Oulun yliopistollisen keskussairaalan sairauskertomusohjelmiston käyttöliittymän arviointi

Anne Uski, Heino Poutanen, Leena Tarvainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tietokoneiden, päätteiden ja työasemien käyttö sairaaloiden vuodeosastoilla on voimakkaasti lisääntymässä. Aiemmin päähuomio osastosovellutuksissa on kiinnitetty eri toimintojen ohjelmoimiseen ja siirtoon tietokoneille. Viime aikoina yhä keskeisemmäksi tekijäksi tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa on tullut käyttäjäliityntä, tapa ja menetelmät, joiden avulla käyttäjä voi kommunikoida tietojärjestelmän kanssa ja joiden avulla tietojärjestelmät integroidaan osaston toimintoihin. Tässä raportissa on tarkasteltu Oulun yliopistollisen keskussairaalan osaston tietojärjestelmän käyttöliityntää. Liityntää on arvioitu käyttäen kolmea eri tarkastelukulmaa, jotka pohjautuvat SAA-kriteeristöön (Systems Application Architecture), Sairaalaliiton julkaisussa "Terveys- ja sairauskertomusjärjestelmän atk-teknisen toteutuksen periaatteet" esitettyihin kriteereihin ja yleisiin kirjallisuudessa esitettyihin kriteereihin. Lisäksi järjestelmän käyttäjien keskuudessa on suoritettu kyselytutkimus käyttöliittymän toimivuudesta. Raportissa esitetään arviointitulokset ja kyselyn tulokset. Pääosiltaan käyttöliittymä, joka sinänsä on vielä kehittymässä mm. tämän raportin tulosten pohjalta, täyttää asetetut kriteerit. Luvussa 2 esitetään IBM:n julkaisemasta SAA-arkkitehtuurista kootut käyttöliittymän suositukset ja niiden toteutuminen KERTOMUS-järjestelmässä. Luvussa 3 esitetään luettelonomaisesti Sairaalaliiton "Terveys- ja sairauskertomusjärjestelmän atk-teknisen toteutuksen periaatteet" julkaisusta kerätyt suositukset sekä vertaillaan KERTOMUS järjestelmää suosituksin. Lukuun 4 on koottu käyttöliittymäkirjallisuudesta koottuja yleisiä käyttöliittymien suunnitteluohjoita. Samassa luvussa kuvataan, miten KERTOMUS-järjestelmän käyttöliittymä noudattaa suosituksia. Käyttäjäkriteereiden kokoamista varten tehtiin kyselylomake, jolla kerättiin koeosaston käyttäjiltä tietoja KERTOMUS-järjestelmästä. Saadut vastaukset esitetään luvussa 5. Luvussa 6. tarkastellaan tutkimuksen tuloksia sekä pohditaan mahdollisia jatkohankkeita.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages100
ISBN (Print)951-38-3808-0
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1158
ISSN0358-5085

Keywords

  • user interfaces
  • computer programs
  • hospital information systems
  • patients
  • files

Cite this