Piikkiön päällystekoetie v. 1978-1983

Jyrki Karhula

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Piikkiön asfalttipäällystekoetiellä tutkittiin, miten lähinnä sideainepitoisuuden muutoksilla aikaansaatu tyhjätilan vaihtelu ja toisaalta kiviaineksen lujuus- ja hioutuvuusominaisuudet vaikuttavat päällysteen kulutuskestävyyteen. Sideaine- ja filleripitoisuuden muutoksilla aikaansaadulla päällysteen tyhjätilan vaihtelulla ei koetielle havaittu olevan vaikutusta päällysteen urautumiseen. Sen sijaan päällysteen tiiviysaste osoittautui urautumisen kannalta merkittäväksi tekijäksi. Lisäksi alhaisen mastiksipitoisuuden todettiin lisäävän päällysteen vaurioitumisherkkyyttä ja vähentävän sitä kautta paällysteen kulutuskestävyyttä. Kiviaineksen lujuusominaisuudet osoittautuivat melko hyviksi päällysteen urautumisen selittäjiksi, kun taas hioutuvuusominaisuudet eivät yksinään selittäneet urautumista kovinkaan hyvin. Sen sijaan lujuus- ja hioutuvuuskokeiden yhdistäminen johti hyvään korrelaatioon koetien urautumisen kanssa. Yksittäisistä lujuus- ja hioutuvuuskoeyhdistelmistä parhaimmaksi osoittautui koetiellä kaava, johon oli yhdistetty parannettu haurausarvo ja hioutuvuusluku. Koetiellä tutkittiin myös jyrkän rakeisuuskäyrän ja sideaineen viskositeettia muuttavan lisäaineen vaikutusta. Jyrkkäkäyräisen ja vastaavan normaalikäyräisen päällysteen urautumisissa ei ollut oleellisia eroja. Myöskään sideaineen lisäaineella ei todettu olevan vaikutusta päällysteen kulutuskestävyyteen. Koetien urautumisen ja VTT:n ja Neste Oy:n koeradoilla todettujen kulumisten väliset korrelaatiot olivat hyvät. Samoin koeratojen keskinäinen korrelaatio oli hyvä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages84
ISBN (Print)951-38-2118
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number299
ISSN0358-5077

Keywords

  • roads
  • test roads
  • pavements
  • asphalt
  • bituminous concrete pavements

Cite this