Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutusarviot: Hiilineutraali Suomi 2035 (HIISI) -jatkoselvitys

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa on esitetty HIISI-jatkoselvityksen laskennalliset analyysit pohjautuen vuoden 2021 lopussa päättyneeseen VN TEAS -hankkeeseen Hiilineutraali Suomi 2035 - Ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI). HIISIjatkoselvityksen erityisenä tavoitteena oli täyttää hallituksen kirjaus, jonka mukaan tutkimustahot arvioivat hallituksen syyskuun 2021 budjettineuvotteluissa hyväksyttyjen ilmastokirjausten ja -toimien riittävyyttä. Kirjaus koskee keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa, eli KAISU:a ja tässä työssä on arvioitu KAISU-luonnoksessa esitytettyjen toimien riittävyyttä taakanjakosektorin ilmastotavoitteiden kannalta. Lisäksi raportissa on arvioitu hallituksen päätösten vaikutuksia Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaiskehitykseen sekä energia- ja kansantalouteen, ja tarkasteltu päästötavoitteiden toteutumista vuosina 2030, 2035, 2040 ja 2050.

Laskelmien perusteella hallituksen päätökset johtavat merkittävään päästöjen vähenemiseen. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan sekä taakanjakosektorin tavoitteiden että valmisteilla olevan ilmastolain mukaisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2030 lisätoimien tarve taakanjakosektorilla on laskelmien mukaan 1,8 Mt CO2-ekv. ilman joustokeinojen käyttöä, mutta täysimääräisesti joustot huomioiden pienenee 0,7 Mt CO2-ekv. tasolle. Vuodelle 2035 asetettu hiilineutraalisuustavoite edellyttäisi lisätoimia 2-4 Mt verran riippuen muun muassa teräs- ja muun teollisuuden investointien toteutumisesta.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Electronic)978-951-38-8762-9
DOIs
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number402
ISSN2242-1211

Cite this