Pehmeiden emulsiotekniikalla valmistettujen asfalttipäällysteiden suunnittelu

Laura Apilo

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Tutkimuksen päämääränä oli selvittää jäykkyydeltään erilaisten pehmeiden emulsiotekniikalla valmistettujen asfalttipäällysteiden ominaisuuksia sekä luoda valmiudet tällaisten päällysteiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Tavoitteena oli löytää työstettävyydeltään öljysoran kaltainen päällyste. Työssä keskityttiin sellaisten ominaisuuksien tutkimiseen, jotka ovat keskeisiä PAB-V-päällysteen suunnittelun ja valmistusmenetelmien kannalta tai jotka rajoittavat pehmeän emulsiopäällysteen käyttömahdollisuuksia. Nämä ominaisuudet liittyvät päällysteen jäykkyyteen ja vedenkestävyyteen. Tärkeimmät tutkimuskohteet olivat suhteitus, vedenkestävyys sekä päällysteen stabiliteetin kehittyminen. Kutakin ominaisuutta selvitettiin useammalla menetelmällä, koska pehmeiden asfalttibetonien suunnitteluun ei ollut tutkimuksen käynnistyessä vakiintuneita menetelmiä. Laboratoriotutkimusmenetelmien soveltuvuutta arvioitiin ja niitä kehitettiin edelleen koeteiltä tehtyjen havaintojen perusteella. Työn tuloksena määriteltiin tutkimusmenetelmät, jotka ovat käyttökelpoisia emulsiotekniikalla valmistettujen pehmeiden päällysteiden ennakkosuunnittelussa ja työn aikaisessa laadunvalvonnassa. Lisäksi menetelmien tuloksiksi esitetään päällysteen onnistumisen takaava optimi tai raja-arvot. Ennen pehmeän emulsiopäällysteen rakentamista pitää määrittää ainakin suhteitus puolianalyyttisesti, vedenkestävyys kiviaines- ja massatutkimuksin sekä lisäksi päällysteen halkaisuvetolujuus silloin, kun kiviaineksen lujuuden epäillään olevan heikko. Työn aikana on tarkkailtava vedenkestävyyttä. Puolianalyyttisessä suhteituksessa tutkitaan kiviaineksen tyhjätila hienoaineksesta. Laskennallisesti määritetään se sideainepitoisuus, jolla saavutetaan kokemusperäisesti optimaaliseksi osoittautunut täyttöaste. Vedenkestävyyden takaava tartukepitoisuus arvioidaan aluksi kiviaineksen ominaisuuksien perusteella ja varmistetaan massatutkimuksin. Tulosten perusteella muutaman vuoden ikäistä öljysoraa vastaa parhaiten PAB-V, jonka sideaineena on V1500. Tällainen päällyste on varastoitavissa ja karhittavissa öljysoran tapaan. Päällysteen sideaineen viskositeetti valitaan tapauskohtaisesti, ja sen avulla voidaan painottaa tiettyä päällysteeltä toivottua ominaisuutta. Päällysteen jäykkyys määräytyy pääosin sideaineen viskositeetin perusteella, eikä sitä tarvitse tutkia päällystesuunnittelun yhteydessä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages177
ISBN (Print)951-38-4525-7
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number816
ISSN1235-0613

Keywords

 • road construction
 • pavements
 • asphalts
 • emulsion
 • soft bitumen
 • design
 • stiffness
 • stability
 • proportioning
 • water resistance
 • laboratories
 • tests

Cite this