Pääteiden onnettomuuksien riippuvuus tie- ja liikenneteknisistä tekijöistä

Veli-Pekka Kallberg, Risto Kulmala, Matti Roine

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tie- ja vesirakennushallituksen liikennetoimiston toimeksiannosta selvitettiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennelaboratoriossa pääteiden onnettomuuksien riippuvuutta tie- ja liikenneteknisistä tekijöistä. Kehitettiin onnettomuusmalleja, joita on tarkoitus hyödyntää arvioitaessa sekä olemassa että suunnitteilla olevien teiden liikenneturvallisuutta. Mallien lähtökohtana on se, että tieosuuden turvallisuus riippuu sekä yleisistä, kaikkialla samalla tavoin vaikuttavista että paikallisista, vain tarkasteltavalla tieosuudella tai harvoille tieosuuksille ominaisista tekijöistä. Laadittujen onnettomuusmallien perustana olivat yksiajorataisilla valta-, kanta- ja seudullisilla teillä vuosina 1978 -1983 tapahtuneet linjaonnettomuudet (muut kuin yleisten teiden risteysonnettomuudet) ja tie- ja vesirakennushallituksen tierekisterissä olevat tiedot tutkittavien teiden tie- ja liikenneoloista. Aineistona ollut tiestö jaettiin tieympäristöltään homogeenisiin osiin. Onnettomuusmallien laatimiseen käytettiin yleisten lineaaristen mallien teoriaa, joka mahdollisti monipuoliset eri tekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia koskevat tarkastelut. Nopeusrajoitusalueille 80 ja 100 km/h tehtiin liikennemääräluokittain omat mallinsa. Mallit koskivat vain taajaman ulkopuolella olevia tieosuuksia. Malleilla voidaan ennustaa tieosuuksien henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä, kun tunnetaan liikennesuorite, raskaan liikenteen osuus, päällysteen leveys ja kussakin mallissa olevan tien pituussuuntaista geometriaa kuvaavan selittäjän tai selittyjien arvot. Onnettomuusmallien lisäksi selvitettiin sitä, miten tieosuuksien onnettomuusmäärät toistuvat perättäisinä ajanjaksoina. Yksittäisen tieosuuden onnettomuusmäärät vaihtelivat satunnaistekijöiden suuren vaikutuksen takia huomattavasti eri ajanjaksoina. Odotettavissa oleva onnettomuusmäärä pystyttiin arvioimaan tilastollisilla menetelmillä luotettavammin tieosuusjoukolle kuin yksittäiselle tieosalle.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages82
ISBN (Print)951-38-2775-5
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number488
ISSN0358-5077

Keywords

  • rural areas
  • roads
  • traffic accidents
  • traffic safety
  • accident analysis
  • models
  • speed limits
  • volume
  • injuries

Cite this