Polton kvalitatiivinen mallintaminen ja ohjaus

Reijo Lilja, Martin Ollus, Rauno Heinonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Lisääntyvä fossiilisten polttoaineiden käyttö yhdessä samalla tiukentuneiden päästörajojen kanssa ovat luoneet tarpeen parantaa polton hallintaa tulipesässä. Taloudellista palamista edellytetään lisäksi yhä huonommilla polttoainelaaduilla, kattilan käytettävyyden pitää olla hyvä koko toiminta-alueella ja mitoitustoleransseja pyritään pienentämään. Tiedotteessa esitetään taustatietoa mahdollisuuksista polttoprosessien hallintaan yhdistämällä uudella tavalla numeerista simulointia, tietämystekniikkaa, tulipesäkameran kuvainformaatiota ja uusia säätöalgoritmeja. Numeeristen menetelmien ja päättelytekniikan nykytilanteesta esitetään kirjallisuuskatsaus. Numeerinen simulointi todetaan reaaliaikaisiin sovellutuksiin liian hitaaksi ja vaikeasti viritettäväksi. Puhtaasti kvalitatiivisen mallin antama tieto ei puolestaan riitä ohjauksen kannalta riittävän tarkkoihin tuloksiin; tulokseksi saadaan itsestään selvyyksiä tai joudutaan epämääräiseen tilaan. Edellä mainittujen seikkojen perusteella esitetään periaatteet, joiden avulla on mahdollista saavuttaa tulipesässä vallitsevien 3-dimensioisten ilmiöiden reaaliaikainen hallinta ohjausta ja säätöä varten. Tähän voidaan päästä yhdistämällä kvalitatiivisen mallintamisen avulla numeerista laskentaa ja uutta mittaustietoa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
ISBN (Print)951-38-3333-X
Publication statusPublished - 1989
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number944
ISSN0358-5085

Keywords

  • combustion control
  • combustion chambers
  • numerical control

Cite this