Painettujen kondensaattoreiden ominaisuuksien määrittely: Opinnäytetyö

Jouni Räisänen

Research output: ThesisBachelor's thesis

Abstract

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin painettujen kondensaattorien ominaisuuksia.
Tavoitteena oli tutustua ja oppia painettujen komponenttien ominaisuuksista ja
painomenetelmistä. Komponentit suunniteltiin aikaisempien tutkimusten
perusteella. Työ toteutettiin työn tilaajan eli Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tiloissa. Komponentit painettiin VTT:n painokoneilla ja -musteilla. Kondensaattorit oli tarkoitus mitata uudella R2R-mittalaitteella (rullalta-rullalle), joka rekisteröi komponenttien arvot automaattisesti tietokantaan, mutta sitä ei saatu käytettäväksi. Huonon saannon ja mittalaitteen viivästymisen vuoksi jouduttiin mittaamaan jokainen komponentti käsin.
Työstä saatiin tulokseksi myöhemmin käytettävä tietolomake. Tietolomake
sisältää kaikki kondensaattoreiden mittaustulokset, joita voidaan mahdollisesti
hyödyntää tulevaisuudessa materiaalien ja ominaisuuksien vertailemiseen.
Original languageFinnish
QualificationBachelor Degree
Awarding Institution
  • Oulu University of Applied Sciences
Supervisors/Advisors
  • Vainio, Timo, Supervisor, External person
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

Cite this