Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen turvalliseen käsittelyyn

Tuula Kajolinna, Marja Pitkänen, Tuula Pellikka, Johannes Roine

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työsuojelurahaston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n rahoittaman hankkeen "Työturvallisuutta vaarantavien kaasujen riskienhallintakeinojen tunnistaminen tavarankuljetuskonteissa" tavoitteena oli tuottaa luotettavaa tutkimustietoa työturvallisuusohjeiden laatimisen pohjaksi. Projektin tavoitteena oli parantaa viranomaisten ja muiden ammattiryhmien, jotka voivat työssään altistua konteissa esiintyville kaasumaisille kemikaaleille, työturvallisuutta tuottamalla tutkimuksen ja mittausten keinoin perusteita, joiden avulla kuljetuskonttien turvallinen käsittely voidaan ohjeistaa. Hankkeessa selvitettiin kirjallisuuden perusteella konteissa esiintyviä kaasuja ja ominaisuuksia sekä niiden mittaamiseen soveltuvia mittausmenetelmiä ja kokeellisessa osassa tutkittiin konttien tuulettumisaikoja. Konteissa esiintyvät kaasut voivat olla peräisin joko lastista haihtuvista yhdisteistä tai konttiin tarkoituksella lisätyistä torjunta-aineista (kaasutusaineet). Kaasuja mitataan analyysiputkien, kannettavien käsikäyttöisten mittalaitteiden ja analysaattorien avulla. Mitattavien komponenttien kirjo on laaja ja pitoisuusalueet alhaiset, että tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä kaupallista laitetta, jolla pystyttäisiin luotettavasti mittaamaan kaikkia mahdollisia konteissa esiintyviä kaasuja ja niiden eri pitoisuuksia. Tämän vuoksi mittaamiseen joudutaan käyttämään rinnakkain useita eri menetelmiä. Tutkimuksen tulosten perusteella todettiin, että konttien tuulettumiseen vaikuttavat useat eri muuttujat kuten lastin tiiveys, lämpötila ja tuuletettava kaasu. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa varmistaa tuulettamisen jälkeen, että haitallisten aineiden pitoisuudet ovat alentuneet vaarattomalle tasolle käyttäen luotettavia ja riittävän herkkiä mittausmenetelmiä. Riskien systemaattisella arvioinnilla ja konttien suunnitelmallisella tarkastelulla kuljetuskonttien käsittelyyn liittyviä riskejä voidaan hallita, ja erityisesti kehittää toimenpiteitä ja menettelytapoja riskien pienentämiseksi turvalliselle tasolle.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages72
  ISBN (Electronic)978-951-38-8394-2
  ISBN (Print)978-951-38-8402-4
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number246
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • container
  • freight
  • safety
  • fumigation
  • gas

  Cite this