Pneumaattisten robottien turvallisuus

Translated title of the contribution: Safety of pneumatic robots

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa tarkasteltiin pneumaattisten robottien turvallisuutta ja selvitettiin, mitä vaatimuksia robottisolun suunnittelijan tulee ottaa huomioon. Euroopan Unioni (EU) tuo Suomeenkin lukuisilla direktiiveillä ja muilla ohjeilla uuden tavan saattaa koneita markkinoille. Turvallisuus on tärkeä tekijä EU:n direktiiveissä. Konedirektiivillä pyritään parantamaan koneiden ja konejärjestelmien turvallisuutta edellyttämällä suunnittelijoilta vaarojen tunnistamista ja riskin arviointia. Tarkoitus on siis, että esim. robottisolujen vaaratekijöitä ei unohdettaisi, vaan niistä tiedotet- taisiin käyttäjille. Hankkeessa mitattiin yhdeksän eri pneumaattisen ohjausjärjestelmän pysähty- misaikoja ja -matkoja, paineita sekä nopeuksia. Eri kytkennät pyrittiin saamaan paremmuusjärjestykseen jonkun tietyn suureen suhteen. Absoluuttisesti parasta kytkentää ei ole olemassa, vaan tulee harkita tapauskohtaisesti, mitä tekijöitä painotetaan. Pysähtymisaika ja -matka ovat tärkeitä tekijöitä mitoitettaessa robottisolun turvaetäisyyksiä. Käytettäessä jarrua saadaan lyhyimmät pysähtymisajat ja -matkat. Jarru saattaa kuitenkin joissain tilanteissa olla kallis ratkaisu. Pysähtymisajan pienentäminen on monimutkaisempaa kuin pysähtymismatkan pienentäminen, sillä useimmat yksinkertaiset (edulliset) tekijät vaikuttavat vain vähän pysähtymisai- kaan. Tietyillä kytkennöillä saavutetaan kuitenkin kohtuullisen lyhyt pysähtymisai- ka. Jos pysähtymismatkaa halutaan lyhentää, helpoin keino on nopeuden vähentä- minen. Teollisuusrobotteja koskevassa standardissa (SFS-EN 775) tuodaan esille joitain aiemmin vähän käytettyjä menetelmiä robottien turvallisuuden lisäämiseksi. Turvallisuutta voidaan parantaa perinteisten turvalaitteiden ja aitojen lisäksi mm. alentamalla vaaratilanteissa robotin nopeutta, rajoittamalla sen liikkeitä tai käyttämällä mukana kuljetettavaa ohjauksen sallintalaitetta. Kaikilta turvalaitteilta ja robotin turvallisilta toimitiloilta vaaditaan erityistä toimintavarmuutta, sillä niihin luotetaan ja niiden toimimattomuudesta aiheutuvia riskejä eivät käyttäjät yleensä ota huomioon.
  Translated title of the contributionSafety of pneumatic robots
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages53
  ISBN (Print)951-38-4714-4
  Publication statusPublished - 1994
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1599
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • safety
  • pneumatics
  • safety engineering
  • robots
  • automatic control equipment
  • requirements
  • design
  • European Communities
  • risk
  • hazards
  • costnal systems
  • measurement

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Safety of pneumatic robots'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this