Pk-yrityksen toiminnanohjaus ja sen järjestelmät

Petri Kalliokoski, Magnus Simons, Markku Mikkola

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Abstract

Kehittyvässä ja globalisoituvassa taloudessa tiedon hallinnan, jalostuksen ja hyödyntämisen tehokkuus määrää pitkälle yritysten menestymisen. 1990-luvun aikana yritysten liiketoiminnan tueksi on kehitetty toiminnanohjausjärjestelmiä (Enterprise Resourse Planning systems, ERP), joiden tarkoitus on integroida yritysten liiketoimintaprosessit tehokkaammin toimiviksi kokonaisuuksiksi sekä yritysten sisällä että yhä enenevissä määrin myös yritysten välillä (ks. Luoma et al. 1999). Alun pitäen kyseisiä järjestelmiä on kehitetty lähinnä suurten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Viimeaikainen kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että toiminnanohjausjärjestelmiä on otettu ja otetaan käyttöön myös pkyrityksissä. Pk-yritysympäristö taas asettaa järjestelmille sekä teknisesti että toiminnallisesti erilaisia vaatimuksia kuin mihin suuremmissa ja jo perusvalmiuksiltaan kehittyneemmissä organisaatioissa törmätään. Pk-yritysten toiminnanohjauksen järjestelmätarpeista, järjestelmien käyttöönottoprosesseista ja niitä tukevista menetelmistä on toistaiseksi melko vähän tietoa (ks. Iivari ja Lyytinen 1999). Tämän artikkelin tarkoituksena on selventää pkyrityksen toiminnanohjauksen erityispiirteitä, hahmottaa nykyisten toiminnanohjausjärjestelmien rakennetta ja ominaisuuksia sekä esittää ajatuksia toiminnanohjauksen ja toiminnanohjausjärjestelmien kehitystrendeistä. Lisäksi artikkelissa analysoidaan nykyisten toiminnanohjausjärjestelmien soveltuvuutta pkyrityksiin ja esitetään kokemuksia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotosta ja käytöstä pk-sektorin yrityksissä. Pk-yritysten toiminnanohjaus on tutkimuksellisesti mielenkiintoinen osa-alue. Koska pk-yritysten toiminta on monessa yrityksessä hyvinkin erilaista, on niille myös vaikea kehittää toiminnanohjausjärjestelmiä. Mielenkiintoisen lisän tähän ongelmakenttään tuo yritysten lisääntyvä verkostoituminen (ks. Hyötyläinen 2000; Kuitunen et al. 1999). Yritysten verkostoituminen luo myös tarpeita ja haasteita erilaisten järjestelmien integroinnille sekä kokonaisten yritysverkostojen toiminnanohjauksen kehittämiselle.
Original languageFinnish
Title of host publicationToiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä.
Subtitle of host publicationTeknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa
EditorsJari Kettunen, Magnus Simons
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Pages40 - 64
ISBN (Print)951-38-5881-2, 951-38-5882-0
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD2 Article in professional manuals or guides or professional information systems or text book material

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Number854
ISSN1235-0613

Cite this