Päästöjen vertailumittaukset Suomessa 2019: COMPI-projektin havaintoja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kansalliset vertailumittaukset järjestettiin Suomessa vuonna 2019 jätevoimalassa. Kyseinen laitos polttaa yhdyskuntajätettä arinakattilassa. Mittauspaikka sijaitsi noin 20 metrin korkeudella voimalaitoksen piipussa savukaasupuhdistimien jälkeen (sähkösuodatin, kuitusuodatin, HCl-pesuri ja SO2-pesuri).

Näissä vertailumittauksissa mitattiin ensimmäistä kertaa Suomessa samassa mittauskampanjassa kaikki jätteenpolttoasetuksen mukaiset komponentit. Mittauskohdetta valittaessa oli jo etukäteen tiedossa, että mitattavat pitoisuudet kyseisessä prosessissa ovat alhaisia. Päästörajat tulevat tulevaisuudessa alenemaan entisestään nykyisistä arvoista muun muassa BAT-AEL-dokumenttien myötä, joten tämä kohde valittiin, sillä näiden mittausten perusteella saatiin näkemys pienten pitoisuuksien mittaamiseen liittyvistä haasteista Suomessa.

Mittauksiin osallistui kahdeksan päästömittauslaboratorioita, joista osalla oli akkreditointi SFS-EN ISO/IEC 17025:n mukaisesti kaikille mitatuille komponenteille ja joillakin akkreditointi oli vain osalle mitatuista komponenteista.Varsinaisten vertailumittausten lisäksi projektissa järjestettiin myös SFS-EN 14181 mukaiset QAL2- ja AST-laskelmien tarkastukset.

Yhteenvetona vertailumittauksista voidaan todeta, että merkittäviä poikkeamia mittaajien välisissä tuloksissa ei yleensä ollut, poikkeuksena tästä olivat SO2- ja TVOC-mittaukset sekä QAL2-laskennat. Suurimmat haasteet tällä hetkellä ovat siinä, että sekä Suomesta, kuten myös muualta Euroopasta, puuttuvat tällä hetkellä yhtenäiset säännöt alhaisten pitoisuuksien mittauksiin liittyen. Ohjeet puuttuvat esimerkiksi siitä, tulisiko mittauksissa käyttää LOD-vai LOQ-arvoja, ja jos näitä käytetään, kuinka ne olisi määritettävä. Toisaalta keskusteluja on käyty myös siitä, tulisiko näiden sijasta keskittyä vain realistisiin epävarmuuskriteereihin alhaisilla pitoisuustasoilla. EU-tason ohjeiden tällä hetkellä puuttuessa tulisi Suomessa luoda näihin oma ohjeistus.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages102
ISBN (Electronic)978-951-38-8725-4
ISBN (Print)978-951-38-8726-1
DOIs
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number369
ISSN2242-1211

Keywords

  • päästömittaukset
  • laadunvarmistus
  • vertailumittaukset

Cite this