Pohjavesimallinnuksen seminaari

Hilkka Leino-Forsman (Editor), Markus Olin (Editor)

  Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

  Abstract

  Luonnon ymmärtäminen on tullut viime vuosikymmeninä erittäin tärkeäksi tutkimuskohteeksi, kun ihmiskunnalla on ensimmäisen kerran historiansa aikana mahdollisuus aiheuttaa globaaleja ympäristömuutoksia. Aluksi kiinnitettiin huomio pintavesiin ja ilmakehään. Maaperä ja pohjavesi ovat olleet vähemmän huomion kohteena lukuun ottamatta ehkä tutkimusta, jota on tehty ydinjätteiden geologista loppusijoitusta varten. Osittain syynä tutkimuksen vähäisyyteen on ollut maaperäongelmien lokaalisuus, muutosten hitaus ja maaperän suuri puskurikapasiteetti. Pohjavesi on kuitenkin kytkeytynyt esim. kasvihuoneilmiöön veden hydrologisen kierron kautta, ja siten pohjavedellä voi olla myös globaaleja vaikutuksia. Maaperä, kallioperä ja pohjavesi muodostavat monimutkaisen systeemin, jonka suora kokeellinen tutkiminen on hankalaa vaatien mm. kalliita ja aikaa vieviä kairauksia. Tällaisessa tilanteessa hyvin tehdyn mallinnuksen arvo on suuri, sillä mallin ja kokeellisen toiminnan yhteistyönä voidaan tehdä parempia mittauksia ja mittaustuloksista voidaan toisaalta tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä kuin olisi mahdollista tehdä suoraan mittausdatasta. Mallinnettavia asioita ovat esim. kallion rakoverkot, pohjaveden kemia, virtauskentät maa- ja kallioperässä sekä moninaiset näiden ilmiöiden kytkennät. Suuri osa Suomessa tehdystä pohjavesimallinnuksesta on tavalla tai toisella liittynyt ydinjätetutkimukseen, mutta yleisesti arvellaan näin saavutetun tiedon olevan hyvin sovellettavissa myös muihin ympäristöongelmiin.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages156
  ISBN (Print)951-38-3957-5
  Publication statusPublished - 1991
  MoE publication typeC2 Edited books
  EventPohjavesimallinnuksen seminaari - Espoo, Finland
  Duration: 9 May 19919 May 1991

  Publication series

  SeriesVTT Symposium
  Number126
  ISSN0357-9387

  Keywords

  • ground water
  • fractures
  • geochemistry
  • modelling
  • bedrock
  • migration
  • radioactive wastes
  • waste disposal

  Cite this