Palvelusopimusasetuksen vaikutukset bussiliikenteessä

Marja Rosenberg, Henriika Weiste

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Asetusehdotuksen vaikutuksia bussiliikenteeseen on arvioitu yhdeksän keskisuuren kaupungin paikallisliikenteessä ja vakiovuoroliikenteessä. Vaikutukset ovat erilaiset riippuen siitä, tulkitaanko linjaliikenteen kuuluvan palvelusopimusasetuksen soveltamisalaan vai ei. Jos se kuuluu, liikenne on kilpailutettava. Jos linjaliikennettä ei katsota viranomaisen organisoimaksi liikenteeksi, jolloin se ei kuulu soveltamisalaan, lipputuki ei enää olisi mahdollista. Liikenteen kilpailuttamiseen johtavassa vaihtoehdossa joukkoliikenteen julkinen rahoitus olisi mahdollista ja siinä olisi saatavissa n. 3 milj.euron säästö vuodessa keskisuurten kaupunkien osalta. Vakiovuoroliikenteessä nykyisellä rahoitustasolla olisi mahdollista parantaa palvelutasoa ja säilyttää matkustajamäärät nykyisellä tasolla. Toisaalta tarvittaisiin uusia resursseja liikenteen suunnitteluun ja hankintaan, mikä vaatisi keskisuurten kaupunkien osalta noin 1,3 milj. euron kustannusten lisäyksen vuosittain ja vakiovuoroliikenteessä noin 1milj.euroa/v. Muut vaikutukset kohdistuisivat liikenteenharjoittajien toimintatapojen muutoksiin sekä mahdollisesti nykyistä parempaan kalustoon ja matkustajainformaatioon. Vaihtoehdossa, jossa lipputuki ei olisi mahdollista, vaikutukset olisivat kestämättömät nykyisen joukkoliikennejärjestelmän säilyttämisen kannalta. Lipun hintojen korotustarve olisi keskisuurissa kaupungeissa kolmannes nykyisestä ja vakiovuoroliikenteessä 60 %. Tämä vähentäisi tarjontaa lyhyellä tähtäimellä 5–10 % ja matkustajamääriä 4–10 %, pidemmällä tähtäimellä jopa 12 miljoonaa matkaa vuodessa. Samalla henkilöautosta riippumattomat liikkumismahdollisuudet heikkenisivät oleellisesti, joka nostaisi muiden hallinnonalojen henkilökuljetuskustannuksia merkittävästi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages35
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this