Palamisaerosolien hiukkaskokojakaumien mittaaminen moniasteimpaktorimenetelmällä

Esko Kauppinen, Kari Larjava

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Palamisaerosoleilla tarkoitetaan palamisessa muodostuvien hiukkasten ja kaasun seosta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan palamisaerosolien hiukkaskokojakaumien kuvaamista log-normaalijakaumafunktioilla sekä mittaamisessa käytettäviä menetelmiä. Tutkimuksen kokeellisessa osassa määritettiin yhdyskuntajätteen palamisaerosolien massan ja raskasmetallien hiukkaskokojakaumat. Palamisaerosolien hiukkaskokojakaumat voidaan määrittää suorittamalla kokoerottelu savukanavassa ja analysoimalla saadut näytteet. Hiukkasten lukumääräjakauma kokoalueella 0,01 - 2 my m voidaan mitata näytteen erottamisen, käsittelyn ja laimentamisen jälkeen hiukkaskokoanalysaattoreilla.Yhdyskuntajätteen palamisessa muodostuvien aerosoIien massan , Cd:n, Pb:n ja Zn:n hinkkaskokojakaumat määritettiin hiukkaskokoalueella 0,1 - 5 my m. hiukkaskoon mukaan erotellut näytteet kerättiin kaupallisella moniasteimpaktorilla (University of Washington Mark 5). Hiukkasten massa määritettiin gravimetrisesti ja Cd, Pb ja Zn atomiabsorptiospektrofotometrillä. Hiukkasten differentiaalisissa massa- ja metallikokojakaumista havaittiin huippu hiukkaskokoalueella 0,1 - 0,5 my m. Pienhiukkasten (Dp < 2 my m) metallipitoisuuksiksi ci (i = Cd, Pb, Zn) saatiin Ccd = 0,30 ± 0,20 mg/m3 Cpb = 1,5 ± 0,4 mg/m3 Czn = 7 ± 5mg/m3, missä pitoisuus on ilmoitettu kuivassa kaasussa olosuhteissa T = 273 K ja p = 101,3 kPa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages54
ISBN (Print)951-38-2578-7
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number466
ISSN0358-5077

Keywords

  • combustion
  • aerosols
  • particle size distribution
  • measurements

Cite this