Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen turvalliseen käsittelyyn

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työsuojelurahaston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n rahoittaman hankkeen "Työturvallisuutta vaarantavien kaasujen riskienhallintakeinojen tunnistaminen tavarankuljetuskonteissa" tavoitteena oli tuottaa luotettavaa tutkimustietoa työturvallisuusohjeiden laatimisen pohjaksi. Projektin tavoitteena oli parantaa viranomaisten ja muiden ammattiryhmien, jotka voivat työssään altistua konteissa esiintyville kaasumaisille kemikaaleille, työturvallisuutta tuottamalla tutkimuksen ja mittausten keinoin perusteita, joiden avulla kuljetuskonttien turvallinen käsittely voidaan ohjeistaa. Hankkeessa selvitettiin kirjallisuuden perusteella konteissa esiintyviä kaasuja ja ominaisuuksia sekä niiden mittaamiseen soveltuvia mittausmenetelmiä ja kokeellisessa osassa tutkittiin konttien tuulettumisaikoja. Konteissa esiintyvät kaasut voivat olla peräisin joko lastista haihtuvista yhdisteistä tai konttiin tarkoituksella lisätyistä torjunta-aineista (kaasutusaineet). Kaasuja mitataan analyysiputkien, kannettavien käsikäyttöisten mittalaitteiden ja analysaattorien avulla. Mitattavien komponenttien kirjo on laaja ja pitoisuusalueet alhaiset, että tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä kaupallista laitetta, jolla pystyttäisiin luotettavasti mittaamaan kaikkia mahdollisia konteissa esiintyviä kaasuja ja niiden eri pitoisuuksia. Tämän vuoksi mittaamiseen joudutaan käyttämään rinnakkain useita eri menetelmiä. Tutkimuksen tulosten perusteella todettiin, että konttien tuulettumiseen vaikuttavat useat eri muuttujat kuten lastin tiiveys, lämpötila ja tuuletettava kaasu. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa varmistaa tuulettamisen jälkeen, että haitallisten aineiden pitoisuudet ovat alentuneet vaarattomalle tasolle käyttäen luotettavia ja riittävän herkkiä mittausmenetelmiä. Riskien systemaattisella arvioinnilla ja konttien suunnitelmallisella tarkastelulla kuljetuskonttien käsittelyyn liittyviä riskejä voidaan hallita, ja erityisesti kehittää toimenpiteitä ja menettelytapoja riskien pienentämiseksi turvalliselle tasolle.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages72
ISBN (Electronic)978-951-38-8394-2
ISBN (Print)978-951-38-8402-4
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number246
ISSN2242-1211

Keywords

  • container
  • freight
  • safety
  • fumigation
  • gas

Cite this