Palaturpeen tuotanto: Käsikirja

Arvo Leinonen (Editor), Veli-Matti Luukkainen (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työ tavoitteena on ollut luoda käsikirja palaturvetuotannosta. Käsikirja sisältää kaikki palaturpeen tuotannon eri työvaiheet aina palaturvesuon valinnasta palaturpeen kuljetukseen ja jakeluun käyttöpaikalle. Lähdeaineistona on käytetty pääasiassa suomalaista kirjallisuutta. Tietoa on täydennetty neuvostoliittolaisella kirjallisuustiedolla. Käsikirja on tarkoitettu palaturvetuotannon aloittamista suunnittelevien tai turvetuotantoalalle työskentelemään siirtyvien käyttöön sekä alan muun koulutuksen tarpeisiin. Tutkimusraporttia voivat luonnollisesti käyttää kaikki turvetuotannon parissa jo työskentelevät. Käsikirja jakautuu osiin, jotka ovat palaturpeen tuotannon historia, palaturpeen nykytuotanto ja kehitysnäkymät Suomessa sekä palaturpeen tuotanto muissa maissa. Pääpaino on Suomen palaturpeen nykytuotannossa. Raportissa on käsitelty mm. palaturpeen asemaa turvetuotannossa, palaturvekentän valintaa ja valmistelua, palaturpeen kuivumista ja nykyistä tuotantotekniikkaa, palaturpeen aumausta ja varastointia sekä palaturpeen kuormausta, kuljetusta, purkua ja jakelua. Lisäksi on tarkasteltu palaturpeen näytteenottoa ja ominaisuuksia ja turvetuotannon taloutta. Osassa, joka käsittelee muiden maiden palaturvetuotantoa, on tarkasteltu Neuvostoliiton, Ruotsin ja Irlannin palaturvetuotannon nykytilaa ja tulevaisuutta. Lopuksi on käsitelty palaturvetuotannon tulevaisuutta Suomessa. Palaturpeen uskotaan pysyvän vastaisuudessakin yleensä kilpailukykyisenä. Tulevaisuudessa painottuu entistä enemmän turpeen laadun merkitys käyttökohteen valinnassa. Palaturvetuotannossa kehitys tulee kohdistaa palaturpeen nostokoneeseen sekä palakoon optimointiin ja tuotannon ohjaukseen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages334
ISBN (Print)951-38-2635-X
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number614
ISSN0358-5085

Keywords

  • peat
  • production

Cite this