin liittyvist{\"a} asioista. Toistaiseksi s{\"a}hk{\"o}verkkoyhti{\"o}t ovat hankkineet ostopalveluina l{\"a}hinn{\"a} sellaisia palveluita, joita ne aiemmin ovat itse tehneet, ja t{\"a}ysin uusia palveluja on syntynyt v{\"a}h{\"a}n. Tulevaisuuden verkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan my{\"o}s alaa suuremmat megatrendit. Jatkossa energian k{\"a}yt{\"o}n tehostamista tullaan vaatimaan samoin kuin h{\"a}iri{\"o}t{\"o}nt{\"a} s{\"a}hk{\"o}njakelua kaikissa olosuhteissa. Kuten t{\"a}h{\"a}nkin asti my{\"o}s tulevaisuudessa s{\"a}hk{\"o}verkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan poliittiset linjanvedot. My{\"o}s uhkakuvat ilmaston {\"a}{\"a}riolosuhteiden yleistymisest{\"a} saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa esimerkiksi maakaapeleiden suosimisena. N{\"a}ill{\"a} tekij{\"o}ill{\"a} tulee varmasti olemaan vaikutuksensa my{\"o}s ostopalveluiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n ja ne saattavat synnytt{\"a}{\"a} uutta liiketoimintaa palveluntuottajamarkkinoille.",
  keywords = "distribution of electricity, service purchasing, outsourcing, service market",
  author = "Anna Aminoff and Lappetel{\"a}inen and Jarmo Partanen and Satu Viljainen and Kaisa Tahvanainen and Pertti J{\"a}rventausta and Petri Trygg",
  year = "2009",
  language = "Finnish",
  series = "VTT Tiedotteita - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2462",
  address = "Finland",

  }

  Aminoff, A, Lappeteläinen, Partanen, J, Viljainen, S, Tahvanainen, K, Järventausta, P & Trygg, P 2009, Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa. VTT Tiedotteita - Research Notes, no. 2462, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa. / Aminoff, Anna; Lappeteläinen; Partanen, Jarmo; Viljainen, Satu; Tahvanainen, Kaisa; Järventausta, Pertti; Trygg, Petri.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2009. 124 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2462).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa

  AU - Aminoff, Anna

  AU - Lappeteläinen, null

  AU - Partanen, Jarmo

  AU - Viljainen, Satu

  AU - Tahvanainen, Kaisa

  AU - Järventausta, Pertti

  AU - Trygg, Petri

  PY - 2009

  Y1 - 2009

  N2 - Sähköverkkotoimialalla ostopalveluiden käyttö on kasvanut, ja verkkoyhtiöissä on keskitytty tarkemmin omiin ydinprosesseihin. Erityisesti 1990-luvun puolivälissä ja 2000-luvun vaihteessa voidaan tunnistaa murroskohdat, jolloin kehitys oli poikkeuksellisen nopeaa. Tällä hetkellä ostopalveluiden käytössä on yrityskohtaisia eroja mutta erityisesti sähköverkkojen urakointi- ja kunnossapitotyöt ostetaan monesti verkkoyhtiöiden ulkopuolelta. Toimintoja, joita on vaikeampi erottaa muusta toiminnasta, kuten suunnittelutehtäviä, on puolestaan hankittu selvästi vähemmän ulkopuolelta. Verkkoliiketoiminnassa on monia erityispiirteitä, joilla on myös vaikutusta ostopalveluiden käyttöä koskeviin ratkaisuihin. Toimialalle on tyypillistä, että yritykset eivät ole täysin toisistaan riippumattomia omistuksen suhteen, mikä monimutkaistaa normaalia kilpailutilannetta markkinoiden toiminnassa. Palvelumarkkinoiden olemassaolo on edellytys palvelun hankinnalle, mutta toisaalta palveluntarjoajia ei ole, jos palveluita ei hankita. Sähköverkkoalan erityispiirteinä ovat myös kunnallisen omistajuuden vahva rooli ja verkkojen luonnollinen monopoliasema. Myös tietojärjestelmien keskeinen rooli on nähty alalla usein yritysten välisiä rajapintoja ohjaavaksi tekijäksi. Julkaisussa kuvataan ostopalveluiden käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia tuloksia palvelukohtaisesti. Verkkoliiketoiminnan ostopalvelut jaetaan 18 eri toimintoon ja tulkitaan näiden pohjalta ostopalveluiden käyttöä yleisesti. Palveluiden hankintaa ohjaavat tavoitteet voivat vaihdella eri ostopalvelujen kohdalla. Päätösten taustalla ovat usein tehokkuuden ja laadun parantaminen. Kustannustavoitteiden lisäksi tavoitellaan monesti mm. omaan ydintoimintaan keskittymistä tai lisäresurssien saantia. Riskeinä nähdään mm. kilpailun puuttuminen markkinoilla tai kriittisten tietovirtojen katkeaminen. Lopulliset päätökset siirtyä ostopalveluiden käyttöön perustuvat odotettavien hyötyjen ja mahdollisten riskien yhteisvaikutukseen. Kokemukset ostopalveluiden käytöstä ovat positiivisia. Noin 90 prosenttia kyselyihin vastanneista verkkoyhtiöistä olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ostopalveluiden käyttöön. Näyttäisi siltä, että vain poikkeustapauksissa tavoitteita ei saavutettaisi pidemmänkään ajan puitteissa. Ostopalveluiden käyttö edellyttää huolellista valmistelua onnistuakseen. Palveluntarjoajat ja verkkoyhtiöt ovat kokeneet, että ostopalveluiden hankintataidot ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. Hankinta edellyttää mm. tietämystä hankintaprosessista, -strategioista ja -menetelmistä sekä ymmärrystä kyseisen palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tärkeää on pohtia kustannuksiin ja laatuun sekä mm. tietojärjestelmäkysymyksiin liittyviä tekijöitä. Palvelun tuotanto ja hankinta edellyttävät yhteispeliä verkkoyhtiöltä sekä toimittajalta - puolin ja toisin. Monesti ostopalveluun siirrytään askel kerrallaan. Näin voidaan ehkäistä virheitä ja kasvattaa tietämystä hankintaan ja toimintoihin liittyvistä asioista. Toistaiseksi sähköverkkoyhtiöt ovat hankkineet ostopalveluina lähinnä sellaisia palveluita, joita ne aiemmin ovat itse tehneet, ja täysin uusia palveluja on syntynyt vähän. Tulevaisuuden verkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan myös alaa suuremmat megatrendit. Jatkossa energian käytön tehostamista tullaan vaatimaan samoin kuin häiriötöntä sähkönjakelua kaikissa olosuhteissa. Kuten tähänkin asti myös tulevaisuudessa sähköverkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan poliittiset linjanvedot. Myös uhkakuvat ilmaston ääriolosuhteiden yleistymisestä saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa esimerkiksi maakaapeleiden suosimisena. Näillä tekijöillä tulee varmasti olemaan vaikutuksensa myös ostopalveluiden käyttöön ja ne saattavat synnyttää uutta liiketoimintaa palveluntuottajamarkkinoille.

  AB - Sähköverkkotoimialalla ostopalveluiden käyttö on kasvanut, ja verkkoyhtiöissä on keskitytty tarkemmin omiin ydinprosesseihin. Erityisesti 1990-luvun puolivälissä ja 2000-luvun vaihteessa voidaan tunnistaa murroskohdat, jolloin kehitys oli poikkeuksellisen nopeaa. Tällä hetkellä ostopalveluiden käytössä on yrityskohtaisia eroja mutta erityisesti sähköverkkojen urakointi- ja kunnossapitotyöt ostetaan monesti verkkoyhtiöiden ulkopuolelta. Toimintoja, joita on vaikeampi erottaa muusta toiminnasta, kuten suunnittelutehtäviä, on puolestaan hankittu selvästi vähemmän ulkopuolelta. Verkkoliiketoiminnassa on monia erityispiirteitä, joilla on myös vaikutusta ostopalveluiden käyttöä koskeviin ratkaisuihin. Toimialalle on tyypillistä, että yritykset eivät ole täysin toisistaan riippumattomia omistuksen suhteen, mikä monimutkaistaa normaalia kilpailutilannetta markkinoiden toiminnassa. Palvelumarkkinoiden olemassaolo on edellytys palvelun hankinnalle, mutta toisaalta palveluntarjoajia ei ole, jos palveluita ei hankita. Sähköverkkoalan erityispiirteinä ovat myös kunnallisen omistajuuden vahva rooli ja verkkojen luonnollinen monopoliasema. Myös tietojärjestelmien keskeinen rooli on nähty alalla usein yritysten välisiä rajapintoja ohjaavaksi tekijäksi. Julkaisussa kuvataan ostopalveluiden käyttöön liittyviä yksityiskohtaisia tuloksia palvelukohtaisesti. Verkkoliiketoiminnan ostopalvelut jaetaan 18 eri toimintoon ja tulkitaan näiden pohjalta ostopalveluiden käyttöä yleisesti. Palveluiden hankintaa ohjaavat tavoitteet voivat vaihdella eri ostopalvelujen kohdalla. Päätösten taustalla ovat usein tehokkuuden ja laadun parantaminen. Kustannustavoitteiden lisäksi tavoitellaan monesti mm. omaan ydintoimintaan keskittymistä tai lisäresurssien saantia. Riskeinä nähdään mm. kilpailun puuttuminen markkinoilla tai kriittisten tietovirtojen katkeaminen. Lopulliset päätökset siirtyä ostopalveluiden käyttöön perustuvat odotettavien hyötyjen ja mahdollisten riskien yhteisvaikutukseen. Kokemukset ostopalveluiden käytöstä ovat positiivisia. Noin 90 prosenttia kyselyihin vastanneista verkkoyhtiöistä olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ostopalveluiden käyttöön. Näyttäisi siltä, että vain poikkeustapauksissa tavoitteita ei saavutettaisi pidemmänkään ajan puitteissa. Ostopalveluiden käyttö edellyttää huolellista valmistelua onnistuakseen. Palveluntarjoajat ja verkkoyhtiöt ovat kokeneet, että ostopalveluiden hankintataidot ovat kehittyneet huomattavasti vuosien varrella. Hankinta edellyttää mm. tietämystä hankintaprosessista, -strategioista ja -menetelmistä sekä ymmärrystä kyseisen palvelun luonteesta ja sen vaikutuksesta muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Tärkeää on pohtia kustannuksiin ja laatuun sekä mm. tietojärjestelmäkysymyksiin liittyviä tekijöitä. Palvelun tuotanto ja hankinta edellyttävät yhteispeliä verkkoyhtiöltä sekä toimittajalta - puolin ja toisin. Monesti ostopalveluun siirrytään askel kerrallaan. Näin voidaan ehkäistä virheitä ja kasvattaa tietämystä hankintaan ja toimintoihin liittyvistä asioista. Toistaiseksi sähköverkkoyhtiöt ovat hankkineet ostopalveluina lähinnä sellaisia palveluita, joita ne aiemmin ovat itse tehneet, ja täysin uusia palveluja on syntynyt vähän. Tulevaisuuden verkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan myös alaa suuremmat megatrendit. Jatkossa energian käytön tehostamista tullaan vaatimaan samoin kuin häiriötöntä sähkönjakelua kaikissa olosuhteissa. Kuten tähänkin asti myös tulevaisuudessa sähköverkkoliiketoimintaan tulevat vaikuttamaan poliittiset linjanvedot. Myös uhkakuvat ilmaston ääriolosuhteiden yleistymisestä saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa esimerkiksi maakaapeleiden suosimisena. Näillä tekijöillä tulee varmasti olemaan vaikutuksensa myös ostopalveluiden käyttöön ja ne saattavat synnyttää uutta liiketoimintaa palveluntuottajamarkkinoille.

  KW - distribution of electricity

  KW - service purchasing

  KW - outsourcing

  KW - service market

  M3 - Report

  T3 - VTT Tiedotteita - Research Notes

  BT - Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Aminoff A, Lappeteläinen, Partanen J, Viljainen S, Tahvanainen K, Järventausta P et al. Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2009. 124 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2462).