Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset

Translated title of the contribution: Performance requirements in road and street maintenance contracts

Timo Kurki, Harri Spoof, Mikko Malmivuo, Sami Petäjä, Jarkko Leinonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimushankkeen tavoitteena oli määrittää teiden ja katujen kunnossapitoa varten toimivuusvaatimuksia ja niiden todentamismenetelmiä. Tutkimuksen toimivuusvaatimusosio oli jaettu kahtia siten, että VTT vastasi (Tiehallinnon terminologian mukaisesti) ylläpidon toimivuusvaatimusten kehittämisestä ja Teknillisen korkeakoulun Tielaboratorio vastasi hoidon osuudesta. Tutkimushankkeeseen kuuluvan kunnossapitopalvelujen hankinnan prosessi-kuvauksen laatimisesta vastasi Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorio, ja liikenneväylien hanke- ja rakennusosien määrittelystä vastasi Rapal Oy. Tutkimuksessa käytiin läpi Tiehallinnon ja kuntien urakoinnin hankinnassa käyttämiä laatuvaatimuksia. Tutkimuksessa selvitettiin myös kansainvälinen nykytilaa käytetyistä toimivuusvaatimuksista. Selvitettäviä maita olivat Pohjoismaiden lisäksi mm. Englanti, Hollanti, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Kanada. Lisäksi tiedustelut suoritettiin myös mm. Ranskan, Sveitsin, Espanjan ja Portugalin osalta, mutta haastattelujen perusteella heillä ei ole kokemuksia toimivuusvaatimuksista kunnossapitourakoissa. Toimivuusvaatimuksia voidaan asettaa eri tasoilla. Esimerkiksi turvallisuutta voidaan mitata "korkealla" tasolla onnettomuuksien määrällä tai maanläheisemmin kitkalla. Tutkimuksessa selvitettiin yksityiskohtaisemmin, voidaanko liikenneonnettomuuksien määrää käyttää toimivuusvaatimuksena. Kunnossapitäjän toimien ja liikenneturvallisuuden heikko yhteys sekä säiden vaikutus vaikeuttaa turvallisuusbonusten käyttöä. Väylän käyttäjää tärkeää ovat turvallisuus ja palvelutaso. Väylän käyttäjille ja ympäröivälle asutukselle ovat tärkeitä ympäristövaikutukset ja viihtyisyys. Väylän omistaja on kiinnostunut rakenteiden käyttöiästä ja vaurioriskistä. Turvallisuus muodostuu urasyvyydestä, kitkasta, valaistuksesta, kaiteista jne. Palvelutaso muodostuu mm. pitkittäisepätasaisuudesta, opasteiden näkyvyydestä ja tienvarsikalusteiden kunnosta. Ympäristövaikutukset muodostuvat mm ympäristömelusta, tärinästä ja materiaalien uusiokäytöstä. Viihtyisyyteen vaikuttaaat mm. tieympäristön rakenteet ja istutukset. Käyttöikään ja vaurioriskiin kuuluvat esim. päällysteen urautumisnopeus ja tierakenteen kuivatus. Toimivuusvaatimusten käyttö tuottaa monia etuja. Hankintamenettely, samoin kuin itse urakan valvonta, on tilaajalle kevyempi taakka kohdistuessaan vain lopputuotteeseen, eikä tilaajan tarvitse puuttua teknisiin yksityiskohtiin. Urakoitsijalla on mahdollisuus tehostaa toimintaansa ja hankkia kilpailuetua markkinoilla panostamalla tuotekehitykseen ja kehittämällä uusia tehokkaampia työmenetelmiä, materiaaleja tai työkoneita. Toimivuusvaatimusten käyttöönottoon liittyy myös riskejä, kuten urakoitsijalle aiheutuvan riskin kasvu ja tarjoajien väheneminen ja sitä kautta urakkahintojen nousu. Tilaaja voi valita, minkälaista laatuvaatimusta hankinnoissaan käyttää. Joskus on teknisesti ja taloudellisesti järkevämpää käyttää vanhaa yleisesti ymmärrettyä ja selkeästi todennettavaa teknistä laatuvaatimusta kuin siirtää riskejä ja vastuuta teknisistä ratkaisuista urakoitsijan harteille käyttämällä toimivuusvaatimuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages130
ISBN (Electronic)951-386510-X
ISBN (Print)951-38-6509-6
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2268
ISSN1235-0605

Fingerprint

Anadelphia
roads

Keywords

  • streets, roads, maintenance, performance requirements, assessment, service life, environmental impacts
  • noise, vibrations, traffic safety

Cite this

Kurki, T., Spoof, H., Malmivuo, M., Petäjä, S., & Leinonen, J. (2004). Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2268
Kurki, Timo ; Spoof, Harri ; Malmivuo, Mikko ; Petäjä, Sami ; Leinonen, Jarkko. / Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 130 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2268).
@book{ce2d3ea2007846b39b0a6f7d58ce1d25,
title = "Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset",
abstract = "Tutkimushankkeen tavoitteena oli m{\"a}{\"a}ritt{\"a}{\"a} teiden ja katujen kunnossapitoa varten toimivuusvaatimuksia ja niiden todentamismenetelmi{\"a}. Tutkimuksen toimivuusvaatimusosio oli jaettu kahtia siten, ett{\"a} VTT vastasi (Tiehallinnon terminologian mukaisesti) yll{\"a}pidon toimivuusvaatimusten kehitt{\"a}misest{\"a} ja Teknillisen korkeakoulun Tielaboratorio vastasi hoidon osuudesta. Tutkimushankkeeseen kuuluvan kunnossapitopalvelujen hankinnan prosessi-kuvauksen laatimisesta vastasi Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorio, ja liikennev{\"a}ylien hanke- ja rakennusosien m{\"a}{\"a}rittelyst{\"a} vastasi Rapal Oy. Tutkimuksessa k{\"a}ytiin l{\"a}pi Tiehallinnon ja kuntien urakoinnin hankinnassa k{\"a}ytt{\"a}mi{\"a} laatuvaatimuksia. Tutkimuksessa selvitettiin my{\"o}s kansainv{\"a}linen nykytilaa k{\"a}ytetyist{\"a} toimivuusvaatimuksista. Selvitett{\"a}vi{\"a} maita olivat Pohjoismaiden lis{\"a}ksi mm. Englanti, Hollanti, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Kanada. Lis{\"a}ksi tiedustelut suoritettiin my{\"o}s mm. Ranskan, Sveitsin, Espanjan ja Portugalin osalta, mutta haastattelujen perusteella heill{\"a} ei ole kokemuksia toimivuusvaatimuksista kunnossapitourakoissa. Toimivuusvaatimuksia voidaan asettaa eri tasoilla. Esimerkiksi turvallisuutta voidaan mitata {"}korkealla{"} tasolla onnettomuuksien m{\"a}{\"a}r{\"a}ll{\"a} tai maanl{\"a}heisemmin kitkalla. Tutkimuksessa selvitettiin yksityiskohtaisemmin, voidaanko liikenneonnettomuuksien m{\"a}{\"a}r{\"a}{\"a} k{\"a}ytt{\"a}{\"a} toimivuusvaatimuksena. Kunnossapit{\"a}j{\"a}n toimien ja liikenneturvallisuuden heikko yhteys sek{\"a} s{\"a}iden vaikutus vaikeuttaa turvallisuusbonusten k{\"a}ytt{\"o}{\"a}. V{\"a}yl{\"a}n k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}{\"a} t{\"a}rke{\"a}{\"a} ovat turvallisuus ja palvelutaso. V{\"a}yl{\"a}n k{\"a}ytt{\"a}jille ja ymp{\"a}r{\"o}iv{\"a}lle asutukselle ovat t{\"a}rkeit{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}vaikutukset ja viihtyisyys. V{\"a}yl{\"a}n omistaja on kiinnostunut rakenteiden k{\"a}ytt{\"o}i{\"a}st{\"a} ja vaurioriskist{\"a}. Turvallisuus muodostuu urasyvyydest{\"a}, kitkasta, valaistuksesta, kaiteista jne. Palvelutaso muodostuu mm. pitkitt{\"a}isep{\"a}tasaisuudesta, opasteiden n{\"a}kyvyydest{\"a} ja tienvarsikalusteiden kunnosta. Ymp{\"a}rist{\"o}vaikutukset muodostuvat mm ymp{\"a}rist{\"o}melusta, t{\"a}rin{\"a}st{\"a} ja materiaalien uusiok{\"a}yt{\"o}st{\"a}. Viihtyisyyteen vaikuttaaat mm. tieymp{\"a}rist{\"o}n rakenteet ja istutukset. K{\"a}ytt{\"o}ik{\"a}{\"a}n ja vaurioriskiin kuuluvat esim. p{\"a}{\"a}llysteen urautumisnopeus ja tierakenteen kuivatus. Toimivuusvaatimusten k{\"a}ytt{\"o} tuottaa monia etuja. Hankintamenettely, samoin kuin itse urakan valvonta, on tilaajalle kevyempi taakka kohdistuessaan vain lopputuotteeseen, eik{\"a} tilaajan tarvitse puuttua teknisiin yksityiskohtiin. Urakoitsijalla on mahdollisuus tehostaa toimintaansa ja hankkia kilpailuetua markkinoilla panostamalla tuotekehitykseen ja kehitt{\"a}m{\"a}ll{\"a} uusia tehokkaampia ty{\"o}menetelmi{\"a}, materiaaleja tai ty{\"o}koneita. Toimivuusvaatimusten k{\"a}ytt{\"o}{\"o}nottoon liittyy my{\"o}s riskej{\"a}, kuten urakoitsijalle aiheutuvan riskin kasvu ja tarjoajien v{\"a}heneminen ja sit{\"a} kautta urakkahintojen nousu. Tilaaja voi valita, mink{\"a}laista laatuvaatimusta hankinnoissaan k{\"a}ytt{\"a}{\"a}. Joskus on teknisesti ja taloudellisesti j{\"a}rkev{\"a}mp{\"a}{\"a} k{\"a}ytt{\"a}{\"a} vanhaa yleisesti ymm{\"a}rretty{\"a} ja selke{\"a}sti todennettavaa teknist{\"a} laatuvaatimusta kuin siirt{\"a}{\"a} riskej{\"a} ja vastuuta teknisist{\"a} ratkaisuista urakoitsijan harteille k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}ll{\"a} toimivuusvaatimuksia.",
keywords = "streets, roads, maintenance, performance requirements, assessment, service life, environmental impacts, noise, vibrations, traffic safety",
author = "Timo Kurki and Harri Spoof and Mikko Malmivuo and Sami Pet{\"a}j{\"a} and Jarkko Leinonen",
note = "Project code: R2SU00749",
year = "2004",
language = "Finnish",
isbn = "951-38-6509-6",
series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2268",
address = "Finland",

}

Kurki, T, Spoof, H, Malmivuo, M, Petäjä, S & Leinonen, J 2004, Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2268, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset. / Kurki, Timo; Spoof, Harri; Malmivuo, Mikko; Petäjä, Sami; Leinonen, Jarkko.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 130 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2268).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset

AU - Kurki, Timo

AU - Spoof, Harri

AU - Malmivuo, Mikko

AU - Petäjä, Sami

AU - Leinonen, Jarkko

N1 - Project code: R2SU00749

PY - 2004

Y1 - 2004

N2 - Tutkimushankkeen tavoitteena oli määrittää teiden ja katujen kunnossapitoa varten toimivuusvaatimuksia ja niiden todentamismenetelmiä. Tutkimuksen toimivuusvaatimusosio oli jaettu kahtia siten, että VTT vastasi (Tiehallinnon terminologian mukaisesti) ylläpidon toimivuusvaatimusten kehittämisestä ja Teknillisen korkeakoulun Tielaboratorio vastasi hoidon osuudesta. Tutkimushankkeeseen kuuluvan kunnossapitopalvelujen hankinnan prosessi-kuvauksen laatimisesta vastasi Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorio, ja liikenneväylien hanke- ja rakennusosien määrittelystä vastasi Rapal Oy. Tutkimuksessa käytiin läpi Tiehallinnon ja kuntien urakoinnin hankinnassa käyttämiä laatuvaatimuksia. Tutkimuksessa selvitettiin myös kansainvälinen nykytilaa käytetyistä toimivuusvaatimuksista. Selvitettäviä maita olivat Pohjoismaiden lisäksi mm. Englanti, Hollanti, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Kanada. Lisäksi tiedustelut suoritettiin myös mm. Ranskan, Sveitsin, Espanjan ja Portugalin osalta, mutta haastattelujen perusteella heillä ei ole kokemuksia toimivuusvaatimuksista kunnossapitourakoissa. Toimivuusvaatimuksia voidaan asettaa eri tasoilla. Esimerkiksi turvallisuutta voidaan mitata "korkealla" tasolla onnettomuuksien määrällä tai maanläheisemmin kitkalla. Tutkimuksessa selvitettiin yksityiskohtaisemmin, voidaanko liikenneonnettomuuksien määrää käyttää toimivuusvaatimuksena. Kunnossapitäjän toimien ja liikenneturvallisuuden heikko yhteys sekä säiden vaikutus vaikeuttaa turvallisuusbonusten käyttöä. Väylän käyttäjää tärkeää ovat turvallisuus ja palvelutaso. Väylän käyttäjille ja ympäröivälle asutukselle ovat tärkeitä ympäristövaikutukset ja viihtyisyys. Väylän omistaja on kiinnostunut rakenteiden käyttöiästä ja vaurioriskistä. Turvallisuus muodostuu urasyvyydestä, kitkasta, valaistuksesta, kaiteista jne. Palvelutaso muodostuu mm. pitkittäisepätasaisuudesta, opasteiden näkyvyydestä ja tienvarsikalusteiden kunnosta. Ympäristövaikutukset muodostuvat mm ympäristömelusta, tärinästä ja materiaalien uusiokäytöstä. Viihtyisyyteen vaikuttaaat mm. tieympäristön rakenteet ja istutukset. Käyttöikään ja vaurioriskiin kuuluvat esim. päällysteen urautumisnopeus ja tierakenteen kuivatus. Toimivuusvaatimusten käyttö tuottaa monia etuja. Hankintamenettely, samoin kuin itse urakan valvonta, on tilaajalle kevyempi taakka kohdistuessaan vain lopputuotteeseen, eikä tilaajan tarvitse puuttua teknisiin yksityiskohtiin. Urakoitsijalla on mahdollisuus tehostaa toimintaansa ja hankkia kilpailuetua markkinoilla panostamalla tuotekehitykseen ja kehittämällä uusia tehokkaampia työmenetelmiä, materiaaleja tai työkoneita. Toimivuusvaatimusten käyttöönottoon liittyy myös riskejä, kuten urakoitsijalle aiheutuvan riskin kasvu ja tarjoajien väheneminen ja sitä kautta urakkahintojen nousu. Tilaaja voi valita, minkälaista laatuvaatimusta hankinnoissaan käyttää. Joskus on teknisesti ja taloudellisesti järkevämpää käyttää vanhaa yleisesti ymmärrettyä ja selkeästi todennettavaa teknistä laatuvaatimusta kuin siirtää riskejä ja vastuuta teknisistä ratkaisuista urakoitsijan harteille käyttämällä toimivuusvaatimuksia.

AB - Tutkimushankkeen tavoitteena oli määrittää teiden ja katujen kunnossapitoa varten toimivuusvaatimuksia ja niiden todentamismenetelmiä. Tutkimuksen toimivuusvaatimusosio oli jaettu kahtia siten, että VTT vastasi (Tiehallinnon terminologian mukaisesti) ylläpidon toimivuusvaatimusten kehittämisestä ja Teknillisen korkeakoulun Tielaboratorio vastasi hoidon osuudesta. Tutkimushankkeeseen kuuluvan kunnossapitopalvelujen hankinnan prosessi-kuvauksen laatimisesta vastasi Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorio, ja liikenneväylien hanke- ja rakennusosien määrittelystä vastasi Rapal Oy. Tutkimuksessa käytiin läpi Tiehallinnon ja kuntien urakoinnin hankinnassa käyttämiä laatuvaatimuksia. Tutkimuksessa selvitettiin myös kansainvälinen nykytilaa käytetyistä toimivuusvaatimuksista. Selvitettäviä maita olivat Pohjoismaiden lisäksi mm. Englanti, Hollanti, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Kanada. Lisäksi tiedustelut suoritettiin myös mm. Ranskan, Sveitsin, Espanjan ja Portugalin osalta, mutta haastattelujen perusteella heillä ei ole kokemuksia toimivuusvaatimuksista kunnossapitourakoissa. Toimivuusvaatimuksia voidaan asettaa eri tasoilla. Esimerkiksi turvallisuutta voidaan mitata "korkealla" tasolla onnettomuuksien määrällä tai maanläheisemmin kitkalla. Tutkimuksessa selvitettiin yksityiskohtaisemmin, voidaanko liikenneonnettomuuksien määrää käyttää toimivuusvaatimuksena. Kunnossapitäjän toimien ja liikenneturvallisuuden heikko yhteys sekä säiden vaikutus vaikeuttaa turvallisuusbonusten käyttöä. Väylän käyttäjää tärkeää ovat turvallisuus ja palvelutaso. Väylän käyttäjille ja ympäröivälle asutukselle ovat tärkeitä ympäristövaikutukset ja viihtyisyys. Väylän omistaja on kiinnostunut rakenteiden käyttöiästä ja vaurioriskistä. Turvallisuus muodostuu urasyvyydestä, kitkasta, valaistuksesta, kaiteista jne. Palvelutaso muodostuu mm. pitkittäisepätasaisuudesta, opasteiden näkyvyydestä ja tienvarsikalusteiden kunnosta. Ympäristövaikutukset muodostuvat mm ympäristömelusta, tärinästä ja materiaalien uusiokäytöstä. Viihtyisyyteen vaikuttaaat mm. tieympäristön rakenteet ja istutukset. Käyttöikään ja vaurioriskiin kuuluvat esim. päällysteen urautumisnopeus ja tierakenteen kuivatus. Toimivuusvaatimusten käyttö tuottaa monia etuja. Hankintamenettely, samoin kuin itse urakan valvonta, on tilaajalle kevyempi taakka kohdistuessaan vain lopputuotteeseen, eikä tilaajan tarvitse puuttua teknisiin yksityiskohtiin. Urakoitsijalla on mahdollisuus tehostaa toimintaansa ja hankkia kilpailuetua markkinoilla panostamalla tuotekehitykseen ja kehittämällä uusia tehokkaampia työmenetelmiä, materiaaleja tai työkoneita. Toimivuusvaatimusten käyttöönottoon liittyy myös riskejä, kuten urakoitsijalle aiheutuvan riskin kasvu ja tarjoajien väheneminen ja sitä kautta urakkahintojen nousu. Tilaaja voi valita, minkälaista laatuvaatimusta hankinnoissaan käyttää. Joskus on teknisesti ja taloudellisesti järkevämpää käyttää vanhaa yleisesti ymmärrettyä ja selkeästi todennettavaa teknistä laatuvaatimusta kuin siirtää riskejä ja vastuuta teknisistä ratkaisuista urakoitsijan harteille käyttämällä toimivuusvaatimuksia.

KW - streets, roads, maintenance, performance requirements, assessment, service life, environmental impacts

KW - noise, vibrations, traffic safety

M3 - Report

SN - 951-38-6509-6

T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

BT - Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Kurki T, Spoof H, Malmivuo M, Petäjä S, Leinonen J. Kunnossapitourakoiden toimivuusvaatimukset. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2004. 130 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2268).