Piirilevyn ominaisimpedanssiin vaikuttavien tekijöiden määrittäminen: Lisensiaatintyö

Translated title of the contribution: Determination of factors affecting characteristic impedance of printed circuit board: Licenciate thesis

Tuomo Jaakola

Research output: ThesisLicenciate

Abstract

Työssä tutkittiin FR-4 -monikerrospiirilevylle valmistettujen mikroliuska- ja liuskasiirtolinjojen ominaisimpedanssin arvon riippuvuutta valmistushajonnoista, lämpötilasta ja kosteudesta. Lisäksi tutkittiin kehitetyn mittausmenetelmän soveltuvuutta piirilevysiirtolinjojen karakterisointiin. Ominaisimpedanssi mitattiin vektoripiirianalysaattorilla, jonka antama taajuusalueen mittaustieto muunnettiin tietokoneen avulla Fourier-muunnosta hyväksikäyttäen aika-alueen mittaustiedoksi. Ohjelma simuloi TDR (Time Domain Reflectometry) -mittausmenetelmää. Muutosohjelman oikeellisuus tarkistettiin vertailumittauksin. Mittausmenetelmän toistettavuuden epätarkkuudeksi saatiin 0.1 . Ominaisimpedanssin muutokseksi lämpötilavälillä +20°C - +120°C mitattiin mikroliuskajohdolle -3 % ja liuskajohdolle -3.2 %. Kosteuden aiheuttama ominaisimpedanssin kokonaismuutos mikroliuskajohdolla oli -1.5…-4 % riippuen käytetystä kostutuskäsittelystä, esikovetemateriaalista ja laminointipaineesta. Kahden yhtenäisen maatason välissä olevan liuskajohdon impedanssin kosteusriippuvuudelle havaittava muutos voitiin todeta vasta n. 1700 h jälkeen lähellä levyn reunaa olevassa johdossa. Mikroliuskajohdon ominaisimpedanssin valmistushajonnat olivat suuremmat kuin liuskajohdolla. Laminointipaineen suurentaminen pienensi impedanssia, kasvatti eristevakiota ja lisäsi arvojen hajontaa. Mikroliuskajohdon päällystäminen juotteenestopinnoitteella kasvatti ominaisimpedanssin arvoa 3.4 %, ja samalla arvojen hajonta suureni. Siirtojohtojen kosteusherkkyyttä juotteenestopinnoite lisäsi selvästi.
Translated title of the contributionDetermination of factors affecting characteristic impedance of printed circuit board: Licenciate thesis
Original languageFinnish
QualificationLicentiate Degree
Awarding Institution
 • University of Oulu
Place of PublicationOulu
Publisher
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG3 Licentiate thesis

Keywords

 • Piirilevy
 • liuska- ja mikroliuskajohto
 • valmistushajonnat
 • kosteus
 • lämpötila
 • printed circuit board
 • stripline
 • microstripline
 • manufacturing parameters
 • moisture
 • temperature

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Determination of factors affecting characteristic impedance of printed circuit board: Licenciate thesis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this