Pääkaupunkiseudun rakennuttajat ja rakentajat vuosina 1950-1985: Stadsbygdens utvecklingsdynamik -projektin osaraportti

Christer Bengs, Ulla Manninen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pääkaupunkiseudun suurimpien rakennuttajajärjestöjen ja rakennusyritysten asuntotuotantoa kaudella 1950-1985. Lisäksi tulkittiin näiden järjestöjen ja yritysten omistussuhteita ja rakennusyritysten yritysrakenteen muutoksia ja mahdollista keskittymistä. Asuntotuotannon organisointia selvitettiin tutkimalla suurten rakennuttajajärjestöjen käyttämiä rakennusyrityksiä ja suurten rakennusyritysten tuotantomuotoja. Asuntotuotannon rahoitusmuodoista tutkittiin eri muotojen osuus yritysten asuntotuotannosta. Tutkimusaineistona käytettiin Pääkaupunkiseudun tietokeskuksen (PTK) rakennuspalvelutiedostoa, jossa oli tietoa asuntokannasta kiinteistötunnuksen mukaan talon tarkkuudella. Rekisteriin lisättiin asuntotuotantotiedot tutkituista rakennuttajajärjestöistä ja rakennusyrityksistä virastokarttojen ja katumaksuluetteloiden avulla. Tiedot rakennuttajien ja rakennusyrityksien tuotannosta kerättiin suoraan näiltä järjestöiltä. Tietoja on täydennetty kiinteistö- ja huoltoyhtiöiltä sekä pääkaupunkiseudun kunnilta saaduilla tiedoilla. Rekisteriin lisättiin myös tiedot kohteiden rahoitusmuodoista. Empiiriset tulokset osoittavat, että pääkaupunkiseudun asuntojen rakennuttaminen ja rakentaminen on varsin keskittynyttä: 1960-luvulta lähtien suurimpien rakennuttajajärjestöjen ja rakennusliikkeiden yhteensä rakennuttama asuntojen määrä on ollut yli puolet tarkastelukauden asuntotuotannon kokonaismäärästä. Asuntotuotannon keskittyminen on kiihtynyt 1980-luvulla eräiden suurten yritysostojen vuoksi. Muutamat suuret rakennusyritykset ovat rakennuttajajärjestöjen osakkaita, ja rakennusyrityksillä ja rakennuttajilla on myös usein samoja omistajia. Tämä näkyy asuntotuotannossa siten, että tietyt rakennuttajajärjestöt suosivat tiettyjä rakennusyrityksiä. Tällainen ilman kilpailua rakentaminen ja perustajarakentaminen on suurimpien rakennusyritysten yleisin tuotantomuoto. Mitä suurempi asuntotuottaja, sitä suurempi osa tuotannosta tapahtuu ilman kilpailua. Aravatuotannossa keskittyminen on yleisempää kuin koko asuntotuotannossa. Suurten rakennusyritysten aravaosuudet ovat suuremmat kuin asuntotuotannossa keskimäärin. Myös perustajarakentamiseen perustuva aluerakentaminen on suurimpien yritysten tapauksissa hyvin yleistä. Siksi suurimmat rakennusyritykset ovat valtion rahoituksen avulla pystyneet suojautumaan suhdannevaihteluilta ja perustajarakentamiseen perustuvan aluerakentamisen avulla alueelliselta kilpailuilta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages88
ISBN (Print)951-38-3754-8
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1144
ISSN0358-5085

Keywords

  • residential buildings
  • urban areas
  • financing
  • construction

Cite this