Painotoiminnan muutokset ja niiden vaikutukset henkilöstöön

Ulf Lindqvist, Timo Siivonen, Pentti Seppälä, Soili Klemola, Pekka Huuhtanen, Anneli Leppänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mediateollisuudessa rakennemuutokset ovat voimakkaat, sillä koko tuotanto ja tuotteet ovat digitaalisessa muodossa ja globalisaatio kiihdyttää prosessien hajauttamistarpeita. Painoteollisuuden perinteinen vertikaalinen rakenne on muuttumassa horisontaaliseksi niin, että yritykset erikoistuvat tiettyihin prosessivaiheisiin. Tämä edellyttää verkostoitumista ja toimimista yhdessä erikoistuen. Medioiden kokonaiskulutus ei juuri kasva. Lehtituotannossa painokset laskevat hitaasti. Siviilituotannossa sivumäärät ja painosmäärät pienenevät ja joustavuudesta tulee tärkein kilpailuvaltti. Pienten yritysten kohdalla lakkauttamisuhka sukupolven vaihdossa on ilmeinen. Henkilömäärä pienenee painotuotteiden valmistuksessa ja osa ammateista katoaa prepress vaiheesta. Perinteisen työnjohdon tarve häviää, kun työt organisoidaan uusilla tavoilla. Muutokset tuovat uudenlaisia osaamisvaatimuksia henkilöstölle. Tarvitaan enemmän kokonaisuuksien ja monimutkaisten prosessien sekä tietotekniikan hallintaa. Samoin henkilöstöltä edellytetään useamman kuin yhden tehtävän osaamista. Tuotannolliseen työhön ja tekniikkaan liittyvien asioiden lisäksi laatuasiat, asiakaslähtöisyys ja liiketoimintaosaaminen korostuvat kaikenlaisessa tuotannossa ja kaikilla organisaatiotasoilla. Muutokset tarjoavat uusia haasteita, kehittymismahdollisuuksia ja monipuolisia työtehtäviä. Uhkana kiristyneessä kilpailutilanteessa ja madalletuissa ja verkostoituneissa organisaatioissa on kuitenkin työmäärän ja aikapaineen lisääntyminen. Ratkaisevaa on se miten muutokset toteutetaan. Muutosten hallinnassa onnistutaan parhaiten silloin, kun työyhteisön jäsenille annetaan vastuuta ja osaamisen kohottamista tuetaan hyvällä perehdyttämisellä ja koulutuksella. Muutosten hallinnassa tärkeätä on myös luoda sopivia yhteistyön tapoja ja rakentaa tiimejä eri osaamista sekä eri kokemusta omaavista, eriikäisistä, henkilöistä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tietotekniikka. Tutkimusraportti
NumberTTE4-2005-6

Keywords

  • media industry
  • restructuring
  • wellbeing
  • printing
  • PSYKOMEDIA

Cite this