Palokuolemille altistavista käyttäytymistavoista: Kyselyiden tulokset simuloinnin olioiden kvantitatiivisiksi ominaisuuksiksi

Olavi Keski-Rahkonen, Teemu Karhula

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi" -tutkimusohjelman osatehtävässä käsiteltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuosina 2000-2009 keräämien elintapoja kartoittavien aineistojen sisältöä. Erityisesti keskityttiin tupakan ja alkoholin kulutukseen sekä muutamien lääkkeiden käyttöön. Eri riskitekijöiden jakaumat valitussa henkilössä voitiin määrittää aineistojen avulla. Etukäteen tiedettiin, että riskitekijöiden rikastuminen samaan henkilöön tai asuntokuntaan lisää palokuoleman riskiä merkittävästi. Aineisto muokattiin sellaiseen muotoon, että tuloksia voitiin käyttää Monte Carlo -simuloinnin olioiden ominaisuuksien syötteinä. Tupakan ja alkoholin käytön havainnoista muodostettiin sukupuolittain jakaumat, joihin voitiin sovittaa Weibullin jakauma kevyen käytön päässä ja lognormaali jakauma runsaan käytön päässä, joka oli päätyömme kannalta tärkein alue. Vertaamalla kyselyssä ilmoitettua tupakointimäärää koko maan kulutustietoon aineistossa ilmoitettu määrä oli mittaustarkkuudella sama. Sitä vastoin alkoholin kulutuksen henkilöt ilmoittivat kolme kertaa pienemmäksi, kuin koko maan kulutuksesta on arvioitavissa. Kun ilmoitettua jakaumaa korjattiin tällä tekijällä, sekä miesten että naisten alkoholimyrkytysten määräksi arvioitiin jakaumien hännistä lukumäärät, jotka olivat järkevässä suhteessa kuolinsyytilastoista saatujen tietojen kanssa. Kun tupakointi- ja alkoholitottumuksista piirrettiin jakaumat iän mukaan, havaittiin, että tottumukset - jopa suurkäyttö - syntyvät varhaisessa teini-iässä ja säilyvät lähes muuttumattomana loppuelämän. Tupakoinnin määrä kasvoi lievästi nuoruudesta työiän loppuun saakka. Osatehtävän varsinainen tulos ei ole näkyvissä tässä raportissa, sillä päätulos on Monte Carlo -simuloinnin olion ominaisuudet. Tarkastelemistamme näkökohdista olioiden ominaisuudet muistuttavat aineistosta poimittujen henkilöiden ominaisuuksia. Olio tupakoi saman verran kuin aito esimerkki aineistossa. Olioiden ikä-, sukupuoli-, perhesuhde- ja asuntokuntien kokojakaumat olivat aineiston mukaiset, samoin tiettyjen lääkkeiden käyttö sekä erilaiset haitat ja esteet, jotka voivat vaikuttaa palosta selviytymiseen. Alkoholin osalta käyttöä korjattiin tekijällä 3 vastaamaan luotettavasti tilastoitua valtakunnallista käyttöä. Olion pituus ja paino, jotka vaikuttavat alkoholin poistumiseen elimistöstä, pidettiin aineiston mukaisina. Sinkkutalouksia tietokannassa oli vain puolet todellisesta, samoin naimattomia; näiden osalta tehtiin vastaavat korjaukset olioiden syötteisiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages86
ISBN (Electronic)978-951-38-7885-6
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number56
ISSN2242-1211

Keywords

  • fire deaths
  • risk factors
  • Monte Carlo simulation
  • alcohol consumption
  • smoking

Cite this