Piirrepohjainen vankan estimoinnin yhteensovitusmenetelmä satelliittikuvien oikaisussa tarvittavien tukipisteiden mittaamiseen

Mikael Holm

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä työssä esitetään eräs kuvien yhteensovitusmenetelmä satelliittikuvien oikaisussa tarvittavien tukipisteiden hakuun. Ensin tutustutaan eri yhteensovitusmenetelmävaihtoehtoihin, jotka on ryhmitelty aluepohjaisiin, piirrepohjaisiin ja globaaleihin yhteensovitusmenetelmiin. Ryhmien periaatteet ja mahdollisia toteutustapoja selostetaan yksitellen. Koska valittu yhteensovitusmenetelmä kuuluu piirrepohjaisten yhteensovitusmenetelmien ryhmään, niin tutkimus painottuu tälle alueelle. Piirrepohjaisten mene telmien kolme vaihetta piirteiden irrotus, alustava vastinpiirrelistan teko ja varsinainen yhteensovitus esitetään. Varsinaisesta yhteensovituksesta saadaan tukipisteinä käytettävät vastinpiirteet, joten sen tärkeydestä johtuen siitä esitetään tässä yhteydessä useita toteutusvaihtoehtoja Eri yhteensovitusmenetelmien esittämisen jälkeen käydään tarkemmin läpi menetelmäksi valittu piirrepohjainen yhteensovitus. Menetelmän valintaan vaikuttavat tekijät esitetään ja todetaan, että piirrepohjainen yhteensovitus sopii hyvin satelliittikuvien oikaisussa tarvittavien tukipisteiden hakuun. Tarkastellaan uudelleen menetelmän kolmivaiheista lähestymistapaa ja sitä, miten eri vaiheet ja erityisesti kolmas vaihe toteutettiin. Varsinaisen yhteensovituksen toteutuksessa käytettiin nk. vankkaa estimointia joka osoittautui luotettavaksi menetelmäksi. Lopuksi esitetään kehitetty menetelmä esimerkein ja tutkitaan käytettävien parametrien vaikutusta tuloksiin. Lopputuloksena voidaan todeta, että menetelmä on vähintään yhtä tarkka kuin perinteinen manuaalinen vaihtoehto, mutta antaa moninkertaisesti enemmän tukipisteitä huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Menetelmä vaatii käyttäjältä vain vähän ohjausta. Se on luotettava myös tilanteissa, joissa oikaistavasta satelliittikuvasta tiedetään vain kuvan mukana tulevassa lähetteessä esitetyt tiedot.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages87
ISBN (Print)951-38-4120-0
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number772
ISSN1235-0613

Keywords

  • remote sensing
  • picture processing
  • image processing
  • satellite images
  • correlation
  • mapping
  • map projection
  • estimating

Cite this