Polttoöljyjen lisäaineiden vaikutus

Markku Jantunen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kevyiden ja raskaiden polttoöljyjen käytön tehostamiseen on tarjolla lukuisia lisäaineita. Kirjallisuusselvityksessä tutkittiin palamiseen ja sen jälkeisiin ilmiöihin vaikuttavia aineita. Polttoöljyn käsiteltävyyteen ja varastoitavuuteen vaikuttavia aineita ei käsitelty. Aineistoa on saatu eräiden l970-1uvun alussa tehtyjen laajojen kirjallisuusselvitysten lisäksi myos uudemmasta kirjallisuudesta. Patenttijulkaisut on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Aineiston runsauden vuoksi tutkimus rajattiin siten, että pääpaino oli palamisen tehostamiseen tarkoitetuissa lisäaineissa. Palamista tehostavista aineista ovat eräät alkali-, maa-alkali- ja siirtymäalkuainemetallit osoittautuneet tehokkaiksi. Tehokkuuserot ovat suuria ja riippuvat käytetystä metallikonsentraatiosta sekä yhdisteestä, jossa aine öljyyn sekoitetaan. Osa yhdisteistä on vesi- ja osa oljyliukoisia, ja joskus aine ruiskutetaan suoraan liekkiin pulverina. Raskaiden öljyjen polttamisessa syntyvää partikkelimäärää voidaan yleensä pienentää lisäaineilla. Kevyiden öljyjen tilanne ei ole yhtä selvä: yleensä hiukkaspäästöt eivät vähene, ja joskus ne saattavat jopa lisääntyä lisäaineiden käytön vuoksi. Kirjallisuustutkimuksen yhteydessä lähetettiin kysely 300:lle raskasta polttoöljyä käyttävälle laitokselle lisäaineista saatujen käyttökokemusten keräämiseksi. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa tehtyjen vastaavien kyselyjen tulokset. 222 laitosta vastasi ja niistä 84 ilmoitti kokeilleensa tai käyttävänsä lisäainetta. Erillisiä kokeita oli tehty eri yksiköissä erilaisilla lisäaineilla tai öljyillä yhteensä 157. Aine on edelleen käytössä 58 tapauksessa (37 %). Yleisimpinä lisäaineen käytön syinä olivat olleet kattilan nokeentumisen vähentäminen, palamisen tehostaminen ja puhdistamisen helpottaminen. Tavoite katsottiin saavutetun noin kolmasosassa kokeiluista, mutta vain harvassa tapauksessa oli näkemyksen tueksi esitettävänä mittaustuloksia. Onnistumisprosentti oli korkein, 56 %, kun tavoitteena oli öljyn varastoinnin ja käsittelyn helpottaminen. Lisäaineiden käytön talous perustuu usein käytettävyys- ja huoltonäkökohtiin, joten yleistävien arvioiden teko on vaikeaa. Palamisen parantajina käytettyjen lisäaineiden kannattavuuden arviointi perustuu savukaasuhäviöiden pienentämismahdollisuuteen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
ISBN (Print)951-38-2331-8
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number451
ISSN0358-5085

Keywords

  • fuel oil
  • fuel additives
  • combustion
  • heating plants
  • revients
  • questionnaires

Cite this