Pinnoitteiden kestävyys merivedessä. Osa 1. Kirjallisuustutkimus

Amar Mahiout, Eva Häkkä-Rönnholm, Simo-Pekka Hannula

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Merivesi on rakennemateriaalien käyttöympäristönä eräs vaativimmista ja asettaa materiaaleille ja niiden suojausmenetelmille suuria vaatimuksia. Materiaalien käyttäytymisen ennustaminen on monissa tapauksissa vaikeaa, sillä merivesi on monimutkainen, hienovaraisessa tasapainossa oleva liuos, joka sisältää monia suoloja, liuenneita kaasuja, erilaisia kiintoaineita kuten hiekkaa, lietettä, ja eläviä sekä mätäneviä orgaanisia aineksia. Lisäksi meriveden ominaisuudet vaihtelevat veden syvyyden, vuodenaikojen ja havainnointipaikan maantieteellisen aseman mukaan. Meriympäristön eri muuttujien välisen keskinäisen vuorovaikutuksen takia yhdessä muuttujassa tapahtuva muutos voi vaikuttaa monen muun muuttujan arvoon. Tässä kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan erilaisten pinnoitteiden käyttömahdollisuuksia merivedessä erityisesti korroosiolle ja kulumiselle alttiiden laitteiden osien suojaamiseen syvänmeren olosuhteissa. Metallirakenteiden suojaamiseen korroosiolta merivedessä soveltuvat parhaiten erilaiset orgaaniset pinnoitteet, joiden kestävyyteen kuitenkin vaikuttavat monet tekijät kuten meriveden paine, biologinen aktiivisuus, virtausnopeus jne. Metallisia ja muita pinnoitteita käytetään merivesiolosuhteissa yleensä vain silloin kun orgaaniset pinnoitteet eivät syystä tai toisesta sovellu. Tällaisia syitä voivat olla mm. korroosionkestävyden ohella vaadittavat liukuominaisuudet, kulutuksen kestävyys, paineen kestävyys, tiiviys. Paineen merkitys eri pinnoitteita käytettäessä on hyvin erilainen. Orgaanisten pinnoitteiden kestävyys on hyvin tuotekohtaista ja vaihtelee samankin tyyppisten tuotteiden välillä. Tuotteen kestävyydestä pintavedessä ei voida vetää johtopäätöksiä pinnoitteen käyttäytymiseen syvänmeren olosuhteissa: joissakin tapauksissa pinnoite, joka kestää matalassa vedessä, ei kestä syvällä ja päinvastoin. Paineen vaikutuksesta joihinkin metallisiin pinnoitemateriaaleihin on olemassa koetuloksia, mutta useimpien materiaalien ja pinnoitteiden osalta kokeelliset havainnot puuttuvat. Merivesikäyttöön soveltuvat useat metalliset pinnoitteet, joskin tietyin rajoituksin ja mm. perusainetta koskevin varauksin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Print)951-38-3559-6
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1046
ISSN0358-5085

Keywords

  • surface finishing
  • coating processes
  • coatings
  • corrosion prevention
  • metal protection
  • sea water
  • deep water
  • corrosion resistance

Cite this