Palaturpeen aumakuivuminen

Arvo Leinonen, Eino Kiukaanniemi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko eri kattamistavoilla ja murskeen poistamisella aumasta mahdollista nopeuttaa palojen kuivumista aumassa. Perinteisen tiiviin kattamistavan ohella tutkittiin myös aumaa, missä palojen kuivumista pyrittiin tehostamaan lisäämällä ilmankiertoa tekemällä reikiä katemuoviin auman harjalle ja helmaan. Puolitoista vuotta kestäneen varastoinnin aikana tällaisessa kokoojavaunulla tehdyssä ja 2,5 m korkeassa aumassa kosteus laski vain 1,6 painoprosenttia 50 %:n alkukosteudesta. Tiiviisti katetussa aumassa loppukosteus oli 46,1 %. Vähäinen kuivumistehokkuus johtui osaksi runsaasta murskepitoisuudesta ja toisaalta rei'itetyllä katemuovilla peitetyssä aumassa myös rei'istä valuneesta sadevedestä. Murskeen hidastava vaikutus palojen kuivumiseen aumassa johtuu siitä, että murske vähentää palojen haihtumispinta-alaa ja toisaalta estää kosteuden siirtymisen pois aumasta. Tutkimuksessa koeauma tehtiin käsin aumaamalla, joten se sisälsi hyvin vähän hienoainesta. Auman korkeus oli n. 1,3 m, ja auma peitettiin vielä muovilla. Tutkimuksen mukaan kosteus väheni aumassa 5,8 painoprosenttia. Loppukosteus olisi ollut vielä alhaisempi, mutta auman reunalta ja katemuovin rei'istä kulkeutunut sade kertyi pohjamuovin päälle ja kasteli auman pohjapaloja voimakkaasti. Tutkimuksen perusteella on mahdollisuuksia kehittää palaturpeen aumakuivausmenetelmää. Kuitenkin tutkimuksen kustannustarkastelun pohjalta voidaan todeta, että ei liene kannattavaa aumata palaturvetta kiinteään varastohalliin. Halli olisi kuitenkin kuivumisen kannalta edullisin ratkaisu. Palaturpeen aumakaivausta tulisikin kehittää nykyisen kattamistavan pohjalta. Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää kuivumistehokkuus käytännön kokoluokan aumassa, mikä olisi murskeeton ja missä olisi riittävä ilmankierto kosteuden pois kulkeutumiselle aumasta. Lisäksi palojen kosteuden lisääntymistä voitaisiin ehkäistä kiinnittämällä huomiota myös kattamisen ja pohjustuksen huolellisuuteen sekä kuormaukseen ja kuljetuksen talviaikana.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages42
ISBN (Print)951-38-1418-1
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number66
ISSN0358-5077

Cite this