Pilkekaupan perusteena energiasisältö

Ari Erkkilä

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Polttopuukaupassa pilkkeen määrää mitataan nykyisin irto- tai pinokuutiometreissä. Olisiko mahdollista toteuttaa pilkekauppaa energiasisällön pohjalta? Asiaa on tutkittu VTT:n johtamassa hankkeessa. Tutkimushanke ”Uusi pilkkeen käsittelykonsepti valmistuksesta asiakkaalle – PUUT46” toteutettiin Tekesin Puupolttoaineiden pientuotannon ja –käytön panostusalueella vuosina 2004 ja 2005. Projektissa luotiin perusteita uusille asiakaslähtöisille kaupallisen pilkkeen tuotannon, jakelun ja mittauksen toimintamalleille tarkastelujen, kokeellisen tutkimuksen ja kyselytutkimuksen avulla. Energiasisältöön perustuvassa mittaustavassa pilkonnan aikana kerätään kosteusnäytteet sahauspurusta ja näytekiekkoina määrävälein päiväkohtaiseksi kokoomanäytteeksi, josta kosteus määritetään esim. lämpökaapin avulla. Pilkkeet valmistetaan käsittely-yksiköihin, joiden massa voidaan mitata. Alkukosteuden ja massan avulla lasketaan toimituskosteutta vastaava tavoitemassa. Punnituksen avulla voidaan seurata pilkkeiden kuivumista. Mittaustietojen perusteella lasketaan pilke-erien energiasisällöt toimituksen yhteydessä. Teknisesti pilkekauppa voisi perustua energiasisältöön. Massan mittaaminen on luotettava ja täsmällinen eräkoon määrittämismenetelmä. Energiasisältöön perustuvan kaupan käynnistyminen edellyttäisi koko pilkeketjun demonstrointia ja koekäyttöjaksoa, jossa seurattaisiin pilkkeen valmistus- ja jakeluketjun toimintaa ja mittausmenetelmän toteutunutta tarkkuutta. Demonstroinnin pohjalta tulisi sitten puutavaran mittauksesta vastaavien organisaatioiden antaa ohjeet mahdollisesta menetelmän käyttöönottamisesta.
Original languageFinnish
Article number7
JournalTekniikka ja kunta
Issue number3
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeD1 Article in a trade journal

Cite this