Pelastustilanteiden stokastinen operaatioaikamallinnus

Terhi Kling, Simo Hostikka, Tuomo Rinne, Jukka Vaari

  Research output: Contribution to journalArticle in a proceedings journalProfessional

  Abstract

  Olemme kehittäneet menetelmän pelastusorganisaatioiden aikaviiveiden arviointiin tulipaloissa ja muissa kriisitilanteissa. Menetelmän ydin on pelastusoperaation yksittäisten tapahtumien kuvaamisessa aikaviiveinä ja mahdollisina erilaisten poikkeamien aiheuttamina lisäviiveinä. Menetelmässä ihmisten toimintoja ja niiden välisiä kytkentöjä kuvataan vuokaaviolla, jonka perusteella muodostetaan laskentamalli. Laskentamallissa tapahtumien aiheuttamat aikaviiveet määritellään todennäköisyysjakaumina. Jakaumien parametrit arvioidaan tilastojen pohjalta, deterministisesti tai asiantuntija-arvioiden perusteella. Lopuksi suoritetaan Monte Carlo -analyysi, jolla saadaan todennäköisyysjakaumat halutuille tulossuureille. Menetelmää on sovellettu kahteen tapaukseen: 1) Ydinvoimalaitoksen kaapelipaloon ja 2) suurpalotilanteeseen Tampereen ratapihan suunnitellun kannen alla. Menetelmän pohjalta ollaan parhaillaan kehittämässä työkalua pelastuslaitoksen toimintavalmiuden vaikuttavuuden arviointiin asuntopaloissa.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)54-58
  JournalPelastustieto: Palontorjuntatekniikka-erikoisnumero
  Volume64
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD3 Professional conference proceedings
  EventPalotutkimuksen päivät 2013 - Espoo, Finland
  Duration: 27 Aug 201328 Aug 2013

  Cite this