Päästömittausten haasteet alhaisilla pitoisuustasoilla: BATE-projektin havaintoja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä raportti on yhteenveto BATE-hankkeesta, jossa keskityttiin alhaisten ilmaan vapautuvien päästöpitoisuuksien mittaamiseen liittyviin haasteisiin sekä siihen, miten mittausten laatua voidaan parantaa. Hankkeessa järjestettiin osapuolten kesken syksyllä 2021 työpaja. Sen avulla kartoitettiin tärkeimpiä seikkoja, mitkä kaipaavat ohjeistusta mittaajien, toiminnanharjoittajien, viranomaisten ja mittalaitevalmistajien kesken pieniä päästöpitoisuuksia mitattaessa. Työpajan sekä johtoryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta laadittiin tämä ohjeistus.

Uudet BAT-päätelmät asettavat alhaisempia päästötasoja (BAT-AEL (associated emission level)) usealle ilmaan vapautuvalle komponentille sekä uusien epäpuhtauskomponenttien mittausvelvoitteita. Alhaiset pitoisuudet tarkoittavat sitä, että mittaajan on kyettävä entistä vaativampiin ja laadukkaampiin mittauksiin. Jokaisella toimijalla (mittaajat, toiminnanharjoittajat, mittalaitevalmistajat sekä viranomaiset) on oma roolinsa siinä, kuinka päästömittausten luotettavuutta alhaisilla pitoisuustasoilla voidaan parantaa.

BATE-raportissa on kuvattu käytännön toimia, joilla mittausten laatua alhaisilla pitoisuustasoilla saadaan tehostettua. Tällä hetkellä on hyvä kuitenkin tiedostaa se, että nykyisillä menetelmillä ei välttämättä aina päästä vaadittaviin mittausepävarmuuksiin ja siten lainsäädäntöjen/vaatimusten täyttymiseen. Tulevaisuuden kehitystarpeita löytyy usealta osa-alueelta. Muun muassa teollisuuspäästödirektiivin (IED) päivitys, joka on parhaillaan käynnissä, on tärkeässä roolissa, kuten myös eurooppalaisten päästömittausstandardien validointi alhaisimmille pitoisuustasoille. Yhteistyöllä eri osapuolten kesken ja yhteisillä toimilla pääsemme kohti näitä päämääriä.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages75
ISBN (Electronic)978-951-38-8769-8
DOIs
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number407
ISSN2242-1211

Keywords

  • emission measurements
  • quality assurance
  • IED
  • BREF

Cite this